zuzana567
17.03.07,13:59
Dobrý deň,
skončenie SZČ - v máji 2006, môžem uplatniť adekvátnu časť odpisov DM (za 5 mesiacov) do daňových výdavkov?
Ďakujem
betka
18.03.07,13:02
Odpis si môžete uplatniť, ak máte majetok účtovaný alebo evidovaný k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. (31.12)
Ak vyradíte maje,tok ako je: otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk tech. rekultivácie podľa par. 26 ods6, pri formách, šablonach, modeloch (odsek 7), a majetok prenajatý formou finančného prenájmu (odsek 8), môžete odpis uplatniť vo výške pripad. na počet kalendárnych mesiacov