Milla
26.02.07,10:15
Zamestnec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nčzd. V januárovej výplate som mu ju uplatnila. Nakoľko je to zamestnanec s vyšším príjmom, rozhodol sa, že si počas roka túto čiastku nechce uplatňovať. Pýtam sa, či je možné mu dať podpísať opravu vo vyhlásení aj vo februári, a zrušiť mu uplatňovanie tejto čiastky od februára, rsp. je to možné urobiť počas roka? Ďakujem za skorú odpoveď
katkaj
26.02.07,09:18
Zamestnec podpísal vyhlásenie na uplatnenie nčzd. V januárovej výplate som mu ju uplatnila. Nakoľko je to zamestnanec s vyšším príjmom, rozhodol sa, že si počas roka túto čiastku nechce uplatňovať. Pýtam sa, či je možné mu dať podpísať opravu vo vyhlásení aj vo februári, a zrušiť mu uplatňovanie tejto čiastky od februára, rsp. je to možné urobiť počas roka? Ďakujem za skorú odpoveď

Je to možné urobiť aj počas roka. Vo vyhlásení podpíše zmenu, že si od toho a toho dátumu nebude uplatňovať odpočet na seba ;)
Jozef Mihál
26.02.07,09:27
Súhlas. Teoreticky môže zamestnanec každý mesiac požiadať o zmenu uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZDnD).

Napr. za január si NČZDnD uplatní, za február si NČZDnD neuplatní, za marec si NČZDnD uplatní, za apríl si NČZDnD neuplatní atď.
BRK
17.03.07,21:08
Dobrý večer, ja mám zamestnanca, ktorý má podpísané vyhlásenie, uplatňujem mu pri výpočte mzdy nezdaniteľnú časť zo ZD. On má však aj ako FO nepodnikateľ príjmy z prenájmu nehnuteľností, a ak sa nič nezmení a jeho príjmy z prenájmu budú plynuť naďalej (t.j. nájomníci budú mať priestory prenajaté a budú platiť), nebude mať nárok na odpoč. položku na daňovníka za rok 2007. Môžem mu aj naďalej uplatňovať nezdan. časť zo ZF pri mzde za rok 2007 a potom ju neuplatniť pri podaní priznania FO za rok 2007?
ďakujem, Katarína
ondrejvla
17.03.07,21:12
Dobrý večer, ja mám zamestnanca, ktorý má podpísané vyhlásenie, uplatňujem mu pri výpočte mzdy nezdaniteľnú časť zo ZD. On má však aj ako FO nepodnikateľ príjmy z prenájmu nehnuteľností, a ak sa nič nezmení a jeho príjmy z prenájmu budú plynuť naďalej (t.j. nájomníci budú mať priestory prenajaté a budú platiť), nebude mať nárok na odpoč. položku na daňovníka za rok 2007. Môžem mu aj naďalej uplatňovať nezdan. časť zo ZF pri mzde za rok 2007 a potom ju neuplatniť pri podaní priznania FO za rok 2007?
ďakujem, Katarína

Ale veď ty mu ju uplatníš i pri DP FO za rok 2007, zo závislej činnosti do DP dáš základ dane, platby fondy, odp.položku...To máš len taký pocit, že nie, ale uplatníš!
BRK
17.03.07,21:18
Ja som to myslela tak, že príjmom z prenájmu za rok 2007 sa dostane do hranice "milionárskych príjmov", kde nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka. A ja mu ju v podstate každý mesiac vo výpočte mzdy uplatním a v daňovom priznaní za rok 2007 si ju z hľadiska výšky príjmov nemôže uplatniť.
ondrejvla
17.03.07,21:28
Ja som to myslela tak, že príjmom z prenájmu za rok 2007 sa dostane do hranice "milionárskych príjmov", kde nemá nárok na odpočítateľnú položku na daňovníka. A ja mu ju v podstate každý mesiac vo výpočte mzdy uplatním a v daňovom priznaní za rok 2007 si ju z hľadiska výšky príjmov nemôže uplatniť.
Ahá, no tak potom si on doplatí daň bez odp,položky za rok 2007, opäť vychádzaš zo základu dane. Ale v tomto prípade by som asi tiež radšej volila neuplatňovať, lebo daň bude potom vysoká.
BRK
18.03.07,07:10
Ďakujem, skúsim mu to prepočítať aj v priebehu roka a keď prekročí hranicu "miionárskych príjmov", potom mu radšej odpoč. položku neuplatním.
Katarína