edolelkes
19.02.07,07:08
Ak činnosť podnikateľa bola od 1.11.2006 pozastavená:

a) pohyby na BU musia byť zaúčtované aj po pozastavení činnosti? Zaúčtujem ich ako iný neovplyvňujúci daň z príjmu?
b) ako zaúčtujem odpisy na auto (hodnota na celý rok je 92.754,-) Je možné zaúčtovať celú sumu alebo len alikvótnu časť? Odpisy sa zapisujú aj do PD?

Ďakujem
STRELEC
19.02.07,07:29
[quote=edolelkes;393923]Ak činnosť podnikateľa bola od 1.11.2006 pozastavená:

a) pohyby na BU musia byť zaúčtované aj po pozastavení činnosti? Zaúčtujem ich ako iný neovplyvňujúci daň z príjmu?Poplatky za vedenie účtu napr. sú výdavkom, aj keď bola živnosť pozastavená. Nie sú prejavom aktívneho podnikania, len vlastne "udržavacím poplatkom" banke. VOZD.

b) ako zaúčtujem odpisy na auto (hodnota na celý rok je 92.754,-) Je možné zaúčtovať celú sumu alebo len alikvótnu časť? Odpisy sa zapisujú aj do PD?
Zodpovedané v inej Tvojej otázke - duplicita.
Ďakuje
edolelkes
19.02.07,07:38
Môžem teda chápať odpoveď na otázku a) že treba zaúčtovať všetky pohyby aj v novembri aj v decembri s tým že poplatky za vedenie účtu budú zahrnuté do prevádzkovej réžie a ostatné výdavky označím ako iný neovplyv.daň z príjmu?