victoria
17.02.07,15:45
Dobrý deň,
chcem sa opýtať či je nárok na odpočet neuhradenej straty minulých rokov pri spoločnosti, ktorá tieto straty dosiahla v minulých rokoch, medzitým nevykázala ani jeden rok zisk a v roku 2006 zmenila štruktúru vlastníkov aj názov, s tým že všetky pohľadávky, záväzky aj imanie ostalo nezmenené a došlo iba k zmene názvu spoločnosti.
POkiaľ nedosiahla ani v jednom roku zisk, môžem odpočítať za rok straty z posledných piatich rokov, maximálne do výšky základu dane vykázaného za rok 2006 ?
Ďakujem
Johanka
17.02.07,16:01
Dobrý deň,
chcem sa opýtať či je nárok na odpočet neuhradenej straty minulých rokov pri spoločnosti, ktorá tieto straty dosiahla v minulých rokoch, medzitým nevykázala ani jeden rok zisk a v roku 2006 zmenila štruktúru vlastníkov aj názov, s tým že všetky pohľadávky, záväzky aj imanie ostalo nezmenené a došlo iba k zmene názvu spoločnosti.
POkiaľ nedosiahla ani v jednom roku zisk, môžem odpočítať za rok straty z posledných piatich rokov, maximálne do výšky základu dane vykázaného za rok 2006 ?
Ďakujem
Spoločnosť je to tá istá ( IČO, DIČ).
Pri odpočte "starých " strát postupuješ v zmysle § 52 Zákona o dani z príjmov

(8) Ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré môže daňovník odpočítavať prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, aj keď boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa doterajších predpisov.
victoria
17.02.07,16:08
Jasné rozumiem takže keď som neznižovala pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona môžem si maximálne uplatniť stratu za rok 2005 keďže v roku 2006 som prvýkrát vykázala zisk a predchadzájuce straty neumorovala.
Johanka
17.02.07,16:15
Ešte raz :)
(8) Ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré môže daňovník odpočítavať prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, aj keď boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Ak si prvý raz vykázala zisk v roku 2006, môžeš odp. straty z rokov 2001-5.
Ak by si niektorú zo strát, ktoré boli vykázané v rokoch 2001-3 začala odpočítavať pred účinnosťou tohoto zákona, musela by si stále odpočítavať iba 1/5, tzn.doodpočítavať podľa starého zákona 366/1999 .