Dakuz
14.03.07,18:29
SF sa ukončí s príspevkom 31.12. aj za 12/2006 alebo vzniká záväzok?
Katarina
14.03.07,18:42
Tvorbu SF účtujem 12x za rok t.j. január-dec.2006, záväzok SF = zostatok SF
k 31.12.2006.
Dakuz
14.03.07,19:03
Mysleli ste na dec. výplatu r. 2006 vyplácanú v jan. 2007? Patrí do uzávierky v r. 2006
Katarina
14.03.07,19:11
Áno, ale z decembrovej výplaty zaúčtujem len tvorbu SF, výplatu mzdy až v januári 2007.
ENEN
16.01.08,08:06
Ako sa zaúčtuje v JÚ soc.fond za december 2007 odvedený na účet SF v januári 2008?