JDM
16.02.07,07:57
Sú sumy na účte 544 v DP položkami zvyšujúce základ dane?
Účtujem sem len faktúry, v ktorých je slovo "účtujeme Vám zmluvnú pokutu" použité.
Ďakujem
JDM
16.02.07,11:10
.....poraďáci, prosím....
Tweety
16.02.07,11:12
Sú sumy na účte 544 v DP položkami zvyšujúce základ dane?
Účtujem sem len faktúry, v ktorých je slovo "účtujeme Vám zmluvnú pokutu" použité.
Ďakujem
Zmluvné pokuty sú daňovo uznaným nákladom.
Dana K.
16.02.07,11:13
Sú sumy na účte 544 v DP položkami zvyšujúce základ dane?
Účtujem sem len faktúry, v ktorých je slovo "účtujeme Vám zmluvnú pokutu" použité.
Ďakujem

No niektoré sú a niektoré nie. Napr. sankčné úroky od daňového úradu sú položkou zvyšujúcou základ dane. Zmluvne dohodnuté úroky z omeškania s dodávateľom sú náklad. Aspoň mne to tak vysvetlila skúsenejšia účtovníčka. Vraj úroky od dodávateľa sú niečo podobné ako úroky z úveru v banke.
Inak ja si tie pokuty delím, na 544 účtujem tie, ktoré nechávam v nákladoch na 545 tie,ktoré sú pripočitateľnou položkou.
Johanka
16.02.07,11:14
§ 21 Zákona o dani z príjmov
(2) Daňovými výdavkami nie sú tiež

a) zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty s výnimkou zaplatených zmluvných pokút,
kacena26
16.02.07,11:43
ahojte...od ZS energetiky mi prisla Fa vyuctavanie za rok 2006 a tam bol aj urok s omeskania platby. ja som to dala na 544 ako uznatelný náklad lebo mame aj z mluvu ktorej je pisame aj o týchto urokov z omeskanie urobila som správne??
Anja111
16.02.07,11:52
ahojte...od ZS energetiky mi prisla Fa vyuctavanie za rok 2006 a tam bol aj urok s omeskania platby. ja som to dala na 544 ako uznatelný náklad lebo mame aj z mluvu ktorej je pisame aj o týchto urokov z omeskanie urobila som správne??

Ja si myslím, že áno.
Alexandra777
26.06.08,07:18
Neviete mi niekto poradiť, či musím účtovať sankčné úroky, alebo to môžem len niekde založiť?
paťuška
27.06.08,07:28
Ako si to myslela len niekde založiť? Veď buď sankčný úrok platím alebo neplatím a nie účtujem alebo založím........?
Alexandra777
27.06.08,10:23
Myslím to tak, že tie faktúry na sankčný úrok zaúčtujem až po zaplatení, kedy budú náklady 544 daňovým výdavkom - keďže pri zaúčtovaní a úhrade by vznikal kurzový rozdiel.
betka
27.06.08,10:42
Myslím to tak, že tie faktúry na sankčný úrok zaúčtujem až po zaplatení, kedy budú náklady 544 daňovým výdavkom - keďže pri zaúčtovaní a úhrade by vznikal kurzový rozdiel.

Musíte urobiť predpis sankčných úrokov, keďže máte doklad, že vám boli sankcie vyrubené a následne úhradu.
Predpis-kurz NBS vznikom účtovného prípadu
Uhrada- kurz NBS dňom úhrady.
Vznik KR: zisk, resp. strata.

Odpoveď ano treba zaúčtovať sankčný úrok.
betka
12.07.09,17:14
Mám netradičnú otázku.:), ktorá je neobvyklá:---:

DU pripísal UJ úrok za oneskorené vrátenie NO:
Je správne účtovanie?

Predpis: 345/645 (je súčasťou ZD? Pretože 545 nie je):rolleyes:
Uhrada: 221/345

:):rolleyes: ďakujem
KEJKA
12.07.09,17:35
je to zaujímavé, o pripísaní úrokov zo strany DU som počula ako o možnosti (zákon o tom pojednáva), ale v praxi som sa s tým nestretla. Ak 545 je nedaňový náklad, lebo plati UJ sankcie, tak by som povedala, že recipročne 645 tiež nemá byť daňový výnos.
Stefan2005
12.07.09,17:38
... a snáď miesto 345 by som účtoval 378/645...
azla
12.07.09,17:43
Podľa môjho názoru nie je dôvod vylúčiť výnos na účte 645 z príjmov podliehajúcich daní.

Mením názor, lebo som si bližšie pozrela zákon.:rolleyes:
KEJKA
12.07.09,17:52
No niektoré sú a niektoré nie. Napr. sankčné úroky od daňového úradu sú položkou zvyšujúcou základ dane. ..............


Podľa môjho názoru nie je dôvod vylúčiť výnos na účte 645 z príjmov podliehajúcich daní.

ja sa opieram o reciprocitu...... ak sankčný náklad je nedaňový, tak potom výnos treba posúdiť rovnako.
Ovšem je tu litera zákona - ten vyníma sankčné úroky platené daňovníkom, ale prijaté daňovníkom asi nerieši. Bude dobre sa pozrieť do zákona. Vyjadrila som len názor z pohľadu spravodlivosti.
azla
12.07.09,17:56
Z toho mi vyplýva, že je to príjem oslobodený od dane.:rolleyes:

§ 13

Oslobodenie od dane


(2) Od dane sú oslobodené aj
c) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 55)

55)§ 63 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 63
Daňové preplatky a úrok
(6) Ak správca dane vráti preplatok po lehote ustanovenej v odseku 4, je povinný zaplatiť daňovému subjektu úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma preplatku podľa tohto zákona vrátená, pričom úrok sa vypočíta zo sumy preplatku a počtu dní jeho zadržania. Rovnako správca dane zaplatí daňovému subjektu úrok aj v prípadoch oneskoreného vrátenia nadmerného odpočtu a spotrebnej dane, na ktorú bolo uplatnené jej vrátenie, ak sa nadmerný odpočet a spotrebná daň nepoužijú podľa odsekov 8 a 10.
Stefan2005
12.07.09,17:57
ja sa pokúsim citovať zo zákona:

§13 zákona o dani z príjmov
(2) Od dane sú oslobodené aj

c) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 55)
betka
12.07.09,18:02
Ľudkovia som rada, že som Vás dostala.:D:):---

Preštudovala som postupy od A-Z a nič. :D:D

Vyhovuje mi: 545/645

Keďže je účet 345 i účet A, i účet P a sankcie z daní sa účtujú: 545/345. tak by som účet preklopila a účtovala:
345/645, OP k ZD

alebo

-545/-345, toto by bolo v prípade, ak by mi DU dorubil nejakú sankciu za niečo, nejaký úrok, za nejakú daň a týmto úrokom z nevrátenia NO načas by sa mi ponížil. Toto len v prípade, že by som mala 545 po odpočítani úroku pripísaného správcom kladné:

Príklad:
Uroky za neskorú úhradu dane spotrebnej: 100 545/345
Uroky pripísané správcom za oneskorené vrátenie NO 50 -545/-345.

Učet 545 by bol 50, PP k ZD.

Ale špekulujeme. Soma rada, že som Vám zamotala hlavičky.:)
Vďaka, za reakcie, ludkovia, :)
betka
12.07.09,18:13
mimotemy

Toto účto subjektu, čo robím je tak ťažké a tak neocenitelne nádherné a krásne. Týka sa postupov od par. 1 až po koniec,............
Začiatočník by sa naučil účtovať na tomto subjekte, to mi verte :)

Ináč milujem tento subjekt. Niekedy mi šprtanie jednej položky zaberie aj niekolko hodín :D:D:D:D:D:D:D
azla
12.07.09,18:26
Ináč milujem tento subjekt. Niekedy mi šprtanie jednej položky zaberie aj niekolko hodín :D:D:D:D:D:D:D

... to si potom učtuješ od položky alebo od hodín ?
Stefan2005
12.07.09,18:28
Keďže je účet 345 i účet A, i účet P a sankcie z daní sa účtujú: 545/345. tak by som účet preklopila a účtovala:
345/645...

... použijem aj ja reciprocitu z p. Cenigovej : ... pokuty, penále, úroky z omeškania a sankčné úroky sa účtujú na ťarchu účtu 545 v prospech účtu 379...

čiže reciprocita: 378 / 645.
Ale nebudem sa hádať. Ja účtujem na 345 iba dane a poplatky...
JarkaL
12.07.09,18:33
mimotemy

Toto účto subjektu, čo robím je tak ťažké a tak neocenitelne nádherné a krásne. Týka sa postupov od par. 1 až po koniec,............
Začiatočník by sa naučil účtovať na tomto subjekte, to mi verte :)

Ináč milujem tento subjekt. Niekedy mi šprtanie jednej položky zaberie aj niekolko hodín :D:D:D:D:D:D:D
Betka, vidno, že máš svoju prácu rada a že Ťa to baví. Aj ja to tak často cítim, a ž na situácie, keď daňovník chce stoj čo stoj dať do nákladov oblek a pod.
betka
12.07.09,19:15
... to si potom učtuješ od položky alebo od hodín ?

Od položky. :D:D Tu je to o niečom inom.;)

NAšla som v poznámkach zo školy z pred xy rokov od Doc. Jožka PAtakyho, môjho oblubenca :): (ako som pekne písala, hmmm teraz po sebe neprečítam:mee:)

Na účte 645-ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sa účtujú:
- vzniknuté pri činnosti UJ, ak nevyplývajú zo zmluvných vzťahov: 311,315, 378/645 (účty 311, 315 sú v tomto prípade mimo)
- predpis k náhrade inej FO, alebo PO: 311,315.378/645 (účty 311, 315 sú v tomto prípade mimo)

Štefan lubkam Ťa, máš u mňa sladučkú pusinku :): 378/645 (tak by som Ťa stisla, že by som Ťa rozpučila)