čukot
16.02.07,06:23
Výrobná hala - merania hygienika - máme na hale zvýšený hluk a aj splodiny pri zváraní. Musíme zamestnancom vyplatiť príplatok za sťažené prostredie za obidve škodlivé veličiny alebo len za tú horšiu?V našom prípade 30% pracovného času HLUK, 80% pracovného času ZVÁRANIE?
vila
16.02.07,07:34
Pracovníkovi, ktorý pracuje v sťaženom prostredí (jedno či hluk, zváranie alebo obidve) patrí mzdové zvýhodnenie najmenej 20% minimálneho mzdového nároku ustanoveného v par 120 ods 4 ZP za hod
Richard
19.02.07,10:10
Tému uzatváram, keďže ohlasy a pripomienky neslúžia na zadávanie odborných otázok ale na zadávanie otázok ohľadom funkcií a možností na www.drak.porada.sk.

Ak chcete podať návrh na vypracovanie otázky, ktorá zatiaľ v drakovi nie je, prosím zadajte ju tu:
http://www.porada.sk/t37548-vase-zel...ie-otazok.html

Ďakujem za pochopenie.