Jojko
16.02.07,09:19
Nové tlačivá SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, ......

viď. FS 12/2006

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=5146
evina
16.02.07,09:21
Nové tlačivá SÚVAHA, VÝKAZ ZISKOV A STRÁT, ......

viď. FS 12/2006

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=5146


POZOR PLATIA až pre rok 2007.

http://www.porada.sk/t42173-p2-editovatelne-tlaciva-dp-za-rok-2006-a.html?highlight=nov%E9+tla%E8iv%E1#post379985
Braňo
16.02.07,09:22
Dovtedy ich zmenia ešte dvakrát. :cool:
Valika
16.02.07,09:23
Dobrý deň prajem tak za rok 2006 sa použijú nové tlačivá alebo tie čo za rok 2005?
Tweety
16.02.07,09:25
Dobrý deň prajem tak za rok 2006 sa použijú nové tlačivá alebo tie čo za rok 2005?
Použijú sa staré.:)
evina
16.02.07,09:26
Pozri môj príspevok
Opakujem ešte raz, aby sme nespôsobili chaos:

Pre rok 2006 sa použijú výkazy SÚVAHA a VZaS také ako v roku 2005.
Nové tlačivá uverejnené vo FS12/2006 sú platné pre uzávierku r. 2007, teda až ako príloha k DP za rok 2007
Valika
16.02.07,09:29
Ďakujem veľmi pekne .
ingi
16.02.07,09:57
Pozri môj príspevok
Opakujem ešte raz, aby sme nespôsobili chaos:

Pre rok 2006 sa použijú výkazy SÚVAHA a VZaS také ako v roku 2005.
Nové tlačivá uverejnené vo FS12/2006 sú platné pre uzávierku r. 2007, teda až ako príloha k DP za rok 2007

Ešte doplním Evinku:
Nové tlačivá uverejnené vo FS12/2006 sú platné pre uzávierku r. 2007, teda až ako príloha k DP za rok 2007 a pre uzávierku účtovných jednotiek, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok, a to tých, ktoré zostavujú ÚZ po 31.12.2006, napr. k 30.04.2006, atď.

Poznámka: Tieto účtovné jednotky napr. tvoria rezervy a opravné položky už v zmysle novely Postupov PÚ účinnej od 01.01.2007 a v starých výkazoch nie je pre novozavedené účty obsahová náplň.