berry
16.02.07,06:55
Neviem či táto otázka nebude mimo ale aj tak potrebujem poradiť. Robím bratovi kompletné účtovníctvo aj s daňovým priznaním. Samozrejme zadarmo. Ale teraz neviem či mu môžem aj ja popodpísovať faktúry , prijmové, vydavkové doklady a ostatné veci. Či daňovaci nebudú mať problémy, keď mu za to nevystavim žiadnú faktúru. Nemôžem k tomu priložiť nejake vyhlásenie, že je to bez nároku odmeny? Alebo mu to musím dať všetko popodpísovať akože si to robil sám.
betka
16.02.07,07:19
Nech si to radsej podpisuje sam, ze vystavuje doklady on.
Kristína
16.02.07,07:43
Neviem či táto otázka nebude mimo ale aj tak potrebujem poradiť. Robím bratovi kompletné účtovníctvo aj s daňovým priznaním. Samozrejme zadarmo. Ale teraz neviem či mu môžem aj ja popodpísovať faktúry , prijmové, vydavkové doklady a ostatné veci. Či daňovaci nebudú mať problémy, keď mu za to nevystavim žiadnú faktúru. Nemôžem k tomu priložiť nejake vyhlásenie, že je to bez nároku odmeny? Alebo mu to musím dať všetko popodpísovať akože si to robil sám.

môžeš robiť bratovi účtovníctvo zadarmo. Umožnila to novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá je účinná od 1. 7. 2006. Je to 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Všimni si tento paragraf
§ 2a
(1) Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

(2) Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, 1) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
Silvi
16.02.07,07:44
Ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov nejedná sa o nelegálne zamestnávanie.
Takže treba sa s bratom, pokiaľ spĺňaš vyžšie uvedenú podmienku, dohodnúť, že budeš pre neho vykonávať prácu bez založenia pracovnoprávneho vzťahu a v tom prípade môžeš podpisovať aj jeho doklady.