Monika7
24.02.07,08:38
Snažím sa vyplniť daňové priznanie za rok 2006 PO a neviem si rady, do ktorého riadku v časti II. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia mám napísať ostatné pokuty a penále (účet 545). Chcela som to dať na riadok 130 ale v tabuľke A-časť III som nenašla kolonku, kde by to šlo. :confused:
Prosím pomôžte mi.
Katija
24.02.07,09:01
Snažím sa vyplniť daňové priznanie za rok 2006 PO a neviem si rady, do ktorého riadku v časti II. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia mám napísať ostatné pokuty a penále (účet 545). Chcela som to dať na riadok 130 ale v tabuľke A-časť III som nenašla kolonku, kde by to šlo. :confused:
Prosím pomôžte mi.Je tam na ne riadok 14 " Ostatné položky, ktoré nie sú daňovým výdavkami, neuvedené na riadkoch 1 až 13."
Monika7
24.02.07,09:17
Takže to napíšem na riadok 14. Musím to potom rozpísať aj v časti V. - osobitné záznamy daňovníka?
Katija
24.02.07,09:41
Takže to napíšem na riadok 14. Musím to potom rozpísať aj v časti V. - osobitné záznamy daňovníka?
Nie písať to tam nemusíš. Iba do riadku 14, 15 tabuľky A a do r.130.
Monika7
24.02.07,09:53
Ďakujem za radu.