gugu
16.03.07,15:11
Dobrý deň,
oslovila ma jedna známa s nasledujúcou otázkou a neviem jej odpovedať, môžete mi s tým niekto pomôcť:

Som dôchodkyňa, poberám starobný dôchodok.

V roku 2006 som robila na štyri štvrťročné dohody po 10 000,-Sk a za rok 2006 som zarobila celkom 40 000,-Sk.
Zamestnávateľ mi zrazil z každej štvrťročnej dohody 19%.
Otázka: Mal mi zamestnávateľ zrážať zrážkovú daň, alebo odvádzať preddavky na daň z príjmov, keď môj ročný príjem bol len 40 000,-Sk?
Ako zistím čo mi zamestnávateľ zrážal a odvádzal v roku 2006 z mojich príjmov na dohodu zrážkovú daň alebo preddavok na daň?

Ďalej som poberala v roku 2006 príjem za osobnú asistenciu vo výške 31 735,-Sk (ako asistent pani postihnutej sklerózou mult.)
Otázka: Mám podať daňové priznanie za rok 2006 za oba príjmy t.j. 40 000,- + 31 735,- (po odpočítaní paušálnych výdavkov 40% z osobnej asistencie) i v tom prípade ak mi stŕhali zrážkovú daň z príjmov na dohody?
Ak mi stŕhali zrážkovú daň predpokladám, že z príjmu za osobnú asistenciu nemusím predložiť prizanie, lebo ročný príjem nepresiahol 45 408,-Sk.

V roku 2007 mám (budem mať) príjmy rovnaké ako za predchádzajúci rok.

Otázka: Platia v roku 2007 rovnaké pravidlá ako v roku 2006?

Otázka: Ako postupovať pri platení odvodov na zdravotné poistenie z vyššie uvedených príjmov u poberateľov starobného dôchodku v roku 2006 a v roku 2007?

Ďakujem pekne za odpoveď
tonkat
16.03.07,15:16
Z dohody 10 000,- mal zamestnávateľ zrážať preddavkovú daň. Mal jej o tom vydať potvrdenie o príjme ...
Čo sa týka predkladania daň. priznania, tak DP sa podáva zo všetkých príjmov, a tie keby neprekročili 45408, neni povinný daňovník podať DP, ale môže, ak sa mu to oplatí.