Bavi
16.02.07,22:03
Obidvaja manželia sú SZČO, majú ŽL, každý pracuje ako výhradný sprostredkovateľ poistenia a občas sprostrekúvajú obchod. Môžu založiť združenie FO? Majú auto na manželkinu firmu - leasing. Toto auto však využívajú spoločne. Musia mať 2 účty kvôli províziám. Manžel má však vytvorenú chránenú dielňu. Je čiastočný invalid. A dostal aj dotáciu z prostriedkov ESF a ŠR? Poraďte, prosím.
Zita5
17.02.07,22:36
Obidvaja manželia sú SZČO, majú ŽL, každý pracuje ako výhradný sprostredkovateľ poistenia a občas sprostrekúvajú obchod. Môžu založiť združenie FO? Majú auto na manželkinu firmu - leasing. Toto auto však využívajú spoločne. Musia mať 2 účty kvôli províziám. Manžel má však vytvorenú chránenú dielňu. Je čiastočný invalid. A dostal aj dotáciu z prostriedkov ESF a ŠR? Poraďte, prosím.

Nič im nebráni uzavrieť zmluvu o združení FO, ale obaja musia mať rovnaký predmet podnikania . Myslím že sprostredkovanie poistného by som ponechala každému mimo združenia FO .


Čo sa týka dotácie prikladám link

http://www.porada.sk/t40671-p2-zdruenie-fo.html

Zmluva o združení

http://www.porada.sk/showthread.php?t=14401&highlight=Zalo%BEenie+zdru%BEenia

http://www.porada.sk/t24412-zdruzenie-fo-a-vyvadavky.html?highlight=Zmluva+zdru%BEen%ED