MARIKAzKE
02.03.07,19:09
Na seminári v Košiciach som načrtla tému: - súkromné centrum voľného času uzatvorí s učiteľom ZŠ zmluvu o dielo v zmysle § 631-643 Občianskeho z., na vedenie krúžku mimoškolskej záujmovej činnosti. Za uvedenú činnosť za rok 2006 učiteľ obdrží odmenu v celkovej výške 15.600,- Sk. Odmena sa vypláca mesačne v pomerných čiastkach. Po skončení roka 2006 - 31.1.2007 obdržali učitelia z centra voľného času potvrdenie vo forme listu, že im boli poukázané nezdanené čiastky, ktoré platby podliehajú zdaneniu v zmysle platných právnych predpisov. A tak učitelia pekne podľa svojho bydliska navštevujú jednotlivé DÚ v Košiciach a podľa toho komu ako poradia, tak podávajú daňové priznania a to buď:
1) typu "A" - vraj je to závislá činnosť
2) typu "B" - s nárokom na 40% paušálne náklady (žiaľ nepodarilo sa mi zistiť, do ktorého riadku zapisujú predmetný príjem)
3) ostatní ešte váhajú a nevedia sa rozhodnúť čo je správne a preto prosím o Váš názor ako by sa malo správne postupovať.
Ďakujem
džino
04.03.07,18:13
http://www.porada.sk/t40893-prikazna-zmluva.html

odpovede možno nájdeš tu - čítaj prílohy.