Dobias
17.03.07,10:46
Len taká malá otázočka, aby som sa uistila. Ak vychádza nedoplatok na dani z príjmu za rok 2006 na daň.priznaní, napr: 300,-SK, musí túto sumu zaplatiť daň. úradu?
evina
17.03.07,10:11
Len taká malá otázočka, aby som sa uistila. Ak vychádza nedoplatok na dani z príjmu za rok 2006 na daň.priznaní, napr: 300,-SK, musí túto sumu zaplatiť daň. úradu?

Áno musí, ak ide o nedoplatok. Znamená to, že napr, daň vyšla 500 SK a vyššie /do 500
- SK sa nevyrubuje/, len po odpočítaní napr. preddavkov ostáva doplatiť 300 SK, tak je nutné zaplatiť...
ErikaVac
19.03.07,09:46
Ahoj Evina,
znamená to, že ak mám na daňovom priznaní typu B nedoplatok 101,- Sk nemusím ho DÚ vyplatiť? Dnes som daňové priznanie odovzdala na daňovom úrade, čakala som, že dostanem šek na úhradu nedoplatku, ten som však nedostala.
Platí v tomto prípade, že daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk?
Ak by som podávala daňové priznanie typu A v tom prípade by som nedoplatok musela zaplatiť. Vychádzam z § 38. Chápem to správne?
evina
19.03.07,09:55
Ahoj Evina,
znamená to, že ak mám na daňovom priznaní typu B nedoplatok 101,- Sk nemusím ho DÚ vyplatiť? Dnes som daňové priznanie odovzdala na daňovom úrade, čakala som, že dostanem šek na úhradu nedoplatku, ten som však nedostala.
Platí v tomto prípade, že daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk?
Ak by som podávala daňové priznanie typu A v tom prípade by som nedoplatok musela zaplatiť. Vychádzam z § 38. Chápem to správne?

Treba rozlíšiť dva pojmy "daň, resp. daňová povinnosť" a pojem "nedoplatok na dani"
Ak Ti v riadku 93 vyjde suma nižšia ako 500 SK daň neplatíš.
Ak Ti v riadku 93 vyjde daň vyššia ko 500 SK, ale v riadku 103 Ti vyjde 101 - to je nedoplatok na dani a ten platíš v plnej výške. Daň si mala 500 a vyššie, odpočítala si si napr. zrážkovú daň na účte a vyššiel Ti daňový nedoplatok...