caramellka
23.02.07,08:38
Dobrý deň,
prosím Vás, má niekto skúsenosti s úročenou pôžičkou zamestnancovi?
Zamestnávateľ poskytol zamestnancovi krátkodobú pôžičku, splatnú do 1 roka, s 2 %-ným ročným úrokom. Pôžička a ročný úrok sa splatia jednorazovo (20.12.2007). Je správne to zaúčtovať: -poskytnutie pôžičky v hotovosti 335/211, -výpočet úrokov k 31.12.2006 335/662 (úroky za r.2006) a úroky za r. 2007 385/662? Splatenie pôžičky 211/335?
martinius
23.02.07,09:05
Nie,správne by to malo byť:
rok 2006 - poskytnutie pôžičky 335/221,211
rok 2006 - pomerná časť výnos.úrokov za rok 06 : 385/662
rok 2007 - predpis úrokov za rok 07 335/662, preúčtovanie ČR za rok 06 : 335/385
rok 2007 - splatenie pôžičky 221,211/335.
caramellka
23.02.07,10:16
Dakujeeeem veľmi pekne. :)