Terezap
17.02.07,21:01
Prosím ostala som na pochybách či do výkazu o majetku a záväzkoch za zaratávajú všetky pohľadávky alebo len pohľadávky za konkrétne účtovné obdobie. Ďakujem
evina
17.02.07,21:04
Prosím ostala som na pochybách či do výkazu o majetku a záväzkoch za zaratávajú všetky pohľadávky alebo len pohľadávky za konkrétne účtovné obdobie. Ďakujem
Všetky, ktoré máš k 31.12.,
Manual
17.02.07,21:04
Prosím ostala som na pochybách či do výkazu o majetku a záväzkoch za zaratávajú všetky pohľadávky alebo len pohľadávky za konkrétne účtovné obdobie. Ďakujem
Všetky pohľadávky.
elizabet100
26.03.07,11:27
Ak mám pohľadávku vo výške 16.000,- Sk a túto si pripočítavam k ZD lebo prechádzam z JU na paušálne výdavky vykazujem ju na riadku 08 daného výkazu?
renča1
26.03.07,11:31
Ak mám pohľadávku vo výške 16.000,- Sk a túto si pripočítavam k ZD lebo prechádzam z JU na paušálne výdavky vykazujem ju na riadku 08 daného výkazu?

Podľa mňa nie. Pretože o pohľadávku bol upravený základ dane v dP.
No, ale názory na porade sa líšia.

PS: ja osobne by som ju tam už neuvádzala.
Dada
26.03.07,11:32
Ak mám pohľadávku vo výške 16.000,- Sk a túto si pripočítavam k ZD lebo prechádzam z JU na paušálne výdavky vykazujem ju na riadku 08 daného výkazu?


Mne bolo poradené v inej téme, že zostávajú pohľadávky vo výkaze.
renča1
26.03.07,11:37
Mne bolo poradené v inej téme, že zostávajú pohľadávky vo výkaze.

Ale veď keď ju už v DP zdaním (upravím o ňu základ dane), tak pohľadávkou už nie je. A vo výkaze sa uvádzajú len neuhradené pohľadávky.:)
elizabet100
26.03.07,11:39
A ešte sa spýtam:

Nákup PC v sume 26.000,- som zaúčtovala ako nákup materiálu. Nechcem rozoberať či prevádzková réžia alebo nákup materiálu, je tu toho dosť popísané ale zaujímajú má výkazy.

Mám to uvádzať aj na riadku 05 materiál výkaz o M a Z a zároveň aj na riadku 05 materiál výkaz o P a V?


Ďakujem
renča1
26.03.07,11:45
A ešte sa spýtam:

Nákup PC v sume 26.000,- som zaúčtovala ako nákup materiálu. Nechcem rozoberať či prevádzková réžia alebo nákup materiálu, je tu toho dosť popísané ale zaujímajú má výkazy.

Mám to uvádzať aj na riadku 05 materiál výkaz o M a Z a zároveň aj na riadku 05 materiál výkaz o P a V?


Ďakujem

Nákup PC účtuješ do materiálu. Nákup materiálu vchádza do výkazu o príjmoch a výdavkoch. Do výkazu o M a Z ho už nemôžeš uvádzať..., pretože o ňom účtuješ ako o zásobach , ktorý musíš evidovať aj v krátkodobom majetku. Evidencia krátkodobého majetku nevstupuje vôbec do výkazu. PC do výkazu o MaZ by ti vstupoval vtedy, ak by si sa rozhodla ho odpisovať...a evidovať v dlhodobom majetku. Evidencia dlhodobého majetku vstupuje do výkazu o MaZ.
Nemôžeš ho mať 2 x uvedený vo výkazoch, ale len 1x.
Dada
26.03.07,12:22
Ale veď keď ju už v DP zdaním (upravím o ňu základ dane), tak pohľadávkou už nie je. A vo výkaze sa uvádzajú len neuhradené pohľadávky.:)

Lenže ona nie je k 31.12. uhradená, aj keď ju pripočítavaš k ZD.
Monius
26.03.07,19:35
Mám jenu otázočku ohľadom výkazu o MaZ. Ak mi zostal závazok - odvod do soc. poist. za 12/2006 - 2520,- a 1 dobropis vystavený dodávateľom s DPH 90,- /je to sice pohľadávka, ale ževraj si ho môžem odpočítať od závazku/ mám od 2520 odpočítať 90,-, alebo cenu dobropisu bez dane?:confused:
Timka1
26.03.07,19:50
Vo výkaze máš dve tabuľky, v jednej sa uvádzajú pohľadávky a majetok a v druhej záväzky. Potom tam máš rozdiel týchto dvoch tabuliek. Čiže celkový majetok sa zníži o záväzky. Nemôžeš si odrátať dobropis od záväzku, vyčísliť treba presne v korunách.
betka
26.03.07,20:04
Pre Elizabeth.

Renča to vysvetlila dobre, možno by som ešte k jej príspevkom chcela dodať toto:

Pri prechode zo skutočných výdavkoch na paušálne, ako hovorí Renča nie je pohľadávka, kt. vstupuje do výkazu, upravi sa ZD, zvýši sa ZD.

Keď budem v ďalšom ZO, uplatňovať paušálne výdavky, nepodávam výkazy.
Monius
26.03.07,20:04
Tak si ten dobropis prirátam k pohľadávkam v sume 90,- čiže s DPH, a všetky pohľadávky a záväzky do výkazu zapíšem sumy s DPH?
vikinka
26.03.07,20:09
Tak si ten dobropis prirátam k pohľadávkam v sume 90,- čiže s DPH, a všetky pohľadávky a záväzky do výkazu zapíšem sumy s DPH?
Áno s DPH,pretože aj DPH je tvoja pohľadávka alebo závazok.
Monius
26.03.07,20:13
Ďakujem, naozaj pomohlo.:)
betka
26.03.07,20:15
Ešte k príspevku 5 a 7, kt sú odpoveďou pre Elizabeth.
Existuje súvislosť medzi výkazmi.
Keď mi pohľadávka nevystupuje vo výkaze o MaZ, zvýši sa mi ZD, a musí sa mi prejaviť vo výkaze o PaV.
KEby pohľadávka bola vykázaná naďalej vo výkaze MaZ, nezvýšila by som si ZD, a nebola by súčasťou výkazu PaV.
Súvislosť a nadviazanosť výkazov.
Nemôžem mať tú istú pohľadávku v oboch výkazoch.
renča1
26.03.07,20:22
Tak si ten dobropis prirátam k pohľadávkam v sume 90,- čiže s DPH, a všetky pohľadávky a záväzky do výkazu zapíšem sumy s DPH?

Došlý dobropis -90 znamená, že je to tvoja pohľadávka. Pokiaľ eviduješ okrem tejto pohľadávky /dobropis/ aj iné pohľadávky, tak si týchto 90 môžeš pripočítať k pohľadávkam a uviesť vo výkaze. Existuje ešte jedna možnosť, pokiaľ neeviduješ pohľadávky ale eviduješ len závazky, tak dobropis - 90,- si odpočítaš od ostatných závazkoch.
kristina11
27.03.07,02:25
Ahojte,
zahrna sa do vykazu ako pohladavka aj nadmerny odpocet DPH?
Dakujem.
Muška
27.03.07,02:46
výkaz "čistý" je výsledok môjho účtovníctva - aj s neuhradenými pohľadávkami a záväzkami, vysporiadaný, bez pohľadávky.
Keby sa mala uviesť pohľadávka do výkazu, (len tak orientačne, pretože to je blbosť) - t.j. zákon o účtovníctve tak by som mala odovzdať výkaz i pri paušálnych výdavkoch opakujem - výkazy sú výsledkom môjho účtovníctva , ktoré pri paušálnych výdavkoch nevediem a teda ich ani nemám. Kde by bolo uvedené za min.rok pohľ 16 000, ale ona už bola vysporiadaná, pohľadávka už nie je, bola súčasťou ZD. Keď sa mu uhradí, už nebude jeho príjmom...., veď si ju zahrnul do ZD, preto sa pri paušálnych výdavkoch neuvádzajú ani výkazy opäť - keďže nevediem účtovníctvo - nemám výkazy

Moje vyjadrenie je v texte červeným písmom

Nechcem Vám vyvracať váš názor, ale ja si myslím, že je to takto správne. klikni
http://www.porada.sk/showpost.php?p=432020&postcount=56
Muška
27.03.07,03:33
A ešte na podporu svojho tvrdenia citujem z "Postupov účtovníctva"

(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) zisťujú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov podľa členenia v peňažnom denníku,
b) zaúčtujú uzávierkové účtovné operácie
c) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách zisťujú súhrnné sumy a označí sa ukončenie účtovného obdobia, ak sa v týchto účtovných knihách bude účtovať aj v ďalšom účtovnom období,
d) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií.
(3) Na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostavuje účtovná závierka.

A ešte sa opýtam...aj banku vynulujete, aj zostatkovú hodnotu HIM ???
ANNAP
27.03.07,07:06
Ahojte,
zahrna sa do vykazu ako pohladavka aj nadmerny odpocet DPH?
Dakujem.

podľa mňa áno, aspoň ja to dávam....
Dada
27.03.07,07:07
Dadi, vysvetlenie v príspevku 17, súvislosť medzi výkazmi. Renča to vysvetlila správne, a je to správne.
Pohľadávku pri prechode na paušálne výdavky si bude viesť už len niekde inde evidenčne, aby na ńu nezabudol, a keď sa uhradí v roku 2007, už to nebude jeho príjem OZD.

To je jasné, že to nebude potom príjem OZD. Ale tá pohľadávka k 31.12. existuje, aj keď bola pripočítaná k ZD. Ona stále je v knihe pohľadávok, a zmizne až pri úhrade. Sorry, ale logika je logika.
Muška
27.03.07,10:15
Pre Elizabeth.

Renča to vysvetlila dobre, možno by som ešte k jej príspevkom chcela dodať toto:

Pri prechode zo skutočných výdavkoch na paušálne, ako hovorí Renča nie je pohľadávka, kt. vstupuje do výkazu, upravi sa ZD, zvýši sa ZD.

Keď budem v ďalšom ZO, uplatňovať paušálne výdavky, nepodávam výkazy.

Betka, po citácii poraďáka sa príspevky nevymazávajú, ale preškrtnutím opravujú - pre budúcnosť.

Ale napriek Tvojej úprave - trvám na svojich príspevkoch vyššie.
Martin Plecha
27.03.07,15:41
Ja by som sa chcel spýtať. Do výkazu sa tiež uvádzajú skladové zásoby za daný rok, mám tu uviesť cenu nákupnú alebo predajnú?
Antonia Jendrišáková
27.03.07,15:56
Uvádzaš konečný zostatok (nepredané zásoby) v nákupných cenách bez DPH