Beata2
16.02.07,12:50
Mala by som takúto otázku. V máji 06 mal SZČO pracovnú cestu do zahraničia kôli podpísaniu pracovnej zmluvy súvisiacej zo živnosťou. Živnostenský list má však od 01.09.2006. Môže si túto pracovnú cestu dať do VOZD?
Beata2
16.02.07,12:52
Zabudla som sa ešte opýtať, či si môže dať cestovné poistenie pri zahr. cestách do VOZD. Vopred ďakujem za odpovede.
Dana K.
16.02.07,12:54
Mala by som takúto otázku. V máji 06 mal SZČO pracovnú cestu do zahraničia kôli podpísaniu pracovnej zmluvy súvisiacej zo živnosťou. Živnostenský list má však od 01.09.2006. Môže si túto pracovnú cestu dať do VOZD?

Ja si myslím, že ak išlo o pracovnú zmluvu tak to nie je výdavok živnostníka. Ak by išlo o zmluvu o obchodnej spolupráci, alebo niečo podobné, tak si to do nákladov dať môže.
Beata2
16.02.07,12:57
Asi som sa zle vyjadrila, tú zmluvu som nevidela. Zrejme to bude nejaká zmluva o obchodnej spolupráci, lebo na základe nej si potom požiadal o vydanie ŽL
Zita5
16.02.07,13:00
Asi som sa zle vyjadrila, tú zmluvu som nevidela. Zrejme to bude nejaká zmluva o obchodnej spolupráci, lebo na základe nej si potom požiadal o vydanie ŽL

Ale je dôležité aby si do zmluvy nahliadla , nemôžeš preda účtovať o niečom len z pohľadu rozhovoru so SZČO . Druhá vec veľmi dôležitá podľa mňa .... SZČO mala zdaniteľný príjem z uzatvorenej zmluvy?

Celú vec treba komplexne posúdiť z Tvojej strany a aj zo strany podnikateľa.
Beata2
16.02.07,13:03
Zmluva je v ang.jazyku, tak by som si asi veľmi nepomohla. Z uzatvorenej zmluvy ma zdaniteľný príjem až po 1.9.06, SZČO zahraničnému partnerovi mesačne fakturuje vykonané služby.
renča1
16.02.07,13:04
Pracovná cesta a ostatné súvisiace výdavky § 19 ods.2 písm.e) pri SC budú zriaďovacími výdavkami § 4 ods.4 dzp. Pôjde o daňovo uznané a naúčtujú sa ako uzavierkové operácie cez ID.
Zita5
16.02.07,13:05
Zmluva je v ang.jazyku, tak by som si asi veľmi nepomohla. Z uzatvorenej zmluvy ma zdaniteľný príjem až po 1.9.06, SZČO zahraničnému partnerovi mesačne fakturuje vykonané služby.

Zmluvu v anglickom jazyku musí dať preložiť , lebo žiadna kontrola si predmetnú zmluvu prekladať nebude . Zodpovedá za preukaznosť . Potom zváž .
Zita5
16.02.07,13:07
Pracovná cesta a ostatné súvisiace výdavky § 19 ods.2 písm.e) pri SC budú zriaďovacími výdavkami § 4 ods.4 dzp. Pôjde o daňovo uznané a naúčtujú sa ako uzavierkové operácie cez ID.

Áno súhlasím , ale bolo by vhodné to dotiahnuť s tou uzatvorenou zmluvou , aby výdavky boli kryté .
Beata2
16.02.07,13:10
Ešte ma napadá jedna otázka v tejto súvislosti. Faktúry vystavuje v angl. jazyku a v EUR. Z hľadiska preukáznosti by mali byť tiež preložené. Potom k fa v anglickej verzii len pripnem jej slovenskú verziu? Aj s prepočtom na Sk? Opravte ma prosím, ak sa mýlim. Alebo ma nasmerujte na príslušný link. Ďakujem.
renča1
16.02.07,13:14
Nie si povinná zmluvu dať preložiť, preložiť ju môžeš dať až vtedy, keď si to vyžiada DÚ. Nie vždy všetko víde podľa zmluvy, ale SC a výdavky s ňou spojené sú dostatočne preukázateľne daňové výdavky a to právaže na základe zmluvy, ktorá bude slúžiť na obhájenie v prípade daňovej kontroly. Ako tak čítam tak v otázke je napísané, že zmluva bola podpísaná. SC pred začiatkom podnikania slúžila na zabezpečenie zisku...
renča1
16.02.07,13:44
mimotemy .....a mimochodom, nemáš začo aj na budúce.
Beata2
24.02.07,16:37
Prajem pekný večer Poraďáci, Renča1, tebe aj ostatným samozrejme ďakujem, 16.2. som sa musela odpojiť, a až dodnes som nemala príležitosť dostať sa na internet. Doma zatiaľ nemám PC.
V súvislosti s touto témou ešte upresním, že k podpísaniu zmluvy došlo až 11.7.06. Môže si dať SZČO do VOZD aj napriek tomu pracovnú cestu do zahraničia vykonanú v 5/06? A ešte zopakujem otázku, či si môže uplatniť do VOZD aj cestovné poistenie.
Danila
24.02.07,16:45
Prajem pekný večer Poraďáci, Renča1, tebe aj ostatným samozrejme ďakujem, 16.2. som sa musela odpojiť, a až dodnes som nemala príležitosť dostať sa na internet. Doma zatiaľ nemám PC.
V súvislosti s touto témou ešte upresním, že k podpísaniu zmluvy došlo až 11.7.06. Môže si dať SZČO do VOZD aj napriek tomu pracovnú cestu do zahraničia vykonanú v 5/06? A ešte zopakujem otázku, či si môže uplatniť do VOZD aj cestovné poistenie.
Ak pracovná cesta súvisela so založením a vznikom účtovnej jednotky, tak je v zmysle platných predpisov súčasťou zriaďovacích nákladov.
Beata2
24.02.07,16:51
Dobre, takže ak vychádzam z príspevku č.7, budem cesťák účtovať cez uzávierkové operácie ako ID kurzom NBS 31.12? Ak sa mýlim opravte ma prosím.
renča1
24.02.07,16:57
Kurz by si mala použiť zo dňa služobnej cesty a účtovať do peňažného denníka , ako uzavier.operáciu cez ID dňom 31.12.
Beata2
24.02.07,17:02
Fajn, ďakujem za odpovede, prajem pekný večer.
pavels
24.02.07,17:21
V súvislosti s touto témou ešte upresním, že k podpísaniu zmluvy došlo až 11.7.06. Môže si dať SZČO do VOZD aj napriek tomu pracovnú cestu do zahraničia vykonanú v 5/06? A ešte zopakujem otázku, či si môže uplatniť do VOZD aj cestovné poistenie.

Len upresňujem, aby bol dotaz zodpovedaný obecne, že podla zákona o DP môže náklad splňujúci podmienky čo tu boli povedané uplatniť pokiaľ CS bola uskutočnená dokonca aj v predchádzajúcom roku (citujem §4 ods. 4 - "výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať").
Beata2
24.02.07,17:29
Ešte raz ďakujem.
pavels
24.02.07,18:31
A ešte zopakujem otázku, či si môže uplatniť do VOZD aj cestovné poistenie.

Aj cestovné poistenie, výdavky na poistenie súviseli s činnosťou vykonávanou na inom mieste (§19, ods. 2, e) "e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste")