zeman
17.02.07,10:29
Potrebujem radu. Vlani sme vykázali stratu 200 000 Sk, tento rok máme daňový základ 70 000 Sk. Môžem umoriť v tomto roku celých 70tisíc zo straty 200 000, alebo musím umorovať pravidelne po 40 000 v priebehu 5 rokov ? Za radu vopred ďakujem.
Anja111
17.02.07,10:30
Potrebujem radu. Vlani sme vykázali stratu 200 000 Sk, tento rok máme daňový základ 70 000 Sk. Môžem umoriť v tomto roku celých 70tisíc zo straty 200 000, alebo musím umorovať pravidelne po 40 000 v priebehu 5 rokov ? Za radu vopred ďakujem.
Môžeš umoriť celých 70000 zo straty minulého roku, (v tomto roku).
Heni
17.02.07,10:32
nemusíš pravidelne, môžeš do výšky daňového základu t.j. tento rok 70.000,-
Johanka
17.02.07,11:41
§ 30
Odpočet daňovej straty

(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo dňa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.