jued
17.03.07,13:24
Podnikateľ 12.01.2006 prerušil živnosť do 12.01.2011. Chcela ba som sa opýtať ako postupovať. V priebehu rok 2006 mu na podnikateľský účet, ktorý zatiaľ nebol zrušený nabiehali príjmy z pohľadávok ešte z roku 2005. Vo februári 2006 taktiež zaplatil záväzok z roku 2005. Môžem tieto príjmy a výdavky vyplniť do riadkov 2 tabuľky č.1 daňového priznania? Ak zaplatil v júni 2006 nedoplatok za zdravotné poistenie z ročného zúčtovania za rok 2005 môžem ich tiež uviesť v riadku 2.
Podnikateľský účet nebol zrušený do dnešnej doby, čo s tými poplatkami a kreditnými úrokmi?
K termínu podania daňového priznania eviduje ešte záväzky a pohľadávky a taktiež aj nejaké zásoby. Výška týchto záväzkov do r. 40 a výška pohľadávok a zásob do riadku 41? Zásoby sa zdaňujú v nákupnej cene? Nikdy som takýto prípad nemala, keby ste mi to vedeli nejako konkrétne popísať, prosím Vás. Vopred Vám ďakujem.
jued
17.03.07,12:35
Zásoby k 31.12.2006 mám ešte vo výške 50018,36 Sk
Neuhradené pohľadávky k 31.12.2006 - 43.127,45 Sk
Neuhradené záväzky k 31.12.2006 - 23578,-sk

do riadku 41 mám dať = 23578
do riadku 40 mám dať = 93146

Je to tak správne?
Monika Kováčová
17.03.07,12:54
jued, musíš ku dňu 12.1.2006 uzavrieť účtovné knihy a ďalej už neúčtovať. Nemôžeš mať zásoby k 31.12.2006 ale k 12.1.2006. Potom postupuj podľa § 17 Zákona o dani z príjmov.
Monika Kováčová
17.03.07,12:56
:)
Podnikateľ 12.01.2006 prerušil živnosť do 12.01.2011. Chcela ba som sa opýtať ako postupovať. V priebehu rok 2006 mu na podnikateľský účet, ktorý zatiaľ nebol zrušený nabiehali príjmy z pohľadávok ešte z roku 2005. Vo februári 2006 taktiež zaplatil záväzok z roku 2005. Môžem tieto príjmy a výdavky vyplniť do riadkov 2 tabuľky č.1 daňového priznania? Nie, ide o pohľadávky k 12.1.2006 - uvedieš ich v r. 41 DP a tiež záväzky v r. 40Ak zaplatil v júni 2006 nedoplatok za zdravotné poistenie z ročného zúčtovania za rok 2005 môžem ich tiež uviesť v riadku 2. Nie ide o záväzok uvedieš v r. 40 DP
Podnikateľský účet nebol zrušený do dnešnej doby, čo s tými poplatkami a kreditnými úrokmi? -
K termínu podania daňového priznania eviduje ešte záväzky a pohľadávky a taktiež aj nejaké zásoby. Výška týchto záväzkov do r. 40 a výška pohľadávok a zásob do riadku 41? Áno Zásoby sa zdaňujú v nákupnej cene? Áno. Nikdy som takýto prípad nemala, keby ste mi to vedeli nejako konkrétne popísať, prosím Vás. Vopred Vám ďakujem.

Odpovede v texte.
jued
17.03.07,13:04
Ešte by som sa chcela opýtať všetky úhrady, ktoré boli vykonané do 12.01.2006 sa riadne vedú v peňažnom denníku a uvádzajú sa do riadku 2?
Ako je to potom s výkazmi, ktoré sa dávajú k daňovému priznaniu?
Monika Kováčová
17.03.07,13:06
prvá veta odpoveď áno.
druhá veta: výkaz o MaZ má na konci obdobia nuly. Výkaz o príjmoch a výdavkoch: uvádzaš príjmy a výdaje do 12.1.2006. Ostatné uvádzaš na spomínaných riadkoch v DP.
jued
17.03.07,13:13
Takžekeď som to správne pochopila na tie výkazy potom uvádzam obdobie od 01/2006 do 01/2006?
Vo výkaze o majetku a záväzkoch však ešte stále eviduje v r. 18 pôžičku, ktorú doteraz nesplatil , čo stým?
Monika Kováčová
17.03.07,13:24
aká je to pôžička? Z banky?
jued
17.03.07,13:34
Nie nebola to pôžička z banky, ale od rodinných príslušníkov.
jued
17.03.07,13:39
V prípade ak má podnikateľ k dátumu prerušenia aj HIM, ktorý má ešte nejakú hodnotu, ten sa potom uvádza do výkazu?
Monika Kováčová
17.03.07,13:46
dňom 12.1.2006 vyradíš majetok z podnikania na karte HIM.
jued
17.03.07,13:49
A tá pôžička čo s ňou?
renča1
17.03.07,15:00
A tá pôžička čo s ňou?

S pôžičkou v daňovom priznaní neurobíš nič, pretože splátky pôžičky sú VNZD. Sú popri pôžičke dohodnuté aj úroky?
jued
18.03.07,09:09
Nie je bezúročná, chcem len vedieť či ich naďalej budem vykovať vo výkaze o majetku a záväzkoch?
Monika Kováčová
18.03.07,09:16
nie nebudeš, už som ti písala, že zostatok na konci obdobia budú nuly...
jued
18.03.07,10:45
Ďakujem Ti, takže keď to mám zhrnúť, tak výpišem výkaz o príjmoch a výdavkoch k 12.01.2006 a výkaz o majetku a záväzkoch bude k 12.01.2006 nulový vo všetkých riadkoch ( t.j. aj úvery , peniaze v pokladni a v banke , HIM). A už len posledná otázka , zostatková hodnota investičného majetku ide do riadku 41 daňového priznania?
jued
18.03.07,10:50
A ešte by som sa chcela opýtať na DPH, firma sa zatiaľ z registrácie DPH neodhlásila, podáva nulové daňové priznanie. Musí odviesť DPH z tých zásob ku dňu prerušenia živnosti, alebo až keď zruší registráciu DPH?
Monika Kováčová
18.03.07,11:11
Daňový úrad nemá informáciu o prerušení živnosti? Ak by ju mal, vyzval by daňový subjekt na zrušenie registrácie DPH! Nemôžeš podávať nulové DPH, tvojou povinnosťou bolo odhlásiť sa ku dňu zrušenia živnosti a DÚ ti mal určiť posledné zdaňovacie obdobie. V tvojom prípade 1.štvrťrok 2006. Vtedy (1Q) bolo tvojou povinnosťou vysporiadať DPH zo zásob.
jued
18.03.07,11:14
Ak viem tak na daňový úrad bolo doručené rozhodnutie o prerušení živnosti, podnikateľ nedostal žiadnu výzvu na zrušenie registrácie.
Monika Kováčová
18.03.07,11:25
jued, ak ti môžem doporučiť, over si podľa IČ DPH na stránke www.drsr.sk, či je ešte podnikateľ platcom DPH.
Viem, že pri prerušení živnosti treba odovzať Rozhodnutie o pridelení DIČ a rovnako Rozhodnutie o pridelení IČDPH (šedá a ružová kartička)
jued
18.03.07,12:34
Ďakujem za radu
Katarina
18.03.07,13:32
Ďakujem Ti, takže keď to mám zhrnúť, tak výpišem výkaz o príjmoch a výdavkoch k 12.01.2006 a výkaz o majetku a záväzkoch bude k 12.01.2006 nulový vo všetkých riadkoch ( t.j. aj úvery , peniaze v pokladni a v banke , HIM). A už len posledná otázka , zostatková hodnota investičného majetku ide do riadku 41 daňového priznania?


Zostatková cena hmotného majetku sa neuvádza na r. 41 daňového priznania. Pri predaji majetku do 5 rokov po vyradení, sa predaj bude zdaňovať - príjem § 8 daňového priznania a táto zostatková cena vtedy bude výdaj.
jued
18.03.07,13:45
Ďakujem Vám všetkým , veľmi ste mi pomohli.
heluška
18.03.07,17:17
Nuž neviem či tie riadky vo výkaze na konci obdobia majú byť nulové, ke´d npr. účet ešte existuje a prerušenie je napr. na 6 mesiacov,on potom bude pokračovať a používať ten istý účet. Mne na daňovom povedali, že tam mám uviesť čiastku, ktorá odpovedá stavu vo výpise k tomu dňu k akému je prerušenie živnosti.
Monika Kováčová
18.03.07,17:30
V zadaní je prerušenie do 2011
SMartina
20.03.07,11:10
Ahojte, ja mám podobný prípad. SZČO prerušil živnosť k 31.12.2006. To znamená, že na konci roka dám výber z pokladne na osobnú spotrebu a v pokladni zostane 0,- Sk, zásoby nemá žiadne, majetok má odpísaný - mala by som ho vyradiť, sumu neuhradenej pohľadávky a neuhradených záväzkoch dám do DP do riadku 40, 41. Neuhradené pohľadávky: 156.738,- Sk, neuhradené záväzky: 13.192,- Sk. Takže ak som to správne pochopila, pohľadávky v mojom prípade idú do riadku 40: 156.738,- a záväzky do riadku 41: 13.192,- Sk. Nezabudla som na nič? Prosím o radu, robím prvý krát DP pri prerušení živnosti, ďakujem všetky za rady.:confused:
Monika Kováčová
20.03.07,11:36
pohľadávky 40
záväzky 41
máš to správne. Si učenlivá. Vidieť, že nás aj čítaš na porade, nielen sa pýtaš.
SMartina
20.03.07,12:17
Ďakujem pekne.
Slávka33
20.03.07,15:09
Chcela by som sa k tejto téme opýtať, keď sa živnosť prerušila k 30.9.2006 a provízie z poistných zmlúv nabiehali na osobný účet nie podnikateľský až do konca roka 2006 zapíšem tieto príjmy do tabuľky č, 1 riadok 3? Díki
Monika Kováčová
20.03.07,15:11
napíšeš ich do r. 40. K 30.9.2006 máš uzatvorené účtovné knihy, ostatné cez pohľadávky
Marta3
21.03.07,20:32
Ja už len malý dotaz na overenie dátumov pri prerušení živnosti :
Daňové priznanie: za rok 2006
Výkaz o príj.a výd. : od 01.01.2006 - do dňa prerušenia živnosti ?
Výkaz o maj. a záv : to isté ?

A ešte ma napadlo, má vôbec daňovníčka prikladať tieto výkazy k DP ak nemala žiadny príjem v
r. 2006?- je na MD. Živnosť nepozastavila skôr z dôvodu, že dostala dotáciu z ÚP a musela ju 2 roky vykonávať, aj keď medzitým nastúpila na MD.-
vikinka
21.03.07,20:44
Výkazy dátumy-01 - do mesiaca prerušenia živnosti
Výkazy musí podať,pretože na začiatku obdobia prenáša údaje z minul.období,
a vlastne pri prerušení jej mohol zostať napr.zostatok na BÚ,ak ho nezrušila.
kozmar
21.03.07,21:17
A čo v prípade, že je prerušená živnosť na pol roka v priebehu r. 2006,
t.zn. že pokračuje napr. od 11/2006. Ako dať výkazy? Od začiatku 2006
do dňa prerušenia a potom odo dňa, kedy začne znovu podnikať?
Myslím, že by mohol urobiť riadne daňové priznanie k 31.12.2006.
Počas prerušenia mu vrátila SP preplatok na poistnom, je to ostatný
príjem?
Marta3
21.03.07,22:29
vikinka, ďakujem
renča1
22.03.07,05:10
A čo v prípade, že je prerušená živnosť na pol roka v priebehu r. 2006,
t.zn. že pokračuje napr. od 11/2006. Ako dať výkazy? Od začiatku 2006
do dňa prerušenia a potom odo dňa, kedy začne znovu podnikať?Ak sa v priebehu roka znova obnovila živnosť, tak výkazy sa vypíšu, tak ako keby nebola prerušenú živnosť. Teda, ak ju mala szčo pozastavenú od 5/06-11/06, tak výkazy sa uvedú za obdobie od 1/2006 - 12/2006.
Myslím, že by mohol urobiť riadne daňové priznanie k 31.12.2006.


Podá riadne daň.priznanie k 31.12.2006.


Počas prerušenia mu vrátila SP preplatok na poistnom, je to ostatný
príjem?

Preplatok na poistnom by som účtovala mínusom, v druhot.členení odvody.
Slávka33
22.03.07,06:40
Čiže podnikateľ si nemôže na tento príjem uplatniť 40prec. náklad v nijakom prípade. Je to moc dôležité preto sa pýtam. Lebo on mi tvrdí, že tie provízie už nie sú zo živnosti, keď sú na jeho osobnom a nie podnikateľskom účte.
Kája.
27.03.07,19:56
Prosím o radu, živnostník prerušil živnosť od 9.8.06 do 8.2.07, nakoľko sa živnosť mala obnoviť do termínu na podanie DP účtovala som aj po 9.8.06 do peňažného denníka, po tomto dátume sa uhrádzali staré záväzky a úroky z omeškania. Živnostník, ale 5.2.07 predlžil pozastavenie živnosti až do 1.12.07, môžem uzavrieť knihy k 31.12.06 a v DP upraviť základ dane o zásoby, pohľadávky a záväzky, ktoré neboli uhradené do 31.12.06? Ďakujem za radu.
atka4
27.03.07,21:05
Tiež ma vlasne napadá, mám 1 SZČO, kt. prerušila živnosť na 6 mesiacov k 27.12.2006, - teda by som mala k tomuto dátumu:
- vyradiť majetok - má len drobný do výšky za 1 ks 15000 (spolu za cca 35.000,- , obstarané 2001-2005), ale je v tom tiež auto po ukončení leasingu - kúpna cena 1000,- zo 16.12.2004
- zrušiť účet a pokladňu - na osobnú spotrebu

a
- Výkaz o MaZ "vynulovať"
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch, keďže prerušenie od 27.12.2006 tak za 01-12/2006 (ale s údajmi do 27.12.2006)
- DP upraviť o neuhradené pohľadávky (r.40) záväzky (r.41)

Moja otázka:
1. vyradím kompletne drobný majetok, teda aj auto a v prípade, že by ho predala do 5 rokov po nadobudnutí, tak OC bude nákladom pri predaji a celý príjem príjmom...
2. Keďže stále bežia faktúry za mobily - aj po tomto období, asi by som ich už nemala účtovať, ale ako SZČO jej stále "beží" lehota, kt. podpisuje - takmer každý pri podpsise zmluvy ... 18-24 mesiacov....treba zvýšiť aj o tieto záväzky r. 41 DP, ak je zdaniteľné plnenie a faktúra prišla až po termíne prerušenia, t.j. 31.12.2006
3. čo s faktúrami, ktoré prídu za obdobie počas prerušenia a bude ich aj platiť?
4. čo s úhradou, ktorú inkasovala do pokladne 30.12.2006 - časť vystavenej faktúry-myslím, že na ňu neberiem zreteľ, pretože ju zahŕňam s ostatnými po 27.12..06 neuhradenými v DP v r. 40, teda zdanená
5. medzi záväzky do r. 41 uvediem aj poistné za 12/2006 splatné v 01/2007 v celej výške, aké mala platiť?


Dať ešte na niečo pozor?, Zásoby nemá...
Pokračovať v živnosti bude na 50% - t.č. je zamestnaná u manžela, ale na ako dlho ?..........

Ďakujem
renča1
28.03.07,04:22
Prosím o radu, živnostník prerušil živnosť od 9.8.06 do 8.2.07, nakoľko sa živnosť mala obnoviť do termínu na podanie DP účtovala som aj po 9.8.06 do peňažného denníka, po tomto dátume sa uhrádzali staré záväzky a úroky z omeškania. Živnostník, ale 5.2.07 predlžil pozastavenie živnosti až do 1.12.07, môžem uzavrieť knihy k 31.12.06 a v DP upraviť základ dane o zásoby, pohľadávky a záväzky, ktoré neboli uhradené do 31.12.06? Ďakujem za radu.

SZČO je povinná uzavrieť účtovné knihy nie k dátumu k 31.12.2006 ale k dátumu k 9.8.06. Pokiaľ by živnosť bola prerušená len do 8.2.2007 (do lehoty podania daňového priznania) , tak by sa účtovné knihy uzavreli k 31.12.2006.
Nie je správne, že sa účtovalo do peňažného denníka ešte aj po 9.8.2006. Všetky uhradené závazky a úroky z omeškania po dátume 9.8.2006 sa musia evidovať v knihe závazkov a o ne sa musí upraviť základ dane v daňovom priznaní v r. 40. Pokiaľ szčo evidovala aj neuhradené pohľadávky k dátumu 9.8.2006, tak aj o ne sa musí upraviť základ dane v daňovom priznaní , zvýši sa základ dane v r.41. Zásoby sa vysporiadajú nasledovne:

- zápisom na skladových kartách k 9.8.2006,

- daňovom priznaní v r.41 sa okrem pohľadávok povýši základ dane aj o nepredané zásoby k 9.8.2006.


Keď potim obnoví živnosť a dôjde k úhrade pohľadávok, k predaji zásob o ktoré sa teraz upraví základ dane, tak potom príjem z nich už nebude ovplyv.základ dane. To isté platí aj pre závazky.
Kája.
28.03.07,04:37
Toto chápem, ale ako som mala 9.8.06 vedieť, že živnosť nebude obnovená, to mám teraz všetky zápisy v denníku a knihe záväzkov vymazať? A čo s DPH?
renča1
28.03.07,04:58
Tiež ma vlasne napadá, mám 1 SZČO, kt. prerušila živnosť na 6 mesiacov k 27.12.2006, - teda by som mala k tomuto dátumu:
- vyradiť majetok - má len drobný do výšky za 1 ks 15000 (spolu za cca 35.000,- , obstarané 2001-2005), ale je v tom tiež auto po ukončení leasingu - kúpna cena 1000,- zo 16.12.2004
- zrušiť účet a pokladňu - na osobnú spotrebu

a
- Výkaz o MaZ "vynulovať"
- Výkaz o príjmoch a výdavkoch, keďže prerušenie od 27.12.2006 tak za 01-12/2006 (ale s údajmi do 27.12.2006)
- DP upraviť o neuhradené pohľadávky (r.40) záväzky (r.41)

Moja otázka:
1. vyradím kompletne drobný majetok, teda aj auto a v prípade, že by ho predala do 5 rokov po nadobudnutí, tak OC bude nákladom pri predaji a celý príjem príjmom...
2. Keďže stále bežia faktúry za mobily - aj po tomto období, asi by som ich už nemala účtovať, ale ako SZČO jej stále "beží" lehota, kt. podpisuje - takmer každý pri podpsise zmluvy ... 18-24 mesiacov....treba zvýšiť aj o tieto záväzky r. 41 DP, ak je zdaniteľné plnenie a faktúra prišla až po termíne prerušenia, t.j. 31.12.2006
3. čo s faktúrami, ktoré prídu za obdobie počas prerušenia a bude ich aj platiť?
4. čo s úhradou, ktorú inkasovala do pokladne 30.12.2006 - časť vystavenej faktúry-myslím, že na ňu neberiem zreteľ, pretože ju zahŕňam s ostatnými po 27.12..06 neuhradenými v DP v r. 40, teda zdanená
5. medzi záväzky do r. 41 uvediem aj poistné za 12/2006 splatné v 01/2007 v celej výške, aké mala platiť?


Dať ešte na niečo pozor?, Zásoby nemá...
Pokračovať v živnosti bude na 50% - t.č. je zamestnaná u manžela, ale na ako dlho ?..........

Ďakujem


Živnosť nebude obnovená do lehoty na podanie daňového priznania, to znamená, že si povinná mu uzavrieť účtovné knihy k 27.12.2006. Nemusíš mu vyraďovať majetok z podnikania. Môžeš mu ho tam aj nechať.


pok
iaľ by si ho vyradila a do 5 rokov predala, tak príjem zdaníš a zároveň máš možnosť si uplatniť do daňových výdavkov v daňovom priznaní zostatkovú cenu majetku. Ak predaný majetok nebude mať ZC, tak sa zdaní len príjem a to bez výdavkov.
Všetky závazky, ktoré vznikli so zabezpečením a dosahovaním zdaniteľných príjmov budeš k 27.12.2006 evidovať v knihe závazkov a o nej upravíš základ dane v daňovo priznaní v r.41. O závazky upravíš základ dane len o také závazky, ktoré sú při úhrade daňovým výdavkom. Moc dobře nerozumiem fa za mobily. Do závazky sa zahrnie len taká fa za mobil ktorá súvisela ešte z obdobím kedy bola vykonávana činnosť. Ostatné fa za mobil, ktoré budú chodiť za obdobie, v ktorom sa nebude nevykonávať činnosť podnikania sa nemôžu evidovať v knihe závazkov k 27.12.2006 a nebude sa o ne upravovať základ dane v r.41, pretože nebudú používané na zabezpečenie, dosahovanie zdanit.príjmov.
Fa, ktoré prídu za obdobie počas prerušenia a bude ich platiť: Odpoveď v bode 2 sa týka aj otázky v tomto bode.
Presne tak
Áno aj poistné
Klára2
28.03.07,05:07
Celá táto téma mi veľmi pomohla, ďakujem všetkým
atka4
28.03.07,06:56
Mohla by som ešte jeden dotaz?
Neriešim síce toho človiečika, len potrebuje poradiť - takmer kolega

1. Rok 2005 - SZČO - podal riadne DP
2. Prerušenie živnosti od 25.01.2006 do 24.01.2007
3. Úrad práce 02-03/2006
4. Zamestnanec 04-12/2006
5. Rok 2007 SZČO už fakturuje od 01/2007

Rekapitulácia roku 2006:
-Potvrdenia od zamestnávateľov o príjmoch zo záv.č.
-Príjmy zo živnosti nemal, ani iné náklady neeviduje, žiadne pohľ, žiadne záv., žiaden tovar ani majetok

Má podať DP typ A, alebo B. Ak B, tak aj výkazy?
atka4
28.03.07,07:48
Mohla by som ešte jeden dotaz?
Neriešim síce toho človiečika, len potrebuje poradiť - takmer kolega

1. Rok 2005 - SZČO - podal riadne DP
2. Prerušenie živnosti od 25.01.2006 do 24.01.2007
3. Úrad práce 02-03/2006
4. Zamestnanec 04-12/2006
5. Rok 2007 SZČO už fakturuje od 01/2007

Rekapitulácia roku 2006:
-Potvrdenia od zamestnávateľov o príjmoch zo záv.č.
-Príjmy zo živnosti nemal, ani iné náklady neeviduje, žiadne pohľ, žiadne záv., žiaden tovar ani majetok

Má podať DP typ A, alebo B. Ak B, tak aj výkazy?

Skúsite sa mi na to niekto pozrueť?
renča1
28.03.07,08:30
Mohla by som ešte jeden dotaz?
Neriešim síce toho človiečika, len potrebuje poradiť - takmer kolega

1. Rok 2005 - SZČO - podal riadne DP
2. Prerušenie živnosti od 25.01.2006 do 24.01.2007
3. Úrad práce 02-03/2006
4. Zamestnanec 04-12/2006
5. Rok 2007 SZČO už fakturuje od 01/2007

Rekapitulácia roku 2006:
-Potvrdenia od zamestnávateľov o príjmoch zo záv.č.
-Príjmy zo živnosti nemal, ani iné náklady neeviduje, žiadne pohľ, žiadne záv., žiaden tovar ani majetok

Má podať DP typ A, alebo B. Ak B, tak aj výkazy?

Skopírované z iného príspevku od poraďáka tanmat

Otázka:
V roku 2006 mi bol vydaný živnostenský list. V tomto roku som nemala žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti, mala som len príjmy zo závislej činnosti. Som povinná podať daňové priznanie za rok 2006, kde uvediem nulové príjmy a výdavky z podnikania ?

Odpoveď:
Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2006 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti (do 15.2.2007).
Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) v termíne do 2.4.2007. Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A odporúčame, aby oznámil miestne príslušnému daňovému úradu (aj keď takáto povinnosť zo zákona nevyplýva), že nepoberal príjmy z podnikania.
atka4
28.03.07,08:40
pre renča1 - už nemôžem prideliť bod, lebo som už raz pridelila v tejto téme, tak aspoň "veľké ďakujem"
atka4
28.03.07,11:58
Ešte ma napadla otázka,
keď je teda prerušená živnosť, v čase jej prerušenia daňovník-SZČO príjme úhradu svojej pohľadávky do pokladne. "Účtujem?" ako PNZD, lebo som ho vlastne zdanila-pripočitateľná položka k ZD, ale keďže peniaze príjme do pokladne, môže vystaviť príjmový pokladničný doklad, aby si to mohol zaúčtovať odberateľ? Keď sa už teda po uzavretí kníh neúčtuje, čo s tými dokladmi, len sa evidujú mimo PD?
renča1
28.03.07,12:08
Ešte ma napadla otázka,
keď je teda prerušená živnosť, v čase jej prerušenia daňovník-SZČO príjme úhradu svojej pohľadávky do pokladne. "Účtujem?" ako PNZD, lebo som ho vlastne zdanila-pripočitateľná položka k ZD, ale keďže peniaze príjme do pokladne, môže vystaviť príjmový pokladničný doklad, aby si to mohol zaúčtovať odberateľ? Keď sa už teda po uzavretí kníh neúčtuje, čo s tými dokladmi, len sa evidujú mimo PD?


Asi myslíš pohľadávku, ktorú si uvádzala v 4 bode vo svojej prvej otázke:

4. čo s úhradou, ktorú inkasovala do pokladne 30.12.2006 - časť vystavenej faktúry-myslím, že na ňu neberiem zreteľ, pretože ju zahŕňam s ostatnými po 27.12..06 neuhradenými v DP v r. 40, teda zdanená

Áno môžeš vystaviť PPD a o príjme pohľadávke neúčtuješ vôbec. Nebolo by na škodu evidovať bokom takéto úhrady , pre seba , pre vlastnú potrebu.
atka4
28.03.07,12:34
Áno, myslela som na ňu, lebo sa uhradila po prerušení živnosti.
Opätovne Ď A K U J E M
atka4
28.03.07,13:55
Skopírované z iného príspevku od poraďáka tanmat

Otázka:
V roku 2006 mi bol vydaný živnostenský list. V tomto roku som nemala žiadne príjmy ani výdavky zo živnosti, mala som len príjmy zo závislej činnosti. Som povinná podať daňové priznanie za rok 2006, kde uvediem nulové príjmy a výdavky z podnikania ?

Odpoveď:
Ak daňovník v zdaňovacom období roku 2006 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby a mohol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov zo závislej činnosti (do 15.2.2007).
Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (ak úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2006 presiahol sumu 45 408 Sk) v termíne do 2.4.2007. Ak podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A odporúčame, aby oznámil miestne príslušnému daňovému úradu (aj keď takáto povinnosť zo zákona nevyplýva), že nepoberal príjmy z podnikania.


Uznala som aj za správne a vyplnila som mu teda DP typ A.

Práve to prerábam, lebo: vrátil sa mi z DÚ, vraj to má byť B, lebo ak čo len 1 mesiac bola živnosť, hoci bez príjmov, musí podať DP typ B. (DÚ Košice II) ".......a babo raď :eek:......."
renča1
28.03.07,14:22
Uznala som aj za správne a vyplnila som mu teda DP typ A.

Práve to prerábam, lebo: vrátil sa mi z DÚ, vraj to má byť B, lebo ak čo len 1 mesiac bola živnosť, hoci bez príjmov, musí podať DP typ B. (DÚ Košice II) ".......a babo raď :eek:......."

Hm, to je zaujímavé....:confused: Mne minulý rok tiež vrátili jedno daňové priznanie ale neoprávnene. Keď som im vysvetlila prečo a ako, tak potvrdili, že to bolo správne.
Pokiaľ mu to nezobrali , tak mu teda vyplň DP typ FO B. Pani z DÚ nakoniec príde nato, že aj typ FO A bolo správne. Veď bude vyplňovať len príjmy zo závislej činnosti. V jednej téme som zasa čítala, že presne v tomto prípade nechceli na DÚ brať B-čkové ale A-čkové a tebe povedali zasa pravý opak.
mimidi2
28.03.07,14:28
Dobrý deň, potrebujem poradiť, ak živnostník si vytvoril živnosť 17.1.2005 a pozastavil ju k 12.6.2006 akú má nárok na nezdaniteľnú čiastku na daňovníka?
atka4
28.03.07,14:36
Hm, to je zaujímavé....:confused: Mne minulý rok tiež vrátili jedno daňové priznanie ale neoprávnene. Keď som im vysvetlila prečo a ako, tak potvrdili, že to bolo správne.
Pokiaľ mu to nezobrali , tak mu teda vyplň DP typ FO B. Pani z DÚ nakoniec príde nato, že aj typ FO A bolo správne. Veď bude vyplňovať len príjmy zo závislej činnosti. V jednej téme som zasa čítala, že presne v tomto prípade nechceli na DÚ brať B-čkové ale A-čkové a tebe povedali zasa pravý opak.

Aj som mu odporučila, nech si nechá aj to "A"-čko, keby náhodou tetuška tiež dostala nejaké usmernenie z hora.... Ale nebudem sa vadiť, nech majú čo chcú, ak len toľko.......

Aj tak ďakujem, tvoje rady mi toho roku fakt veľmi pomohli.
Nemala som totiž toľko času na študovanie po celý rok, lebo sme robili jeden vážny projekt, do toho fúzia 3 podnikov, preceňovania........ hrôza...preto som s nádejou dúfala, že sa nájde dobrá duša, ktorá ma neodbije odvolávkou tam a tam, hoci som skôr typ, ktorý sa snaží si veci sám nájsť a radšej overiť, prekonzultovať svoje riešenie, ako zadať otázku a čakať, čo bude (ale nie tento rok:mee: )
Prajem veľa zdaru tých posledných dní"starého roka" a veľa elánu do roku 2007:)
renča1
28.03.07,14:48
Aj som mu odporučila, nech si nechá aj to "A"-čko, keby náhodou tetuška tiež dostala nejaké usmernenie z hora.... Ale nebudem sa vadiť, nech majú čo chcú, ak len toľko.......

Aj tak ďakujem, tvoje rady mi toho roku fakt veľmi pomohli.
Nemala som totiž toľko času na študovanie po celý rok, lebo sme robili jeden vážny projekt, do toho fúzia 3 podnikov, preceňovania........ hrôza...preto som s nádejou dúfala, že sa nájde dobrá duša, ktorá ma neodbije odvolávkou tam a tam, hoci som skôr typ, ktorý sa snaží si veci sám nájsť a radšej overiť, prekonzultovať svoje riešenie, ako zadať otázku a čakať, čo bude (ale nie tento rok:mee: )
Prajem veľa zdaru tých posledných dní"starého roka" a veľa elánu do roku 2007:)

mimotemy Ďakujem aj ja.:)
Najka
30.07.07,07:39
Ahojte, chcem sa spýtať ako je to s DP v prípade:
- ak má prerušenú živnosť od 20.01.2007 na rok a pol,
- v januári mal uhradenú faktúru za december, iné príjmy nemal
- od 20.01.2007 pracuje v ČR na prac.zmluvu
Musí za rok 2007 podať DP na Slovensku a zdaniť aj príjmy z ČR, alebo môže požiadať o ročné zúčt. v ČR?
leabacova
11.10.07,09:55
Ešte jedna otázka k tejto téme
Živnosť prerušená od 10.10.2007 na pol roka, výdavky si uplatní percentom vrátane zaplateného poistného. Poistné za mesiac október t.j. od 1.10. do 10.10.2007 pôjde na r. 41 DP, alebo sa môže pripočítať medzi výdavky, keďže nevedie účtovníctvo?
Monika Kováčová
11.10.07,09:56
ak nevedie účtovníctvo, pripočítaj k výdavkom.
popleta
24.10.07,16:27
Daňový úrad nemá informáciu o prerušení živnosti? Ak by ju mal, vyzval by daňový subjekt na zrušenie registrácie DPH! Nemôžeš podávať nulové DPH, tvojou povinnosťou bolo odhlásiť sa ku dňu zrušenia živnosti a DÚ ti mal určiť posledné zdaňovacie obdobie. V tvojom prípade 1.štvrťrok 2006. Vtedy (1Q) bolo tvojou povinnosťou vysporiadať DPH zo zásob.
Ja mám tiež prípad, kedy SZČO prerušila živnosť na jeden rok a z DU som dostala odpoveď, že budem podávať nulové DP z DPH
Getiška
29.10.07,12:02
Ak je prerušenie živnosti a následne zrušenie živnosti? Až vtedy sa ruší na Danovom úrade registrácia?

Prosím Vás a ako je to so zásobami, pri ktorých nebola uplatnená DPH, presnejšie, jednalo sa o tovar z Poľska, v DPH sa to iba samozdaní, čiže sa priráta aj odráta, odpočet je nulový.
Môj názor je, že z týchto zásob pri skončení podnikania by sa nemalo odvádzať DPH, pretože nebolo vlastne žiadne odpočítané.
Iba sa to v prizaní DPH samozdaňovalo.
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ale kto dováža tovar z krajín EÚ, vie o čom hovorím.
Vďaka za odpoveĎ.
Anja111
29.10.07,12:31
Ak je prerušenie živnosti a následne zrušenie živnosti? Až vtedy sa ruší na Danovom úrade registrácia?

Prosím Vás a ako je to so zásobami, pri ktorých nebola uplatnená DPH, presnejšie, jednalo sa o tovar z Poľska, v DPH sa to iba samozdaní, čiže sa priráta aj odráta, odpočet je nulový.
Môj názor je, že z týchto zásob pri skončení podnikania by sa nemalo odvádzať DPH, pretože nebolo vlastne žiadne odpočítané.
Iba sa to v prizaní DPH samozdaňovalo.
Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ale kto dováža tovar z krajín EÚ, vie o čom hovorím.
Vďaka za odpoveĎ.
Registrácia na DÚ sa v Tvojom prípade ruší až po zrušení živnosti.
Tovar z Poľska, pri ktorom si robila samozdanenie, podlieha DPH pri jeho predaji, tak ako aj tovar, nakúpený na Slovensku... Takže sa mýliš, keď si myslíš, že z neho nebudeš odvádzať DPH...
Najka
02.01.08,05:17
Ahojte, chcem sa spýtať ako je to s DP v prípade:
- ak má prerušenú živnosť od 20.01.2007 na rok a pol,
- v januári mal uhradenú faktúru za december, iné príjmy nemal
- od 20.01.2007 pracuje v ČR na prac.zmluvu
Musí za rok 2007 podať DP na Slovensku a zdaniť aj príjmy z ČR, alebo môže požiadať o ročné zúčt. v ČR?
Posúvam.....
Najka
02.01.08,07:57
Ahojte, chcem sa spýtať, ak má SZČO prerušenú živnosť na 2 roky, v r. 2007 pracoval na prac. zmluvu (iné príjmy nemal), môže požiadať o ročné zúčt. alebo musí podať DP?
Najka
02.01.08,11:17
Posúvam....
Zoltán Kovács
02.01.08,11:30
Musí podať daňové priznanie na Slovensku, nakoľko v r. 2007 ešte mal príjem ako szčo. A nezabudnúť aj na RZ ZP.
Najka
02.01.08,11:33
Ahojte, chcem sa spýtať, ak má SZČO prerušenú živnosť na 2 roky, v r. 2007 pracoval na prac. zmluvu (iné príjmy nemal), môže požiadať o ročné zúčt. alebo musí podať DP?
Posúvam....
Zoltán Kovács
02.01.08,11:35
Ahojte, chcem sa spýtať, ak má SZČO prerušenú živnosť na 2 roky, v r. 2007 pracoval na prac. zmluvu (iné príjmy nemal), môže požiadať o ročné zúčt. alebo musí podať DP?

Ak nemal žiadne príjmy z podnikania tak môže požiadať o RZD.
martina2006
25.02.08,07:28
Celý rok 2007 má SZČO prerušenú živnosť, žiadne iné príjmy nemá,
v r. 2007 bola dobrovoľne nezamestnaná, platila si sama ZP.
Musí podať DP DPFO za rok 2007 nulové?
apsgroup
25.02.08,16:29
Pri prerušení živnosti v priebehu roka treba podat danové priznanie do 3 mesiacov, alebo až po skončení roka do 31.3.???
vikinka
25.02.08,16:30
Pri prerušení živnosti v priebehu roka treba podat danové priznanie do 3 mesiacov, alebo až po skončení roka do 31.3.???
Do 31.3.
Najka
28.02.08,11:46
Ahojte, môže mi niekto poradiť ako postupovať v takomto prípade:
SZČO má prerušenú živnosť od 08.01.2007 na 5 rokov. Má vystavenú faktúru s dátumom 31.01.2007, ktorá bola uhradená 06.02.2007. Taktiež ma 22.01.2007 uhradené poistné na sociálnu poisť. a 05.02.2007 poistné na zdravotnú. Mám o tom účtovať, alebo len cez DP?
Najka
28.02.08,12:15
Posúvam....
Monika Kováčová
28.02.08,12:35
Ahojte, môže mi niekto poradiť ako postupovať v takomto prípade:
SZČO má prerušenú živnosť od 08.01.2007 na 5 rokov. Má vystavenú faktúru s dátumom 31.01.2007, ktorá bola uhradená 06.02.2007. Taktiež ma 22.01.2007 uhradené poistné na sociálnu poisť. a 05.02.2007 poistné na zdravotnú. Mám o tom účtovať, alebo len cez DP?

Myslím, že od 8.1.2007 nie je účtovnou jednotkou, účtovníctvo nevedie. Avšak porušil zákon, ak vystavil faktúru v čase, keď už nebol podnikateľským subjektom.
Osobne nepoznám problém, ale podľa tvojich info by som použila ustanovenie § 17 o úprave základu dane (r.40 a 41 DP).
zannyka
28.02.08,14:30
ahoj chcem sa opýtať, mám problém s DU. Mám živnosť ale nepoužívam ju a ani som ju nikdy nepoužila. Min.rok som podal daňové priznanie a dostala som naspäť, len to dlho trvalo...vraj mali problém s mojou adresou trvalého pobytu..Žiadali odo mňa fotokópiu OP a môj podpis..tak som tam došla a dala som...to bolo asi min.rok marec. dostala som potom peniaze..potom mi došiel domov list s DU v auguste kde ma vyzívajú si splniť svoju oznamovaciu povinnosť a zároveň mi poslali rozhodnutie že som si nesplnila svoju povinnosť a dali mi pokutu 50 000,-sk tak som tam došla lebo som tomu nerozumela o čo ide a prečo mám platiť, keď som si svoju oznamovaciu povinnosť splnila pri podaní daňového priznania a fotokópiu OP.Vraj to oni nikde nemajú zaznamenané...no a tak to sa ja s nimi naťahujem už cca rok a stále nič. tak som písala na DU Banská Bystrica a tam mi to zrazu stiahli na 15-tisic. a chcela som od nich splátkový kalendár a oni mi ho zamietli...len mi poslali list kde mi zamietajú splátkový kalendár a mám to zaplatiť do 15 dní...a ja neviem čo mám robiť.. mohli by ste mi poradiť?
Zita5
28.02.08,14:37
ahoj chcem sa opýtať, mám problém s DU. Mám živnosť ale nepoužívam ju a ani som ju nikdy nepoužila. Min.rok som podal daňové priznanie a dostala som naspäť, len to dlho trvalo...vraj mali problém s mojou adresou trvalého pobytu..Žiadali odo mňa fotokópiu OP a môj podpis..tak som tam došla a dala som...to bolo asi min.rok marec. dostala som potom peniaze..potom mi došiel domov list s DU v auguste kde ma vyzívajú si splniť svoju oznamovaciu povinnosť a zároveň mi poslali rozhodnutie že som si nesplnila svoju povinnosť a dali mi pokutu 50 000,-sk tak som tam došla lebo som tomu nerozumela o čo ide a prečo mám platiť, keď som si svoju oznamovaciu povinnosť splnila pri podaní daňového priznania a fotokópiu OP.Vraj to oni nikde nemajú zaznamenané...no a tak to sa ja s nimi naťahujem už cca rok a stále nič. tak som písala na DU Banská Bystrica a tam mi to zrazu stiahli na 15-tisic. a chcela som od nich splátkový kalendár a oni mi ho zamietli...len mi poslali list kde mi zamietajú splátkový kalendár a mám to zaplatiť do 15 dní...a ja neviem čo mám robiť.. mohli by ste mi poradiť?

Na aký paragraf sa odvolávajú na platobnom výmere , kde Vám uložili pokutu 50 000 Sk ?
Obávam sa , že z Vašej strany bola zanedbaná ohlasovacia povinnosť v znení zákona o Správe daní a poplatkov § 31.

A správca dane na základe toho istého zákona §31 odst.12 konal .
zannyka
28.02.08,19:36
dal mi §50 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb
renataton
29.03.08,15:13
dobrý deň ja by som sa chcela opýtať ak mal daňovník prerušenú živnosť od 1.1.07 do 30.6.07 môže si uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 95.616,- Sk?
Prosím Vás o odpoveď:)
Monika Kováčová
29.03.08,17:39
dobrý deň ja by som sa chcela opýtať ak mal daňovník prerušenú živnosť od 1.1.07 do 30.6.07 môže si uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 95.616,- Sk?
Prosím Vás o odpoveď:)
áno
momaria
30.03.08,12:25
Prosím o radu. Musí SZČO zamestnaná na PP podať daňové priznanie B, keď z podnikateľskej činnosti nevykazuje žiadny pohyb výdavkov,ani príjmov.Ak nie, musí to oznámiť DÚ. A poprosila by som aj § na ktorý sa môže odvolať.Myslím si že je to § 32 odst.4. nie som si istá.Aby mu nedali pokutu za nepodanie DP . A ešte ako si nastavím , aby som mala rozbalené všetky príspevky.. Nejak sa mi to tu domotalo a mám ich všetky zabalené. Ďakujem
momaria
30.03.08,13:05
posúvam
renataton
30.03.08,13:39
Ďakujem Ermon za odpoveď a tebe Evanka za bodík, príjemný deň
Muška
30.03.08,13:49
Prosím o radu. Musí SZČO zamestnaná na PP podať daňové priznanie B, keď z podnikateľskej činnosti nevykazuje žiadny pohyb výdavkov,ani príjmov.Ak nie, musí to oznámiť DÚ. A poprosila by som aj § na ktorý sa môže odvolať.Myslím si že je to § 32 odst.4. nie som si istá.Aby mu nedali pokutu za nepodanie DP . A ešte ako si nastavím , aby som mala rozbalené všetky príspevky.. Nejak sa mi to tu domotalo a mám ich všetky zabalené. Ďakujem
§ 32
(4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy

a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo
c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo, 122a)
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.
manus
30.03.08,14:44
Prosím o radu. Musí SZČO zamestnaná na PP podať daňové priznanie B, keď z podnikateľskej činnosti nevykazuje žiadny pohyb výdavkov,ani príjmov.Ak nie, musí to oznámiť DÚ. A poprosila by som aj § na ktorý sa môže odvolať.Myslím si že je to § 32 odst.4. nie som si istá.Aby mu nedali pokutu za nepodanie DP . A ešte ako si nastavím , aby som mala rozbalené všetky príspevky.. Nejak sa mi to tu domotalo a mám ich všetky zabalené. Ďakujem

No, bolo to tu už rozoberané, názory (dokonca aj daňových úradov) sa líšia. Napr. v Bytči som musela podávať DP B, aj keď príjmy zo živnosti boli 0,-. Takže byť tebou, radšej by som podala to B, máš istotu, že ťa nebudú naťahovať, že si im ho neodovzdala, keď máš živnosť... ;)
Mária
Muška
30.03.08,14:56
No, bolo to tu už rozoberané, názory (dokonca aj daňových úradov) sa líšia. Napr. v Bytči som musela podávať DP B, aj keď príjmy zo živnosti boli 0,-. Takže byť tebou, radšej by som podala to B, máš istotu, že ťa nebudú naťahovať, že si im ho neodovzdala, keď máš živnosť... ;)
Mária
zo zákona nemusí podať DP, iba ak by ho na to vyzval DU.
DR SR vo svojich "otázkach a odpovediach" , len odporúča , aby daňovník o tom , že nebude podávať DP - hoci mu to nevyplýva zo zákona - oznámil svojmu správcovi.
Muška
30.03.08,14:58
čítaj str. 3 - druhá otázka v prílohe
manus
30.03.08,15:56
zo zákona nemusí podať DP, iba ak by ho na to vyzval DU.
DR SR vo svojich "otázkach a odpovediach" , len odporúča , aby daňovník o tom , že nebude podávať DP - hoci mu to nevyplýva zo zákona - oznámil svojmu správcovi.

S týmto ja súhlasím, ale kedže viem, že sú na to rozdielne odpovede, bola som sa opýtať rovno na našom DÚ (s naivitou - "však musia vedieť, čo od ľudí môžu chcieť a čo nie). Tety v kancelárii, kde berú DP so mnou nechceli ani rozprávať, bola som hneď navigovaná na pani, ktorá konzultuje prípadné otázky k DP. Tá mi odpovedala, že mám podať A. Spokojne som ho vypísala, šla odovzdať (s radosťou, že neodovzdávam na poslednú chvíľu:)), ale tie milé tetušky, ktoré sa so mnou predtým nechceli ani baviť, mi ho NEZOBRALI!:eek: A nezaujímali ich žiadne argumenty.... Prosto musí byť B, i keď neboli žiadne príjmy zo živnosti. Asi som sa mala viac oháňať zákonom, ale keď sa do vás štyri ženy pustia, že to jednoducho nezoberú, kým im nedonesiete B, tak ma prešla všetka chuť diskutovať...:mee:
Muška
30.03.08,16:00
S týmto ja súhlasím, ale kedže viem, že sú na to rozdielne odpovede, bola som sa opýtať rovno na našom DÚ (s naivitou - "však musia vedieť, čo od ľudí môžu chcieť a čo nie). Tety v kancelárii, kde berú DP so mnou nechceli ani rozprávať, bola som hneď navigovaná na pani, ktorá konzultuje prípadné otázky k DP. Tá mi odpovedala, že mám podať A. Spokojne som ho vypísala, šla odovzdať (s radosťou, že neodovzdávam na poslednú chvíľu:)), ale tie milé tetušky, ktoré sa so mnou predtým nechceli ani baviť, mi ho NEZOBRALI!:eek: A nezaujímali ich žiadne argumenty.... Prosto musí byť B, i keď neboli žiadne príjmy zo živnosti. Asi som sa mala viac oháňať zákonom, ale keď sa do vás štyri ženy pustia, že to jednoducho nezoberú, kým im nedonesiete B, tak ma prešla všetka chuť diskutovať...:mee:
....a preto, ak už si sa rozhodla podať, tak poštou :D
momaria
31.03.08,12:36
ďakujem.aj ja som to našla
mataa12
27.10.09,11:19
Ahojte, len si to chcem overit. Ak živnostníčka ukončila živnosť v januári 2009, mala len tovar v predajni, tento uvedie do výkazu v nákupnej hodnote a registratčnú pokladnicu, ktorú účtovala priamo do výdavkov (nemá žiadnu zostatkovú cenu) nemusí nikde evidovať ani platiť daň ak ju predá do 5 rokov??
mataa12
01.11.09,08:00
Ahojte, len si to chcem overit. Ak živnostníčka ukončila živnosť v januári 2009, mala len tovar v predajni, tento uvedie do výkazu v nákupnej hodnote a registratčnú pokladnicu, ktorú účtovala priamo do výdavkov (nemá žiadnu zostatkovú cenu) nemusí nikde evidovať ani platiť daň ak ju predá do 5 rokov??
Prosím vie mi niekto odpovedať....
Ďakujem
veronikasad
01.11.09,08:37
Ahojte, len si to chcem overit. Ak živnostníčka ukončila živnosť v januári 2009, mala len tovar v predajni, tento uvedie do výkazu v nákupnej hodnote a registratčnú pokladnicu, ktorú účtovala priamo do výdavkov (nemá žiadnu zostatkovú cenu) nemusí nikde evidovať ani platiť daň ak ju predá do 5 rokov??
V daňovom priznaní za rok 2009 upraví základ dane o nespotrebované zásoby.

Príjem z predaja majetku, ktorý bol využívaný na podnikanie (registračná pokladňa) je do 5 rokov od skončenia podnikania predmetom dane z príjmu.
striebro1
19.11.09,06:46
dobry den,
prosim o radu, aj ked viem, ze to tu niekde je iste uz vysvetlene, ale dost rychlo to teraz potrebujem....
ak pozastavim zivnost od 1.1.2010 na dva roky, tak fakturu za december 2009 uhradia v januari 2010 ako a kedy zuctujem do prijmov????
pls aky par. o tom hovori....
velmi pekne dakujeeeeeeem za odpoved asap....
pekny dnik....:)
promont maja
26.11.09,07:14
Ak ide o žinostníka, tak ten účtuje, ľudovo povedané, okamihom platby ... ale v tomto prípade to aj tak ( ak rozoberieme iba účtovanie tejto faktúry) nakoniec skončí ... pri prerušení musíš počítať aj so zaúčtovaním v súlade s § 17, ods. 8, 9 Zákona o dani príjmu, ktorý v kocke hovorí o tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položkách ku základu dane, ale pre teba je veľmi vhodné prečítať si témy zaoberajúce sa riadkom 40 a 41 v daňovom priznaní .... odporúčam dôsledne preštudovať, určite ti pomôžu.
rogalo
03.03.10,03:16
Manžel prerušil živnosť na 2 roky. V r. 2009 samozrejme už nemal príjem, príjem mal dôchodok ako invalidný dôchodca a z dohody o vykonaní práce. Aký typ daňového priznania za r. 2009 podá - typ B ? Ďakujem.
Zita5
03.03.10,04:45
Manžel prerušil živnosť na 2 roky. V r. 2009 samozrejme už nemal príjem, príjem mal dôchodok ako invalidný dôchodca a z dohody o vykonaní práce. Aký typ daňového priznania za r. 2009 podá - typ B ? Ďakujem.

A prerušil živnosť v roku 2009 , tak za rok 2009 mu budete robiť daňové priznanie typu "B" a v prípade že vedie účtovníctvo ,postupujete podľa Zákona o dani z príjmu , konkrétne :

§17 odst.8

(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,

c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
rogalo
03.03.10,07:08
Ďakujem za skorú odpoveď.
Dana L
03.03.10,12:46
Dobrý deň, ja by som si potrebovala overiť jednú vec, ak SZČO mal prerušenú živnosť v roku 2009 - celý rok, potrebuje podať DP typ B, alebo mu stačí ročné zúčtovanie od zamestnávateľa. DIČ ešte neodovzdal. A ako je to zo zdravotným zúčtovaním?
Ďakujem .
rogalo
05.03.10,15:21
Dnes som sa na typ DP v takom istom prípade bola pýtať a daňovníčka mi povedala, že ak má prerušenú živnosť,nemal príjem tak A /mal príjem z dohody/. A zdravotné vyúčtovanie som sa bola osobne informovať na VšZP a boli veľmi ochotné, poradili mi.
mlulica
05.03.10,17:37
SZČO pozastavil 24.11.2009 živnosť, do dňa povinnosti podať daňové priznanie 31.3.2010 živnosť neobnovi, pretože neuplynula ani minimálna 6 mes. lehota. Ak som vyčislila ZD (upraveny o pohľadavky, zasoby, majetok) vysla mu vysoka dan. Mozem podat žiadosť na DU o odklad na podanie DP do 30.6.2010, aby som sa vyhla uprave ZD a tým pádom aj vysokej dane? Dakujem
Zita5
05.03.10,18:25
SZČO pozastavil 24.11.2009 živnosť, do dňa povinnosti podať daňové priznanie 31.3.2010 živnosť neobnovi, pretože neuplynula ani minimálna 6 mes. lehota. Ak som vyčislila ZD (upraveny o pohľadavky, zasoby, majetok) vysla mu vysoka dan. Mozem podat žiadosť na DU o odklad na podanie DP do 30.6.2010, aby som sa vyhla uprave ZD a tým pádom aj vysokej dane? Dakujem

Myslíte , že krokom odkladu sa vyhnete úprave základu dane a tým pádom aj platby vysokej dane ? Tak to ste na omyle .
mlulica
05.03.10,19:29
ano presne tomu sa chcem vyhnut, lebo si myslim, ze ked ,, posuniem" podanie DP nemusim urobit upravu ZD (zle chápem výklad zákona .... do dňa podania DP) ? zabudla som doplnit v maji 2010 sa zivnost obnovi !
hajni
24.03.10,08:55
Prosím ak SZČO prerušil počas roka 2009 na pól roka živnosť, môže si uplatňovať paušálne výdavky a nemusí upravovať základ dane? Mal totiž pri prerušení živnosti v marci ešte nevysporiadané záväzky voči zdravotnej poisťovni. V septembri živnosť obnovil.
misena
24.03.10,11:18
Ahoj poraďáci, o prerušení živnosti som už prečítala asi všetko, len si potrebujem ujasniť ešte nejaké nezrovnalosti. Mimochodom účtujem v Alfe

Ide o toto... SZČO, platca DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html), má prerušenú živnosť od 30. 7. 2009 do 29. 7. 2010. Má neuhradené pohľadávky aj záväzky.

1. Všetky pohľadávky uhradené po 30.7.09 aj doteraz neuhradené zaúčtujem cez uzávierkové operácie s dátumom 29.7.2009 ako POZD. Ale mám zaúčtovať každú pohľadávku zvlášť, alebo jednou sumou? A mám ich aj párovať s pohľadávkami v knihe pohľadávok? A ešte k tým neuhradeným pohľ., keď vie, že niektoré pohľ. mu nebudú už v živote uhradené, aj o tieto si navyšuje ZD cez UO?

2. Záväzky uhradené po 30.7.09 zasa zaúčtujem cez UO ako VOZD. a majú sa spárovať so záväzkami v knihe záväzkov,alebo budú v knihe záväzkov figurovať aj naďalej ako neuhradené?

3. Ďalej ide o výkaz o majetku a záväzkoch... v tomto mám zmätok.... májú byť tie záväzky a pohľadávky nulové alebo nie... aj na porade sa názory rozchádzajú... tak prosím poraďte

4. bankové účty má 3 a všetky má mínusové... na dvoch účtoch má kontokorent a tretí účet má kartový, s tým, že úrčitú splátku platí inkasom z toho jedného mínusového .... (mimochodom v priebehu roka som túto splátku účtovala iba ako priebežnú položku medzi účtami, môže to tak byť), majú byť tieto účty vyčíslené vo výkaze o majetku a záväzkoch v riadku Úvery? Mne to tam program hádže automaticky. A tieto úvery tiež nejako ovplyvňujú ZD alebo sa iba vykazujú vo výkaze o MaZ?

5. Cestnú daň za r. 2009 uhradil v jan. 2010 ale z manželkinho účtu. Môžem mu to dať cez UO do réžie? Ale ako preukážem tú úhradu? Má k tomu priložiť výpis z toho účtu?

6.. V dlhod. majetku má zaradený počítač a auto. Tu je mi jasné, že nemá nárok na odpis za rok 2009. Ale nie je mi jasné, čo mám s týmto majetkom urobiť, či ho mám nechať tak a vo VoMaZ uviesť zostatkovú cenu odpisov, alebo ho mám vyradiť alebo čo? A keď ho nechám v majetku, berie sa to ako že má prerušené odpisovanie a doodpisuje si tento majetok, keď znova obnoví živnosť alebo na tento odpis už stráca nárok úplne?

7. A čo s krátkodobým majetkom, ktorý som dávala hneď do spotreby ale mám ho v evidencii. Ten tiež ovplyvňuje ZD?

Ďakujem
misena
24.03.10,12:49
prosím, pozrie sa mi na to niekto?
misena
24.03.10,15:35
prosím....
Muška
24.03.10,16:54
Postupy JU
§ 8
(4) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) v peňažnom denníku
1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
1a.zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d),
1b.znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
1c. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e),
1d.znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov4) do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
2. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6,
3. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami
a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
b) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
c) označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách podľa písmena b) bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Takže ak sú to rôzne POZD a VOZD, tak ich treba rozčleniť
Muška
24.03.10,17:08
Misena,
29.7.2009 uzavrieš "Peňažný denník" a urobíš výkazy ...ako keby si chcela podať DP.
Potom do denníka napíšeš "Uzávierkové operácie" a pokračuješ ako Ti hovorí zákon, čiže si zoberieš podklady, ktoré si si uviedla vo výkazoch. A zaúčtuješ v PD všetky pohľadávky a záväzky, tak ako keby boli uhradené s rozčlenením presne kam patria - len to samozrejme uvedieš ako "nepeňažnú operáciu".....a teda budeš mať všetky záväzky a pohľadávky "vyrovnané"....
O daňovo vysporiadaných pohľadávkach a záväzkov sa neúčtuje v účtovných knihách a nie sú ani predmetom účtovných výkazov.

a teda ich nemáš dôvod uvádzať vo výkazoch,ktoré budeš odovzdávať 31.3.2010. /zvýraznila som to - asi to nebolo vidieť/
misena
24.03.10,17:11
Znamená to, že pohľadávky rozčlením podľa druhového členenia a záväzky tiež cez uzávier. operácie. To je mi už jasné....

vo výkaze o MaZ ostávajú záväz. v podobe ako keby neboli vysporiadané, teda v pôvodnom stave.
takisto aj pohľadávky vo výkaze ostávajú ako neuhradené?
a čo s tým majetkom?
s tými účtami? vplývajú tiež nejako na ZD? treba ich tiež riešiť cez uzáv. oper.?

Nedalo by sa odpovedať konkrétnejšie?
misena
24.03.10,17:15
písali sme asi narovnako, takže sa nám prekryli odpovede..:) .. tie výkazy som už pochopila a to ostatné :confused:
misena
24.03.10,20:10
keď už žiadne odpovede nedostanem, tak ďakujem aspoň za tie doterajšie .... :)
Muška
24.03.10,20:37
Misena,
veď tam máš na všetko odpoveď.
1. 29.7. urobíš uzávierku s výkazmi pre Teba
2. Urobíš "hrubú čiaru" a zaúčtuješ všetky pohľadávky a záväzky ako keby boli uhradené.
3. Vyradíš z majetku všetko čo sa odpisuje do osobného vlastníctva. Nesmieš zabudnúť, že ak to predáš do 5-tich rokov po preradení do osobného užívania, tak to musíš zdaniť v § 8.
4. Cestnú daň máš tiež v záväzkoch, tak ju daj "ako" uhradenú v uzávierkových operáciach .
5. Doklad o úhrade máš výpis od manželky
6. Úver Ti neovplyvní ZD, iba úrok z úveru je VOZD.
7. Krátkodobý majetok vyraď do osobného užívania.

Myslela som, že Ti stačí to čo som Ti napísala.
misena
24.03.10,20:45
a prečo musím preradiť dlhodobý majetok do osobného užívania? nemôžem ho nechať v evidencii a po začatí podnikania ho doodpisovať?

Inak všetko ostatné mi je už úplne jasné.. ďakujem vééééééééééľmi pekne Muška
misena
25.03.10,13:50
a keď preradím dlhod. majetok do osobného užívania ako mám postupovať?
Má v majetku auto a počítač. Auto odpisoval 2 roky, počítač 3 roky. Čo mám urobiť s tými zostatkovými odpismy? Tie mi tiež najako vplývajú na ZD?
misena
25.03.10,15:38
poradí niekto?
Anja111
25.03.10,15:46
a keď preradím dlhod. majetok do osobného užívania ako mám postupovať?
Má v majetku auto a počítač. Auto odpisoval 2 roky, počítač 3 roky. Čo mám urobiť s tými zostatkovými odpismy? Tie mi tiež najako vplývajú na ZD?
Preradenie DHM do osobného vlastníctva poznačíš ibana karte. So ZC nerobíš nič. ZC v tomto prípade nemá vplyv na ZD...
misena
25.03.10,15:49
a čo potom, keď znova obnoví živnosť? zasa majetok preradím z osob. užívania do firmy a v akej hodnote?
misena
25.03.10,16:03
prosím
ada159
28.02.11,13:34
Prosím o kontrolu pri DP prerušená živnosť od 01.02.2010a neobnovená do 31.03.2011
Výkazy od 01 do 01, výkaz o príjmoch a výdavkoch 0,-, výkaz o majetku a záväzkoch - stav z predch.obdobia. DP k 31.12. - tabulka P a V- príjem(pohladávky), V - záväzky, + r. 42,43. Je to takto správne?
ada159
28.02.11,13:56
môže mi to niekto pozrieť?
nikula
03.03.12,21:11
Prečítala som si toho dosť o prerušení, ale už som z toho jeleň. Má byť výkaz nulový, alebo nie?
Ak ku dňu prerušenia ostal na sklade materiál v hodnote 1426,- eur, musím zvyšovať ZD?
nikula
05.03.12,07:25
Pre doplnenie príspevku 119, živnosť prerušená 12.10.2011 na 6 mesiacov. Ako to bude s tým materiálom na sklade? Lebo ten materiál bude použitý pri ďalšej zákazke, ale vo faktúre sa uvádza iba celková suma práce /materiál sa nakúpil, ale odberateľ odložil zákazku na leto/. Ak ho v roku 2011 dám medzi položky zvyšujúce ZD, ako mi v r. 2012 bude ponižovať? Neviem, či som sa vyjadrila správne. Prosím o vyjasnenie!
nikula
05.03.12,09:38
Prosím o radu
nikula
05.03.12,10:57
Pozrite mi predchádzajúce príspevky ohľadom zásob, potrebujem ukončiť účtovníctvo. Zvyšovať ZD, ak materiál spotrebujem v tomto roku. Prosím
lillian
22.03.12,11:39
dobry den, chcem si overit ci som doplnila spravny udaj do dp-b.zivnotnik prerusil zivnost od 1/9/2011,cize do kolonky "pocet mesiacov vykonavania cinnosti , z kt.danovnik dosahuje prijmy z podnikania alebo inej samost.zar.cinnosti (pre potreby soc.poistovna)" uvadzam pocet mesiacov 8?je to spravne?
Olgica
22.03.12,11:42
ano, správne
lillian
22.03.12,11:46
dakujem