Milla
26.02.07,11:18
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s daňovým bonusom, keď dieťa nepripustia k maturite v riadnom termíne, čiže maturuje v septembri. Potvrdenie o návšteve školy je na školský rok 2005 - 2006. Patrí zamestnankyni DB aj za september? Ak nie, poraďte mi prosím ako mám postupovať, keďže som jej ho vyplatila. Ďakujem
katka50
26.02.07,10:46
Podľa mňa patrí daňový bonus do 31.8.2006- do konca školského roku-kedy malo byť štúdium ukončené. Za september nepatrí. A požiadala Ťa o roč.zúčt.dane?
Jozef Mihál
26.02.07,11:35
Súhlasím, nárok na DB je len do konca školského roka, teda naposledy za august 2006.
Milla
26.02.07,13:27
Áno, požiadala o ročné zúčtovanie.
Lanaj
26.02.07,15:29
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to s daňovým bonusom, keď dieťa nepripustia k maturite v riadnom termíne, čiže maturuje v septembri. Potvrdenie o návšteve školy je na školský rok 2005 - 2006. Patrí zamestnankyni DB aj za september? Ak nie, poraďte mi prosím ako mám postupovať, keďže som jej ho vyplatila. Ďakujem

Vyrovnaj to v rámci ročného zúčtovania dane.
katka50
26.02.07,17:23
Patrí zamestnankyni DB aj za september? Ak nie, poraďte mi prosím ako mám postupovať, keďže som jej ho vyplatila. Ďakujem

Do riadku 05 v Ročnom zúčt. preddavkov dáš nárok na daňový bonus 4.320,- Sk a do riadku 06 Daňový bonus priznaný a vyplatený dáš 4.860,- Sk. Takto sa Ti do riadku 08 Daňový bonus na vybratie dostane čiastka 540,- Sk, ktorú si naviac vyplatila-čiže sa mu to zrazí.
miro_l
09.03.07,22:00
Dobrý deň.
Zamestnanec má syna SŠ na ktorého poberal daňový bonus od začiatku roka. Po maturite sa už 15 júla podarilo synovi zamestnať. Zamestnancovi však bol za mesiac júl vyplatený daňový bonus, ktorý mu nebol zrazený zo mzdy v nasledujúcom mesiaci.
Má zamestnanec nárok na daňový bonus na syna za mesiac júl, alebo ho musí vrátiť nakonci roka?
(Nakoľko má zamestnanec aj iné príjmy bude podávať DP typ A.)
Ďakujem.
jamis
09.03.07,22:16
Dobrý deň.
Zamestnanec má syna SŠ na ktorého poberal daňový bonus od začiatku roka. Po maturite sa už 15 júla podarilo synovi zamestnať. Zamestnancovi však bol za mesiac júl vyplatený daňový bonus, ktorý mu nebol zrazený zo mzdy v nasledujúcom mesiaci.
Má zamestnanec nárok na daňový bonus na syna za mesiac júl, alebo ho musí vrátiť nakonci roka?
(Nakoľko má zamestnanec aj iné príjmy bude podávať DP typ A.)
Ďakujem..

Patrí mu DB i za mestac júl.
Marína
09.03.07,22:24
Áno, za mesiac júl má nárok na daňový bonus.
ZoDP_§33_ods.5
(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu vo výške 1/12 daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.
Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
miro_l
11.03.07,17:26
Ďakujem za radu.