Anita7
16.02.07,12:00
Mala by som 2 otázky.
1. Do knihy záväzkov a pohľadávok sa účtuje len prijatá dotácia
od ÚPSVaR alebo aj prijaté faktúry?
2. Ako SZČO podnikám v prenajatom nebytovom priestore, a určitú časť
som ďalej prenajala svojej sestre na podnikanie. AKo to zaúčtujem.

Vďaka za odpovede
bz5
16.02.07,12:13
1. Do knihy záväzkov a pohľadávok sa účtuje len prijatá dotácia
od ÚPSVaR alebo aj prijaté faktúry?
Účtuješ všetky záväzky a všetky pohľadávky, teda aj prijaté (KZ) a vystavené FA (KP) a okrem toho aj napríklad záväzky voči ZP alebo Sociálnej poisťovni....
betka
16.02.07,12:18
1. aj, aj
2. ide o podnajom. Urobite si zmluvu medzi najomcom a podnajomcom. Vyfakturujete je cast prenajatej plochy. Bud to bude cena za podnajom celkom (aj s energiami) alebo si urcite cenu s najmu a osobitne budete prefakturovavat energie.
Zauctujete to ako prijem OZD v cleneni prijem z predaja vyrobkov a sluzieb. Prijmom je dnom uhrady v hotovosti alebo na BU.
Dala by som si pri stanoveni ceny podnajmu pozor hlavne na vysku ceny, aby nebola podhodnotena, aby sa to nebralo ako zavislost osob.
Johanka
16.02.07,12:22
Mala by som 2 otázky.
1. Do knihy záväzkov a pohľadávok sa účtuje len prijatá dotácia
od ÚPSVaR alebo aj prijaté faktúry?
2. Ako SZČO podnikám v prenajatom nebytovom priestore, a určitú časť
som ďalej prenajala svojej sestre na podnikanie. AKo to zaúčtujem.

Vďaka za odpovede
1.
§ 15 Zákona o účtovníctve
(3) Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o
a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni. 19)

(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o
a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni. 19)

2. Zo sestrou by si mala mať uzatvorenú podnájomnú zmluvu, podnájomné zaúčtuješ ako ostatný príjem.
Zita5
16.02.07,12:23
Mala by som 2 otázky.
1. Do knihy záväzkov a pohľadávok sa účtuje len prijatá dotácia
od ÚPSVaR alebo aj prijaté faktúry?
2. Ako SZČO podnikám v prenajatom nebytovom priestore, a určitú časť
som ďalej prenajala svojej sestre na podnikanie. AKo to zaúčtujem.

Vďaka za odpovede
Zákon o účtovníctve
§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva

..
..

(3) Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o

a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni. 19)

(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni. 19)


K tomu prenájmu , neviem ak Ty si už raz nájomca , či si oprávnená dávať do prenájmu treje osobe . Je potrebné preštudovať Zmluvu o nájme , či tam nie je nejaké obmedzenie a o povolenie prenajímateľa.
Ak Ti sestra zaplatila za prenájom v peňažnom denníku účtuješ pokladňa/banka príjem a oproti zápis ako príjem ovplyvňujúci ZD - iný.

K dotácií - hore v okienku hľadaj ...napíš Dotácie ....a daj hľadať , tu máš veľa tém z oblasti dotácií
alikam
16.02.07,18:04
Ako je to s DPH? Si platca alebo nie? A čo sestra? Ak nie si platca, súhlasím s prechádzajúcimi odpoveďami, ale ak si platca DPH a platíš nájomné s DPH, potom musíš aj ďalej prenajímať s DPH. Ak nie a prenajmeš priestor neplatcovi musíš DPH uplatniť pomerným koeficientom.