heike
18.03.07,10:01
Daňovník mal za rok 2005 príjmy podľa § 6, mal uplatňované výdavky % a spolu so zaplateným poistným boli vyššie, ako jeho príjem, teda dosiahol stratu. Pri podávaní DP minulého roku ani pracovníčky DÚ mu nevedeli povedať, či môže pri uplatňovaní výdavkov % dosiahnuť stratu alebo nie, zákon o tom jednoznačne nehovorí.
Pýtam sa: musí si túto stratu uplatňovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Anja111
18.03.07,10:11
Daňovník mal za rok 2005 príjmy podľa § 6, mal uplatňované výdavky % a spolu so zaplateným poistným boli vyššie, ako jeho príjem, teda dosiahol stratu. Pri podávaní DP minulého roku ani pracovníčky DÚ mu nevedeli povedať, či môže pri uplatňovaní výdavkov % dosiahnuť stratu alebo nie, zákon o tom jednoznačne nehovorí.
Pýtam sa: musí si túto stratu uplatňovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach?
Stratu si nikto "nemusí" uplatňovať, ale "môže". A nemusí si ju uplatniť hneď, ale môže si ju uplatniť do piatich rokov po jej vzniku.
Ja by som však skôr postavila otázku tak, že či si môže uplatňovať stratu, dosiahnutú pri použití paušálnych výdavkov...
heike
18.03.07,10:31
Takže ju nemusím uplatniť vôbec? - to by som urobila najradšej, keďže ani pracovníčky DÚ si neboli v tom isté - aby to nemalo náväznosti na ďalšie Daňové priznania - ľahšie sa urobí oprava jedného (ak bude podľa daňovej kontroly potrebná) ako viacerých. Nie?
Anja111
18.03.07,10:37
Takže ju nemusím uplatniť vôbec? - to by som urobila najradšej, keďže ani pracovníčky DÚ si neboli v tom isté - aby to nemalo náväznosti na ďalšie Daňové priznania - ľahšie sa urobí oprava jedného (ak bude podľa daňovej kontroly potrebná) ako viacerých. Nie?
Súhlasím s Tebou. Stratu uplatňovať nemusíš...
Muška
18.03.07,12:01
Stratu si nikto "nemusí" uplatňovať, ale "môže". A nemusí si ju uplatniť hneď, ale môže si ju uplatniť do piatich rokov po jej vzniku.
Ja by som však skôr postavila otázku tak, že či si môže uplatňovať stratu, dosiahnutú pri použití paušálnych výdavkov...môže

v texte...
Anja111
18.03.07,12:13
v texte...
V každom prípade je to zaujímavá situácia... Ale, ďakujem.
Johanka
18.03.07,13:00
V § 30 ZoDP nenájdeš žiadne obmedzujúce ustanovenie naviazané na spôsob uplatňovania výdavkov ....
heike
21.03.07,07:04
Ďakujem všetkým...