apo
16.02.07,17:21
Slovenský občan s trvalým pobytom na Slovensku pôsobil do 31.5.2005 v Českej republike ako kovoobrábač na českú živnosť. Od júna 2005 pôsobil na Slovensku, pracoval pre slovenskú firmu, ktorá ho vyplácala na bežný účet jeho manželky A PRACOVAL NA ČESKÚ ŽIVNOSŤ.

Príjmy za celých 12 mesiacov roka 2005 zdanil v Českej republike lebo má českú živnosť. V ČR platil aj odvody do fondov. Takto mu vypracoval český daňový poradca daňové priznanie. Zdanil aj neuhradené faktúry nakoľko viedol podvojné účtovníctvo ako cudzinec zo zákona.

Na konci roka 2005 si založil živnosť na Slovensku a v roku 2006 má príjmy iba zo SR, ktoré budeme zdaňovať paušálnymi výdavkami.

Poraďte prosím čo môj nový klient musí, alebo nemusí spraviť s daňovým priznaním v ČR. Na Slovensku daňové priznanie za rok 2005 a ani predchádzajúce roky nepodával.

Ďakujem.

apo
betka
16.02.07,17:47
Treba pozriet ceske zakony. Oni su uplne ine ako u nas. (skuste cez internet)
betka
16.02.07,17:51
Apo. Skusila som www.zakony.cz, vyskocilo ich tam pozehnane. Ale je to podla odvetvi. Dajte vediet, co ste rozluskli.
Marína
16.02.07,18:01
apo
16.02.07,19:04
Apo, moje doporučenie je takéto (http://www.porada.sk/showpost.php?p=386618&postcount=84).


Ďakujem, budem ďalej hľadať riešenie.

Vo Vašich radách vychádzte z predpokladu, že slovenský rezident zarábal v ČR.

Ja mám pocit, že občan SR s českou živnosťou ak pracuje na Slovensku pre slovenského odberateľa vo vlastnom mene mal by tento príjem zdaniť na Slovensku bez ohľadu na to či má slovenskú alebo českú živnosť nakoľko zákony definujú daňového rezidenta podľa trvalého pobytu, podľa doby zdržiavania sa v tej ktorej krajine a potom podľa toho z ktorej krajiny prichádzajú príjmy. V prípade môjho nového klienta všetky tri atribúty ukazujú na Slovensko. Nikde som sa nestretol s tým, že by niekto posudzoval či daný subjekt má živnosť v tom, alebo onom štáte.

Na túto otázku myslím dokáže zodpovedne odpovedať človek obrnený konkrétnymi skúsenosťami z tejto oblasti, alebo poradca pripravovaný na riešenie takých otázok. Správne riešenie predpokladám vyplynie z aplikácie viacerých noriem.

Priatelia čakám na ďalšie názory a rady.

apo
betka
16.02.07,19:51
Skusme. Je rezident. Podmienky splnene.
Celkove ciastkove ZD a potom celkovy zaklad dane zahrna prijmy zo zdrojov v zahranici. Zahranicny prijem podlieha v state ich zdroja k zdaneniu, takze nemoze dan platit dvakrat. (aj v SR aj v zahranici). Precitajme si par. 45.
Predpokladajme, ze ho nechcel nikto zamestnat, a tak sa rozhodol spravit zivnost v CR. Aby mohol podnikat, musel si zriadit prevadzkaren. v CR. CZD na ucely vynatia prijmov je rozdiel medzi zdanitelnymi prijmami a danovymi vy davkami stalej prevadzkarne. (plati aj pre metodu zapoctu)

Pri zavislej cinnosti v CR by vypocital CZD- kde prijem sa znizuje o prispevky na poistne....., t.j. na povinne zahranicne poistenie rovnakeho druhu.
V podnikatelskej cinnosti je odvolavka na par. 17 odst. 14. Citam si...... s vynimkou vydavkou, ktory je danovnik povinny uhradzat podla pravnych predpisov platnych v state, v ktorom je zdroj prijmu, ktore mozno uplatnit do danovych vydavkov v rozsahu ustanovenym v tychto pravnych predpisoch.
Je tam napisane s vynimkou. Chapem to dobre, ze si nemozem pri podnikani uplatnit do vydavkou toto poistne? Som uz z toho jelen. Je tam napisane s vynimkou. ....
To znamena v CR v DP V - N=CZD .........= Zadlad dane, potom dan. mne to vychadza tak, ze ked si odpocital poistne v zahranici, ... u nas si ceske odvody uplatnit nemoze medzi vydavky. Som uz domotana. Doplnajme sa.
betka
16.02.07,19:56
Apo zabudla som na sustavy.
apo
17.02.07,00:41
Apo zabudla som na sustavy.

betka, hľadáš riešenie o zisťovaní základu dane. Tam sme sa ešte nedostali.

Ja hľadám odpoveď či náš človek, rezident SR má príjmy za posledných 7 mesiacov roka 2005 dosiahnuté na Slovensku s českou živnosťou zdaniť v Čechách alebo na Slovensku.

Keď budeme jasno v tejto otázke potom budeme skúmať ako sa bude zisťovať základ dane. Ešte podotknem, že náš človek z príjmov na Slovensku posielal platby do fondov podľa českých zákonov, keďže bol český živnostník posielal do českého systému zdravotného a sociálneho zabezpečenia.

Ešte podotknem, že vôbec nerozumiem tom prečo tak konal, lebo v SR sú väčšie odpočítatešné položky, mal možnosť uplatniť 60% pušálne výdavky. A k tomu všetkému v SR nepodal daňové priznanie, ale pripúšťam, že je nejaká výnimka pre prijmy v rámci bývalej ČSR. Z dôvodu týchto rozporuplností som dal aj názov témy: "Aj toto je možné".Takže hľadajme odpoveď nato, kde mal náš človek zdaniť príjmy za posledných 7 mesiacov roka 2005.

apo
Carl
17.02.07,06:21
Apo, myslím že tvoj problém rieši Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá je uverejnená v zbierke zákonov pod č. 238/2003 Z.z. najmä článok 4 a 5. Keď ujasníš podmienky, ktoré sú uvedené tam, bude možné s istotou odpovedať, kde má (mal) platiť daň.
Link:
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm
Predbežne (podľa toho čo uvádzaš) podľa článku 4 odsek 2 písmeno a) aj c)tejto zmluvy by mal platiť daň v SR (je rezidentom oboch štátov, ale keďže má stály byt v SR, platiť má tu).
betka
17.02.07,08:19
Tak to skusme opacne. Cech ma zivnost v SR, plati odvody tu. pracoval tu do 31.5. Co je menej ako 183 dni, trvale bydlisko ma V CR, ... Nerezident. Mal by podat danove priznanie v SR? (predpokladajme, ze zakony oboch zmluvnych statov by boli podobne). od juna by sa vratil do Ciech a tam by pracoval. Preco by mal zdanovat prijmy z Ciech na Slovensku. Ved je nerezident?

Teraz rano, ked si citam otazku. To je blbost. Preco mal danit slovenske prijmy v CR. Danovy poradca si to zjednoduhsil ..... To sa mi nezda..
betka
17.02.07,08:58
Daň z příjmu fyzických osob u zaměstnanců a podnikatelů
Poplatníci daně z příjmu fyzických osob (§ 2 zákona):
Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde obvykle pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
Při zdanění příjmů zahraničních osob je třeba přihlížet k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Jak stanoví § 37 zákona o daních z příjmů – ustanovení zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Předmět daně:
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Příjmy z podnikání jsou:
1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
2. příjmy ze živnosti,
3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,
4. podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob:
Daňové přiznání za zdaňovací období je také povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zákona (daňový nerezident), pokud uplatňuje nezdanitelné částky ze základu daně podle § 15 odst. 1 písm. b) až f) zákona, tj. na dítě, manželku, invaliditu apod..

Apo, hladam este na google, vo vyhladavaci zaklad dane nerezident a ich par.37
Marta33
01.03.07,20:08
Mám podobný problém. Slovenský občan, trvalý pobyt v SR, má českú živnosť, pracoval celý rok 2006 na Slovensku, má príjmy iba z SR, do 10/06 fakturoval slov.firmám s českým ŽL, 11 -12/06 je zamestnancom v slov.firme, má potvrdenie o príjme. Ak som dobre pochopila DP by mal podať na Slovensku pod RČ,ale neviem, či môže použiť k príjmom zo živnosti paušálne výdavky 40%+ odvody zaplatené do ČR prepočítané priem.ročným kurzoma či má nárok na nezdan.čiastku na daňovníka ako slov.živnostník?
Prosím, poraďte!