EMK
15.03.07,12:22
Chcem poprosiť o Váš názor. Máme na účte 365 ( pôžička konateľa) účtované pôžičky, pri ktorých bola doba splatnosti dohodnutá do jedného roka. Pôžičky ale splácané neboli. Kvôli úveru v banke potrebujeme znížiť krátkodobé záväzky. Môžem nezaplatené pôžičky preúčtovať na účet dlhodobých záväzkov 479?
alušik
15.03.07,12:24
Ja by som urobila dodatok k pôvodnej zmluve o pôžičke, kde by som dohodla splatnosť dlhšiu ako jednen rok a určite by som to potom v pohode uviedla v súvahe ako dlhodobé záväzky.:)
Adiks
19.05.12,00:18
Budeme aj dlhodobé záväzky z obchodného styku účtovať v účtovej triede 3 podľa ustanovenia § 48 ods.1 písm.b) novely Postupov účtovania v PÚ platnej od 1.1.2012 ? Mätie ma to slovíčko "alebo", ak by namiesto "alebo" bolo slovíčko "a", tak je to jednoznačné.
Adiks
20.05.12,20:10
Posúvam ...
Stefan2005
20.05.12,21:12
... ak chceš mať istotu, tak jedine obrátiť sa na Ústavný súd...
Nie, nerobím si prdel - viď napr. http://www.otvorenepravo.sk/m/clanok/57/spojka-a-volajte-ma-alebo-alebo ;)

Máš pravdu - "a" by to riešilo jednoznačne - ALEBO je vylučovacia spojka, spájajúca vetné členy, ktoré sa navzájom vylučujú (nemôžu nastať súčasne) - toľko lingvistický pohľad...

Istotu, čo mal tvorca na mysli, budeme mať vtedy, až bude na svete súvaha platná pre rok 2012.