simonova815
26.02.07,13:04
Chcem sa opýtať nasledovné:
prvýkrát nám tento rok vyšiel kladný ZD 875 tis. Sk, umorená strata z min. rokov 739 tis. Sk, ZD 150 tis. Sk a tým aj daň 28 574 Sk.
Do súvahy uvádzam na r. 85 výsledok hospodárania pred zdanením (daň. priznanie riadok 100) a vo VZaS na r. 54 vypočítanú daň, ktorú mám Daň. úradu zaplatiť. Je to správne?
andrej_rv
26.02.07,21:13
Vo výsledovke na r. 54 uvedieš splatnú daň z príjmu za bežnú činnosť, na r. 56 zisk z bežnej činnosti po zdanení a rovnako zisk po zdanení na r. 64 výsledovky (za predpokladu, že nemáš splatnú daň z mimoriadnej činosti na r. 60).
Riadok 085 súvahy sa musí rovnať riadku 64 výsledovky - do súvahy teda neuvádzaš zisk z r. 100 DP (pred zdanením), ale zisk po odpočítaní splatnej dane z príjmu.
Braňo
14.03.07,12:46
Pomôcka na výpočet splatnej dane
jana32
26.03.07,13:44
Prosím Vás a ak vyšla spoločnosti strata, ako to zaúčtovať ( 341/591 mínusovou čiastkou? ) Tento zápis urobím ešte pred uzatváraním účtov?
Tweety
26.03.07,13:46
Prosím Vás a ak vyšla spoločnosti strata, ako to zaúčtovať ( 341/591 mínusovou čiastkou? ) Tento zápis urobím ešte pred uzatváraním účtov?
Stratu neúčtuješ na 591- ten je iba pre daň. Stratu prevedieš na konci cez účet 710 a 702.
jana32
26.03.07,13:51
ďakujem, preto som to nikde nenašla.