JSJP
17.03.07,11:31
Ahojte,

prosím Vás potrebujem zistiť kedy presne sa účtuje o zákazkovej výrobe. Ked máme uzatvorenú Zmluvu o dielo na stavebné práce, ktorých výsledkom je nová budova, ale naša spoločnosť je len súbdodávateľom na časť stavebných prác, je potrebné účtovať o zákazkovej výrobe a stupni dokončenia zákazky /teda aj o rozpočtovanom zisku prípadne strate/, alebo sa jedná iba o nedokončenú výrobu k 31.12.2006. Zmluva o dielo je uzatvorená na rok 2006 a 2007.

Ďakujem za odpoveď.
mudroš
18.03.07,18:15
Myslím si že áno. V § 30 ods. 2 písm a je aj poskytovanie služieb v súvislosti so zákazkami.
Je to ale dosť nejasné. Hľadal som to aj v IAS/IFRS a ani tam to nie je úplne jasne vymedzené.
betka
18.03.07,19:02
UK, kr. vykonáva zákazkovú výrobu vo viacerých účt. obdobiach, účtuje výnosy zo zákazk v závislosti od stupňa dokončenia zákazky. Ak zúčtované V na základe fakturácie alebo aktivácie nedok. výroby nezodpovedajú stupňu ukončenia zákazky, upraví sa výnos zo zákazky:
- ak je vykázaný nižší zisk, kt. nezodpovedá stupňu rozpracovania zákazky, rozdiel sa zaúčtuje 385/60x
- ak je vykázaný zisk vyšší 60x/385
- Ak je zo zákazky rozpočtovaná strata, tak:
1. aktivuje sa NV vo výške vynaložených vlN 121/611
2. vo výške straty sa vytvorí OP k NV 559/192
3. ak rozp. straty je vyššia ako aktiv. NV, na rozdiel straty sa vytvorí rezerva 554/323,459
ZV sa učtuje u dodavateľa pri dodávke hmotného aktíva (dodávka stavbného diela a dodávka investičného tovaru) Pri dodávkach stavebných diel sa účtuje len u hlavného dodavateľa.
JSJP
20.03.07,10:55
Môžem si to teda ešte raz objasniť, kedže nie sme hlavný dodávateľ stavebných prác ale len subdodávateľ, tak účtujeme len o nedokončenej výrobe ? A potom teda nespadáme pod tie služby súvisiace so zákazkami ?

Ďakujem
martinius
20.03.07,11:16
Môžeš napísať,čo presne robíte?Pretože stavebné práce sa účtujú ako služby. Možno vôbec nemusíte o zákazke účtovať. Je to diskutabilné. Nemá o zákazke účtovať náhodou hlavný dodávateľ?
JSJP
20.03.07,16:27
Jedná sa o hrubé stavebné práce, teda staviame novú budovu, ale nie sme hlavný dodávateľ stavby ale subdodávateľ. Podľa postupov účtovníctva par. 30, zákazka zahrňa aj poskytnutie služieb priamo súvisiacich s vytvorením majetku. A toto neviem posúdiť či náhodou nie je naša činnosť.

Ďakujem.
Monika Kováčová
20.03.07,16:30
Riešim presne podobný problém.... ale momentálne odpoveď neviem.
koňo
20.03.07,17:12
Povedal by som, že nie, pretože v tomto príapde nejde o zhotovenie uceleného hmotného majetku - iba o poskytnutie služieb (poddodávky).
Bližšie je popis vo Fin. spravodajcovi č. 4/99 (nepozeral som).
ingi
20.03.07,17:52
Jedná sa o hrubé stavebné práce, teda staviame novú budovu, ale nie sme hlavný dodávateľ stavby ale subdodávateľ. Podľa postupov účtovníctva par. 30, zákazka zahrňa aj poskytnutie služieb priamo súvisiacich s vytvorením majetku. A toto neviem posúdiť či náhodou nie je naša činnosť.

Ďakujem.

Dôležité v tomto prípade podľa mňa bude posúdenie zmluvy.

1) Ak sa jedná o vytvorenie jednotlivého hmotného majetku (zo strany subdodávateľa), na ktorý sa odvoláva pri poskytovaní služieb §30 ods. 2 písm. a) Postupov účtovania, teda v tomto prípade napríklad vytvorenie hrubej stavby, účtovala by som o zákazkovej výrobe.

2) Ak sa jedná naozaj iba o hrubé stavebné práce, podľa môjho názoru stačí účtovať o nedokončenej výrobe.
Monika Kováčová
20.03.07,17:54
ingi, a ako je to keď ide o strechu? Je to vytvorenie jednotlivého hmotného majetku, alebo hrubá stavebná práca? Ďakujem.
ingi
20.03.07,18:01
ingi, a ako je to keď ide o strechu? Je to vytvorenie jednotlivého hmotného majetku, alebo hrubá stavebná práca? Ďakujem.

Podľa mňa to znovu závisí od zmluvy, ak jej výsledkom je strecha, tak ja by som účtovala o zákazkovej výrobe, vychádzam práve z jej definície v spomínanom FS (koňo) a mám ho ešte kdesi odložený, takže ho skúsim nájsť.
Na Porade som ale čítala aj benevolentnejšie názory, čo sa týka účtovania o ZV...
Monika Kováčová
20.03.07,18:03
Ďakujem, pohľadaj, prihoď, budem čakať. P.S. Stačí po uzávierkach.:)
ingi
20.03.07,18:05
Ďakujem, pohľadaj, prihoď, budem čakať. P.S. Stačí po uzávierkach.:)

Prikladám link na FS 4/1999:

http://www.finance.gov.sk/Documents/Financny_spravodajca/1999/04/FS_04_99.pdf
martinius
21.03.07,07:02
Súhlasím s tým,že treba vychádzať zo znenia zmluvy: buď bude účtovať zákazky (aj so službami) alebo bude účtovať len služby (stavebné práce). To,že je to hrubá stavba, neznamená,že bude účtovať o nedokončenej výrobe.
zuhl
22.03.07,13:32
Mám podobný problém. Mám stavebnú firmu, účtujem JÚ a teraz máme kontrolu a oni sa pýtajú či robíme zákazkové účtovníctvo. Tak teraz sa pýtam: je na to nejaký zákon, že je to potrebné robiť?
Monika Kováčová
22.03.07,13:33
pozri postupy útovania