betka
16.02.07,11:52
Kedy je vyhodne podat danove priznanie dobrovolne:
betka
16.02.07,11:53
Dobrovolne podanie DP.
1. Par.43 ods. 7 ZDP – ak sa dan vybera zrazkou – povazuje sa za preddavok na dan a danovnik si moze tento odpocitat od dane vycislenej v DP, danovnik ma narok na vratenie danoveho preplatku:
a. danovnik , ktory nema ziadne ine zdanitelne prijmy (nezamestnany vyherca penaznej vyhry v reklamnom zrebovani)
b. B. ma ine zdanitelne prijmy nepresahujuce 45 408, Sk
c. Poberatel dochodku, ktore okrem prijmov zdanenych zrazkou nema ine zdanitelne prijmy, resp. ma ich velmi nizke a ZD je nizsi nez je narok na NCZD (autorske honorare, penazna vyhra v reklamnom zrebovani, ....)

2. mal zrazenu dan z prijmov zo zavislej cinnosti par.43 odst.3 pis.j., lebo nepodpisal vyhlasenie (neuplatnil si u zamestnavatela NCZD, dan.bonus), pricom tento prijem nedosiahol 5000, sk za kalendarny mesiac a nema vysoke prijmy – ine prijmy, pri ktorych by si mohol uplatnit NCZD: student (ma len odmeny z dohod o brigadnickej praci do 5 tis.), danovnik z dohod o vykonani prace, zo zavislej cinnosti (cast zdanena zrazkou, cast preddavkovo), z prijmami z podnikania ak mal danovnik aj odmeny z dohod o vykonani prace), poberatel dochodku.

3.ma zrazene preddavky na dan z prijmov (nad 5 000, Sk mesacne zo zavislej cinnosti podla par.35 ZDP, nevedomky nepodpisal vyhlasenie a nema ine prijmy, pri ktorych by si uplatnil NCZD: student, danovnik z odmenami o vykonani prace, danovnik s prijmami z podnikania, ktory mal i odmenu z dohody o vykonani prace.

4. preplatok vznika po uplatneni par.46 ZDP (min.vyska dane) danovnikovi, ktoremu v priebehu roka bola zrazena dan alebo preddavky na dan:
a. ak dan v DP nepresiahne 500Sk, zdanitelny prjem je do 45408, sk (dochodcovia),
b. prijmy do 45408, , ktorych boli pocas roku 2006 zrazene preddavky na dan par. 35.