EkoMax
15.02.07,18:34
Prosím o radu v nasledovnom prípade:

Fyzická osoba bola zamestnaná od 1.1. do 30.6.2006 v trvalom pracovnom pomere. Od zamestnávateľa má potvrdenie o zdaniteľnej mzde.
1.7.2006 išiel na predčasný starobný dôchodok. Okrem príjmu z práce mal príjem z prenájmu pôdy. Má manželku na invalidnom dôchodku. Ako postupovať?

1. Má nárok na odpočítateľnú položku v plnej výške, nakoľko na starobný dôchodok nastúpil v priebehu roku /t.j. k 1.1.2006 nebol starob. dôchodcom/
2. Má nárok uplatniť si odpočet na manželku vo výške rozdielu jej príjmu a odpočítateľnej položky.
3. Príjem z prenájmu musí zdaniť. /do ktorého riadku v daň. priznaní ho zapísať ?/
Za rady vopred ďakujem.:)
veget
15.02.07,18:58
1. Áno
2. Áno
3. Ak je väčší ako 5xživotné minimum - Áno, Je to príjem podľa § 6 odst. 3, daňové priznanie "B"
Katija
15.02.07,19:05
3. Príjem z prenájmu musí zdaniť. /do ktorého riadku v daň. priznaní ho zapísať ?/
Za rady vopred ďakujem.:) Musí zdaňiť príjem z prenájmu, ktorý presahuje sumu 23650,- Sk. Príjem a príslušný vydaj k nemu zapíše do r. 10 tabuľky 1 v ODD.VI na strane 3 DPFO typ B.