roman B
17.03.07,22:31
Môžem začať odpisovať budovu ak firma dostala len dočasné užívanie prízemia rok2006 od stavebného úradu a prevádzkovala predajňu na prízemií.Súhlas hygieny atď.Podkrovie bolo dostavané 12/2006 no kolaudácia celej budovy prebehla až v 1/2007 a zapísaná do katastra ešte do 17032007 nieje.Výstavbu budovy som účtoval v roku 2005 ako nákup HIM bez odpisu.:( Ďakujem
roman B
18.03.07,07:50
nikto nevie poradiť?
betka
18.03.07,12:56
Stavba, kt. je predčasne alebo prechodne užívaná, je v účt. účtovaná v obstarávanom dlhodobom HM na účte 042.
Je potrebné účtovne zobraziť skutočnosť zníženia hodnoty takejto stavby v dôsledku jej predčasného alebo prechodného užívania a súčasne sa s takouto skutočnosťou vysporiadať pri uvedení stavby do užívania. Účtovanie:
Účtovanie OP z dôvodu zníženia stavby pri prechodnom alebo predčasnom užívaní: 559/094
Zúčtovanie OP po uvedení stavby do trvalého užívania: 094/081 (oprávky k stavbám)
Pre účely daňového odpisovania je dôležité členenie stavby podľa času ich použiteľnosti na:
1.stavby trvalé, pri kt. nie je obmedz. doba ich trvania a využitia užívacím povolením
2. Stavba dočasná - čas trvania alebo využívania je obmedzený stavebným alebo užívacím povolením, stavebno-tech. dokumentáciou.

Pre účely odpisovania zaradím stavbu do používania až po kolaudácii. Pred kolaudáciou účtujem všetky výdavky ako obstaranie naúčet O42 ( vJU ako VNZD, )
roman B
18.03.07,14:34
Chápem správne?Ak účtovná jednotka stavia stavbu/budovu/ vo vlastnej réžií-musí preukázať vlastníctvo a to preukáže až LV.Ten dostane až zápisom do katastra,takže kolaudácia ak by bola 12/2006 a zápis do katastra 1/2007 aj tak nemôže odpisovať budovu,lebo nemá LV.Ďakujem
betka
18.03.07,17:10
Ak by bola kolaudácia ukončená 12/2006 a zaradíte budovu do používania, máte ju zaevidovanú v knihe HM, môžete si uplatniť odpsy z budovy, aj keď LV obdržíte 1/2007.
JDM
20.03.07,16:15
Poradí mi niekto, od ktorého roku bolo ponížené odpisovanie budov zo 40 na 20 rokov? Neviem si rady s konkrétnym prípadom a ocením pomoc skúsených poraďákov.
Budova vo vlastníctve od roku 2000 v hodnote 197631.--Sk. Odpisovaná v roku 2000 v hodnote 2964,--Sk. Odpis v roku 2001 v hodnote 4941,-- Sk.
V roku 2002 rekonštruovaná a celková hodnota bola 718104,-- Sk. Odpis v roku 2002 17953,-- Sk. V roku 2003 znovu rekonštruovaná, hodnota dosahuje 930485,-- Sk. Odpis v roku 2003 v hodnote 22813,-- Sk. Zostatková hodnota pre rok 2004 je 907672,--Sk a odpis je 77945,-- Sk.

Toto som podedila po predchádzajúcej pani účtovníčke. V roku 2005 sa neodpisovala budova. Poradíte mi s odpismi v roku 2006?

Myslím si, že od roku 2004 sa hodnota budovy odpisuje na 20 rokov, treba odrátať roky a výšky odpisov a zvyšok hodnoty predeliť na počet rokov zostávajúceho odpisovania cez rovnomerné odpisy. Robím to 1,-krát, ďakujem za pomoc.
betka
20.03.07,18:04
V roku 2003 bola 5.OS - 30 rokov, zdá sa mi, že aj rok 2004 bol 30 rokov. (nie som si však istá na 100%)
V roku 2005 - 20 rokov.
betka
21.03.07,07:27
Zabudli ste napísať, že ide o rovnomerné odpisovania.

V roku 2000 zaradím do používania, OC

dpis Odpis ZC TZ pomocky DO koef-

2000 2 964,00 194 667,00 197631/1,5*100 50 1,5
2001 4 941,00 189 726,00 197631/2,5*100 40 2,5
2002 17 953,00 692 246,00 520 473,00 40 2,5
2003 31 637,00 212 381,00 30 3,4


No, po hodine zisťujem, že tu boli zrejme pomiešané rovné odpisy so zrýchlenými. Nejdem sa už trápiť.
V roku 2003 bolovykonané TZ a VC je 930 485, Sk. Doba odisovania je v 5.0S 30 rokov a ročná odpisová sadzba je 3,4 pre zvýšenu VC. Vychádza mi odpis 31 637, Sk.
JDM
21.03.07,20:57
Ďakujem za pomoc, popravde,vôbec sa v tom nevyznám, prosím o radu, kde by som zohnala všetko od základov o odpisoch budovy. Mala som za to, že ak odpisujem budovu rovnomerne, teda rok 2006 je 6.odpisovým rokom, vychádzam z toho, že celú zostatkovú hodnotu vydelím 15 a výsledok je ročný odpis. Asi je to zle. ďakujem.
JDM
23.03.07,15:03
Ja by som Vás poprosila znovu o konkrétnu radu. Jedná sa o odpis budovy/spomínala som to vyššie/. Rozdohla som sa, že nebudem riešiť výšku odpisov minulých rokov, ale chcela by som vypočítal výšku odpisu v tomto roku. Zostatková cena budovy je 943.434,-- Sk. Začiatok odpisovania bol v roku 2000 z OC 197.631,-- Sk. Odpisovalo sa v rokoch 2000,2001,2002,2003,2004, v roku 2005 odpis prerušený.

Nie je mi jasné, ak sa prevedie TZ na budove, či sa to priratáva k zostatkovej hodnote, alebo k obstarávacej cene.

Ďakujem.
betka
23.03.07,18:06
Ďakujem za pomoc, popravde,vôbec sa v tom nevyznám, prosím o radu, kde by som zohnala všetko od základov o odpisoch budovy. Mala som za to, že ak odpisujem budovu rovnomerne, teda rok 2006 je 6.odpisovým rokom, vychádzam z toho, že celú zostatkovú hodnotu vydelím 15 a výsledok je ročný odpis. Asi je to zle. ďakujem. Áno je to tak zle.
Ak ste zaradili budovu do OM, rok 2006 je 7 rokom odpisovania. Pri rovnomernom odpisovaní vychádzame zo VC pri výpočte odpisov, od roku 2000 sa menili neustále doby odpisovania majetku, prechádzalo to od 50 rokov po dnešných 20 rokov. VC nemôžete deliť vzchádzame zo zákona.

Ako odpisovať je v zákone o daniach z príjmov.od par.22-par.29.
Pomôcka: v roku 2000 sa odpisovalo 50 rokov, 2001 40 rokov, 2002 40 rokov, 2003 - 30 rokov, 2004 20 rokov až do teraz...Ja by som Vás poprosila znovu o konkrétnu radu. Jedná sa o odpis budovy/spomínala som to vyššie/. Rozdohla som sa, že nebudem riešiť výšku odpisov minulých rokov, ale chcela by som vypočítal výšku odpisu v tomto roku. Zostatková cena budovy je 943.434,-- Sk. Začiatok odpisovania bol v roku 2000 z OC 197.631,-- Sk. Odpisovalo sa v rokoch 2000,2001,2002,2003,2004, v roku 2005 odpis prerušený.

Nie je mi jasné, ak sa prevedie TZ na budove, či sa to priratáva k zostatkovej hodnote, alebo k obstarávacej cene.

Ešte raz pri rovnomernom odpisovaní nevychádzame zo ZC ale so VC (vstupnej ceny). Ak vykonám TZ, pripočítam ho ku VC.
Ďakujem.

Chcela by som niečo na záver. Odpisovanie majetku patrí medzi najjednoduhšie a najzákladnejšie poznatky účtovníka, sem tam je problém so zaradením majetku do OS. Ak chcete viesť účtovníctvo, mali by ste si preštudovať pre vlastnú potrebu ZDP a ozrejmiť si pojmy. Viesť účtovníctvo nie je tá najľahšia vec na svete, ako sa mnohí domnievajú.