Jozef Mihál
25.02.07,00:36
1. Pojmom "daňový rezident" sa označuje

a) daňovník, ktorý platí dane rovnako ako prezident,
b) daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou,
c) daňovník, ktorý mal len príjmy zdanené zrážkovou daňou.

2. Študent s trvalým pobytom u rodičov v Bratislave študuje v Brne, kde býva na internáte. Počas roka 2006 mal v Českej republike príjem zo zamestnania na kratší úväzok v úhrne 30000 Kč. Na Slovensku žiadne príjmy nemal (s výnimkou úrokov zo stavebného sporenia). Musí na Slovensku podať daňové priznanie za rok 2006?

a) v ČR je za účelom štúdia, preto je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, preto musí na Slovensku podať daňové priznanie,
b) v ČR je za účelom štúdia, preto je daňovým rezidentom Slovenskej republiky ale jeho príjem v zahraničí nepresahuje 45408 Sk, preto za rok 2006 nemusí podať daňové priznanie na Slovensku,
c) má bydlisko v ČR, preto je daňovým rezidentom Českej republiky a na Slovensku nemusí podávať daňové priznanie.

3. Slovenský občan má byt v Trenčíne a rodinný dom v Zlíne. Pracuje ako zamestnanec v Českej republike, súčasne má živnosť na Slovensku (má pridelené DIČ), zo živnosti dosiahol príjem 200000 Sk. Aké kritérium sa uprednostní pri posudzovaní, kde je daňovým rezidentom a kde teda má podať daňové priznanie z celosvetových príjmov?

a) rozhodne sa podľa strediska jeho životných záujmov (kde je jeho rodina a kde má užšie ďalšie osobné a hospodárske záujmy),
b) rozhodne sa podľa toho, v ktorom štáte sa častejšie zdržiava,
c) rozhodne sa podľa štátneho občianstva.

4. Občan s bydliskom v Nemecku pracuje ako zamestnanec pre slovenskú firmu. Na Slovensku sa zdržiava len krátkodobo, ubytováva sa v hoteli. Má povinnosť na Slovensku podať daňové priznanie z celosvetových príjmov?

a) áno, každý kto má na Slovensku zdaniteľné príjmy, musí na Slovensku podať daňové priznanie z celosvetových príjmov,
b) áno, ale len ak mal na Slovensku za rok 2006 príjmy vyššie ako 45408 Sk, tak musí na Slovensku podať daňové priznanie z celosvetových príjmov, inak nie,
c) nie, podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej s Nemeckom je daňovým rezidentom Nemecka, pretože stály byt má v Nemecku. Daňové priznanie z celosvetových príjmov preto musí podať v Nemecku. Na Slovensku podáva daňové priznanie len z príjmov dosiahnutých na Slovensku, prípadne môže požiadať slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

5. Občan Slovenskej republiky vycestoval za prácou do Švajčiarska. Tam si prenajal byt a pracoval ako zamestnanec po celý rok 2006. Na Slovensku má manželku a dve deti, ktoré žijú v ich byte v Nitre. Na Slovensku v roku 2006 mal len príjem z úrokov vo výške 15000 Sk. Musí na Slovensku podať daňové priznanie za rok 2006?

a) na Slovensku daňové priznanie podať nemusí ale môže, ak chce aby sa mu vrátila daň z úrokov,
b) stály byt má v oboch štátoch, avšak jeho najbližšia rodina žije na Slovensku, preto je daňovým rezidentom Slovenskej republiky a musí na Slovensku podať daňové priznanie z celosvetových príjmov,
c) pracuje i býva vo Švajčiarsku, preto je daňovým rezidentom vo Švajčiarsku a tam podáva daňové priznanie z celosvetových príjmov.

6. Slovák bol časť roka zamestnancom v Českej republike. Na Slovensku musí podať danové priznanie z celosvetových príjmov. Ako sa prepočíta na slovenské koruny príjem dosiahnutý v Českej republike?

a) v daňovom priznaní sa uvedie príjem v českých korunách,
b) podľa § 31 zákona o dani z príjmov sú štyri možnosti, napr. prepočtom podľa ročného priemerného kurzu Kč voči Sk,
c) prepočtom podľa ročného priemerného kurzu Kč voči Sk.

7. A ako sa prepočíta na slovenské koruny daň, ktorú zaplatil v Českej republike?

a) v daňovom priznaní sa uvedie daň v českých korunách,
b) podľa § 31 zákona o dani z príjmov sú štyri možnosti, napr. prepočtom podľa ročného priemerného kurzu Kč voči Sk,
c) prepočtom podľa ročného priemerného kurzu Kč voči Sk.

8. Aké metódy sa používajú v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia?

a) metóda zápočtu dane a metóda vyňatia príjmov,
b) metóda zápočtu dane a metóda zápočtu príjmov,
c) žiadne metódy neexistujú, daň sa musí zaplatiť v oboch štátoch.

9. Čo majú spoločné štáty Česká republika, Maďarská republika a Poľská republika?

a) sú to naši susedia,
b) sú to republiky,
c) so všetkými týmito štátmi máme uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s aplikáciou metódy zápočtu dane.

10. Daňovník mal príjmy zo závislej činnosti v Českej republike. Podáva daňové priznanie typ "A". Čo zapíše do riadku 49?

a) v riadku 49 sa uvedie príjem dosiahnutý v ČR - suma príjmu v ČR, započítaná do riadku 32,
b) v riadku 49 sa uvedie základ dane z príjmov v ČR - suma príjmu v ČR, započítaná do riadku 32, od ktorej sa odpočíta poistné v ČR, započítané do riadku 33,
c) nič, pretože pri príjmoch z ČR sa uplatňuje metóda vyňatia príjmov.
Jozef Mihál
24.02.07,23:46
Správne odpovede:

1.b)
2.b)
3.kritéria pri rozhodovaní sú v poradí a), b), c)
4.c)
5.b)
6.b)
7.c)
8.a)
9.a), b), c)
10.b)
Jozef Mihál
01.03.07,15:21
Priatelia, chýbajú tu Vaše komentáre, zvládli ste to?
Janca
03.03.07,19:06
Som členom DRAKA - prečo sa mi pri otvorení príspevku zobrazí, že ide o skrytý text len pre členov ????
Melnick
03.03.07,19:09
Som členom DRAKA - prečo sa mi pri otvorení príspevku zobrazí, že ide o skrytý text len pre členov ????
Janca ,oslov Richarda cez ss. Určite je to iba malý tech. problém.
Johanka
03.03.07,19:20
Na otázke č.9 som sa dala nachytať :D .
Pri otázke číslo 3 mi niečo v zadaní chýba - tieto kritériá sa začínajú posudzovať len v prípade, že podľa domácich predpisov predmetných krajín je považovaný za daňového rezidenta v obidvoch štátoch . To zo zadania nie je jasné .
MILKA58
03.03.07,19:32
Takéto testy sú veľmi dobré pre overenie si vlastných skúseností. Aj keď som nebola 100 %-ná, ale čo som si nebola istá, už viem. Ďakujem za možnosť otestovania sa.
Marína
03.03.07,21:49
Tou 9-kou ste nachytal aj mňa.
Darincek
04.03.07,18:11
Test je fajn, ja iba začínam a mzdy som ešte nerobila, ale už ma to v blízkom čase neminie a pri dnešnej zahraničnej zamestnanosti sú to pre mňa veľmi cenné informácie. Logicky sa dá odpovedať na všetky otázky, keď človek trošku sleduje zákony - je to fajn, čím viac testov, tým lepšie, pomáhajú získavať prehľad. dík ;):)
hermiona
09.03.07,17:25
Dosť dobre nerozumiem načo sa uvádzajú pri "vyňatí " príjmy zo zdrojov
v zahraničí a trápime sa s nejakým priemerným kurzom, keď v konečnom dôsledku sú aj tak zdanené len slovenské príjmy? Alebo tomu nerozumiem? :D
STRELEC
09.03.07,17:40
Jednak testy sú ozaj dobré - preveriť sa!
A štýl sa mi ľúbi - viď v tomto teste - možnosť 1a!
Johanka
09.03.07,17:44
Dosť dobre nerozumiem načo sa uvádzajú pri "vyňatí " príjmy zo zdrojov
v zahraničí a trápime sa s nejakým priemerným kurzom, keď v konečnom dôsledku sú aj tak zdanené len slovenské príjmy? Alebo tomu nerozumiem? :D
Tak toto sa musíš opýtať na www.nrsr.sk (http://www.nrsr.sk) alebo www.finance.gov.sk (http://www.finance.gov.sk) alebo www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) :) .
My sme iba vykonávatelia niečích "nápadov" .
Marína
09.03.07,22:20
Asi aby sa vedelo s akými príjmami občania tohto štátu disponujú a má to, predpokladám, náväznosť na ďalšie a ďalšie ukazovatele.