apo
15.03.07,09:54
Prosím poradiť.
Živnostníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky. Pred rokom 2006 sme s výhodou použili fintu na zníženie preddavkov na polovičnú výšku aspoň jednou dohodou o pracovnej činnosti.

V roku 2006 je z takýchto dohôd realizovaná zrážková daň, s ktorou sa dá cvičiť cez daňové priznanie.

Aj zrážková daň z dohody o pracovnej činnosti má účinok na zníženie preddavku DP FO na polovicu? Nenašiel som v zákone o dani z príjmu ustanovenie, ktoré by tomu bránilo, ale mám obavy, že som nejaký odkaz mohol prehliadnuť.

Ďakujem

apo
evina
15.03.07,10:20
Prosím poradiť.
Živnostníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky. Pred rokom 2006 sme s výhodou použili fintu na zníženie preddavkov na polovičnú výšku aspoň jednou dohodou o pracovnej činnosti.

V roku 2006 je z takýchto dohôd realizovaná zrážková daň, s ktorou sa dá cvičiť cez daňové priznanie.

Aj zrážková daň z dohody o pracovnej činnosti má účinok na zníženie preddavku DP FO na polovicu? Nenašiel som v zákone o dani z príjmu ustanovenie, ktoré by tomu bránilo, ale mám obavy, že som nejaký odkaz mohol prehliadnuť.

Ďakujem

apo
Polovičné preddavky sa platia ak jeden z ČZD je ČZD z príjmov zo závislej čiinnosti...takže sa to vzťahuje aj na dohodu so zrážkovou daňou, ktorú uvediete v DP , a tým pádom sa daň mení na preddavkovú.
P.s. Neposudzuje sa druh dane ale druh príjmu, tak polovičné preddavky sú v tomto prípade O.K.
apo
15.03.07,10:31
Polovičné preddavky sa platia ak jeden z ČZD je ČZD z príjmov zo závislej čiinnosti...takže sa to vzťahuje aj na dohodu so zrážkovou daňou, ktorú uvediete v DP , a tým pádom sa daň mení na preddavkovú.
P.s. Neposudzuje sa druh dane ale druh príjmu, tak polovičné preddavky sú v tomto prípade O.K.

Ďakujem pekne, nerád ale s radosťou musím prepísať DP, ešte že ho mám uložené do súboru.

apo