anna20
06.03.07,11:43
Jeden zamestnanec si neuplatnil daňový bonus, a ani jeho manželka za rok 2005 na jedno dieťa v sume 5000,- SK. Chcela by som mu pomôcť urobiť Daňové priznanie. Má podať dodatočné daňové priznanie a priložiť ročné zúčtovanie za rok 2005, alebo aj priložiť doklady od príjmoch od zamestnávateľov? A ešte neviem v riadkoch od 57 - 67 ako ich vyplniť. V ročnom zúčtovaní má hodnoty: 04. riadok 16514,- Sk 09. riadok 17 900,- a riadok 11. je 1386,- (preplatok). Ako to vyplniť?
Tatiana
07.03.07,18:12
Pomôžete mi?
Urobila som DDP za rok 2005. Základ dane sa nezmenil, nakoľko živnostník s príjmami zo živnosti bol v strate. Základ dane mu vyšiel z príjmov § 5. Nakoľko už dostal zrazený preddavok z príjmov zo závislej činnosti, mám ho vykazovať v DDP?
Alebo DDP vôbec nemusím podávať? Stačí keď podám Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch? Ale na druhej strane keď nepodám DDP, ale iba výkazy, tak mi nebudú sedieť príjmy a výdavky zo živnosti v VI. oddiele DP.
Tatiana
08.03.07,07:15
Pomôžete mi?
Urobila som DDP za rok 2005. Základ dane sa nezmenil, nakoľko živnostník s príjmami zo živnosti bol v strate. Základ dane mu vyšiel z príjmov § 5. Nakoľko už dostal zrazený preddavok z príjmov zo závislej činnosti, mám ho vykazovať v DDP?
Alebo DDP vôbec nemusím podávať? Stačí keď podám Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch? Ale na druhej strane keď nepodám DDP, ale iba výkazy, tak mi nebudú sedieť príjmy a výdavky zo živnosti v VI. oddiele DP.: Prosím, kto mi poradí?????
Jozef Mihál
08.03.07,07:19
Ak podávate DDP, uvádzate v ňom všetko tak, ako by šlo o riadne DP, teda ak mal daňovník aj príjmy zo závislej činnosti, uvádzate aj tie a uvádzate samozrejme aj preddavky na daň, ktoré boli odvedené z príjmov zo závislej činnosti.
Tatiana
08.03.07,07:30
Vďaka..........
Jozef Mihál
08.03.07,07:35
Pre budúcnosť prosím nezadávajte Vaše otázky takto, "poza bučky"... otázky zadávajte v téme

http://www.porada.sk/t37548-vae-elania-na-vypracovanie-otazok.html

alebo ako "doplňujúce otázky" v tematicky príbuzných už vypracovaných otázkach:

http://www.porada.sk/f64-otazky.html