vladan
15.06.04,12:37
Rada by som vedieť názor diskutujúcich na nasledujúcu problematiku:
niekde som čítala, že ak zamestnancovi pri skončení PP vystavujem zápočtový list, mala by som tam uviesť aj koľko dní vyčerpal (z rozsahu 7 dní) na vyšetrenie alebo sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. Zatiaľ som mala jeden takýto prípad, kde som to pre istotu uviedla, ale neviem, či som povinná, alebo to je zbytočná informácia odo mňa ako bývalého zamestnávateľa. Ak máte nejakú skúsenosť, prosím, vyjadrite sa. Pekný deň.
Veva
15.06.04,14:18
V ZP sa síce píše,že má nárok na 7 dní § 141 ,ale nikde sa nepíše ,že tieto doby z viacerých PP sa načitávajú .Čo v takom prípade ak zamestnanec má uzatvorené 2 PP a čerpá si voľno na základe § 141? Na zápočtový list by som tieto doby nevyznačila, tam sú dôležité doby PN ./od ukončenia PP rok dozadu/.
juko
15.06.04,16:03
V ZP sa v §75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní uvádza nasledovné:
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
d) údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy ...


Nepatrí sem aj zmienená náhrada 7 kalendárnych dní pri prekážkach?
Veva
15.06.04,16:31
§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní.
zamestnávateľ je na požiadanie povinný vydať posudok ....
bod (2) vydať potvrdenie dobu trvania PP
druh vykonavaných prác
zrážky zo mzdy napr.výživné, exek.
údaje o mzde výplatná páska, - Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre ročné
zúčtovanie,DP, NÚP vypísať predpísané tlačivo,
ale váš požadovaný údaj ? kde ? Ak si myslíte ,že prekážky v práci § 141
by mali byť nasčítane ,tak to predsa nie ! Bod 4) iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
juko
15.06.04,17:20
Ja si to nemyslím, ani som to nikdy nerobil. Ale aké náhrady sú tam myslené?
Peťo
16.06.04,06:29
Ak zamestnanec v priebehu kalend.rokaz mení zamestnanie , má nárok na pracovné voĺno s náhradou mzdy v rozsahu siedmich dní aj u nového zamestnavateľa bez ohľadu na to, že u predchádzajúceho zamestnavateľa svoj limit už vyčerpal. Pekný deň.
Peťo
16.06.04,06:43
Ak si zamestnanec dohodol niekoľko prac.pomerov, posudzujú sa práva a povinnosti z nich vyplývajúce samostatne, t. j. aj nárok na pracovné voľno v ustanovenom rozsahu sa posúdi v každom prac.pomere osobitne. Pekný deň.
Magma
16.06.04,06:47
Všetky odpovede sú zaujímavé, ale čo keď si ja uvedený §141 ZP vysvetľujem inak? Predsa tu sa uvádza, že prac. voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. T.j. nie u jedného zamestnávateľa ale v kalendárnom roku. A kalendárny rok je od 01.01. do 31.12. a nekončí zmenou zamestnania v priebehu roka....Aj takto sa to dá vysvetliť.
Peťo
16.06.04,07:06
Citoval som JUDr. Oľgu Kyselovu, z MPSVaR /Príjmy a mzdy č.17/2003 str.40/.
Pekný deň.
Heni
16.06.04,07:18
Všetky odpovede sú zaujímavé, ale čo keď si ja uvedený §141 ZP vysvetľujem inak? Predsa tu sa uvádza, že prac. voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. T.j. nie u jedného zamestnávateľa ale v kalendárnom roku. A kalendárny rok je od 01.01. do 31.12. a nekončí zmenou zamestnania v priebehu roka....Aj takto sa to dá vysvetliť.
to Magma:
teoreticky predsa nemusis vediet, ci pracovnik zamestnavatela meni, ci bude nezamestnany, ci prechadza na zivnost. preto by som sa priklonila k nazoru, ze 7 dni u pôvodneho zamestnavatela a aj u noveho.
Jozef Mihál
16.06.04,07:43
Typicky pre naše zákony nedokonale a nejasne formulované ustanovenie.
Dá sa vykladať dvojako.

1. Ako píše vyššie Peťo - u každého zamestnávateľa je nárok na 7 dní za kalendárny rok, a je jedno, či má zamestnanec viac zamestnaní a je jedno, či trvajú po celý rok.

2. Ak zamestnanie trvá kratšie ako kalendárny rok - nástup v priebehu roka alebo ukončenie v priebehu roka - tak jeho nárok sa alikvótne kráti - podobne ako je tomu pri dovolenke.

Výklad 2. má ale tú slabinu, že práve pri porovnávaní s ustanoveniami o dovolenke je rozdiel v tom, že ZP rozsiahlo definuje, ako sa dovolenka kráti pri neodpracovaných dňoch, v prípadoch, kedy zamestnanie trvalo len časť roka a pod., kdežto ustanovenie o poskytnutí voľna s náhradou mzdy pri vyšetrení nič obdobné nedefinuje.

Preto podľa môjho názoru výklad č.1 je správny. A do "dokladov" zamestnanca, ktoré dostane pri výstupe, je to zbytočné uvádzať.
vladan
16.06.04,10:11
p. Mihál, trošku sa mi nepozdáva váš bod 2 (ak smiem :-)). Ak rozmýšľam taký rok dozadu, od 1.7.2003 sa zaviedol limit 7 dní na ošetrenie zamestnanca na kalendárny rok. Od tohto dátumu to bolo 7 dní a nie alikvotná časť. Preto sa mi nezdá, žeby som mala počítať novému zamestnancovi alikvotnú časť zo 7 dní ak nastúpi do PP počas roka. Asi preto sa mi pozdáva postup, že bývalý zamestnávateľ uvedie v zápočte rokov, koľko dní, resp. hodín vyčerpal zamestnanec na takéto ošetrenie alebo sprevádzanie (a ja mu povolím len rozdiel týchto dní, hodín). Možno je to úplna blbosť, čo tu rozoberáme a fakt som zadala tému, ktorou som diskutujúcich poplietla, ale nedalo mi neopýtať sa na názor. Už som prehľadala rok 2003 a rok 2004 (EPP, DÚPP, PMPP, Poradca a pod. publikácie), ale neviem nájsť ten článok, ktorý o tejto poznámke v potvrdení od zamestnávateľa hovoril.
Jozef Mihál
16.06.04,10:24
Pani VladaN, bod 2. som uviedol v rámci "teoretickej" úvahy, kde som videl čiastočnú paralelu s ustanoveniami o nároku na dovolenku. Mne sa ten bod 2. tiež nepozdáva :-)

Ale nesúhlasím ani s názorom, že nový zamestnávateľ by mal skúmať, koľko dní si zamestnanec v kalendárnom roku už vyčerpal u starého zamestnávateľa.

Inak mne sa táto téma páči, lebo nejde o otázku triválnu, na ktorú by si každý, kto je len trošku ochotný hľadať v zákone, v zákone i odpoveď našiel. Na túto otázku odpoveď zákon nemá, takže diskutujme.
Magma
16.06.04,10:37
Nedá mi aby som sa znovu nezapojila do tejto diskusie. Myslím že súhlasím s Vladan, nie je dôvod na alikvotné krátenie tejto prekážky v práci. Ak si zamestnanec vyčerpá týchto 7 dní u jedného zamestnávateľa, po zmene zamestnania má nárok už len na prek. bez náhrady mzdy.

Zoberme to z opačného konca. Teoreticky v priebehu roka môžem meniť zamestnávateľa hocikoľkokrát. Ak tak spravím povedzme 3x, a u každého si uplatním návštevu lekára maximálne, potom za kalendárny rok som vyčerpala 21 dní návštev u lekára s náhradou mzdy, kdežto ZP hovorí o 7 dňoch. Potom zamestnanec, ktorý má jedného zamestnávateľa celý rok, má smolu a tieto lekárske ošetrenia má platené iba v počte 7 dní. Ja v podstate neviem čo je správne, ale dá sa to aj takto vysvetľovať. V konečnom dôsledku si myslím, že je to na tom zamestnávateľovi či bude od nových zamestnancov pýtať o tomto potvrdenie. My sme mali taký prípad, že po odchode zamestnanca jeho nový zamestnávateľ požadoval od nás takúto informáciu.
Nika
07.07.04,08:31
Ako je to, keď zamestnanec ide na vyšetrenie s dieťaťom s ktorým je matka na materskej dovolenke.Idú obaja. Má nárok na náhradu mzdy? Podľa § 141ods. 1 myslím, že nie, ale neviem či som to dobre pochopila.
vladan
07.07.04,10:48
podľa mňa má na náhradu mzdy nárok (ten otec). Vy nie ste povinná zisťovať či boli na vyšetrení obaja rodičia, alebo len jeden. Ja som to v mojom prípade posudzovala ako môjho zamestnanca - keď mi predložil potvrdenie od lekára, že sprevádzal rodinného príslušníka, a nemal vyčerpaných 7 dní (platených ošetrení, vyšetrení, sprevádzaní), tak som mu to preplatila. Myslím, že nie som povinná zisťovať, či aj manželka (pracujúca) si uplatnila túto náhradu mzdy.
Magma
07.07.04,11:34
Ak je matka na materskej dovolenke a otec-náš zamestnanec s ním ide na vyšetrenie k lekárovi - u nás sa za to neplatí náhrada mzdy. Matka je s ním na MD, teda ona sa "stará" o toto dieťa. Náhradu mzdy vyplácame vtedy, ak je matka chorá, hospitalizovaná apod. Nič moc netreba zisťovať, veď vieme v akom veku je to dieťa a tiež aj to, dokedy trvá materská...
vladan
07.07.04,11:48
nie som si istá, či má zamestnanec povinnosť hlásiť, že jeho manželka je na materskej dovolenke - teda do kedy trvá. Ja to posudzujem z pohľadu zamestnanca - otec, ktorý sprevádza svoje dieťa k lekárovi má nárok na náhradu mzdy. Je niekde písané, že keď je matka na materskej, tak len ona môže ísť na vyšetrenie s dieťaťom?
Katka29
07.07.04,12:12
Súhlasím s vladan, že otec má nárok na náhradu mzdy. Môže byť aj taký prípad, že matka na materskej má aj iné dieťa. Nemusí ísť predsa s obidvoma deťmi k lekárovi, keď len jedno potrebuje lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie.
Nika
07.07.04,15:20
Majú len jedno 4-mes. dieťa. Nie že by som to tomu otcovi nedopriala. Chápem ho, ale nechce sa mi za niekoho platiť, keď mi príde kontrola a vyhodia mi to. Sama mám 3 deti a viem ako to je keď s nimi treba chodiť po lekároch. Len neviem, či podľa toho § 141 ods. -matka je osoba, ktorá sa inak o dieťa stará - mu patrí náhrada, alebo by mal byť OČR.
Veva
07.07.04,15:39
Ja by som len na margo "Magma " potom ako si vysvetľujete aj §226,kde sa hovorí ,že dohoda o vykonaní práce ... ak predpokladaný rozsah práce , na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku . Je to u všetkých zamestnávateľov ,alebo u každého ? Ani pri 7 dní nie je obmedzené ,že u všetkých za rok. Inak ma to pohoršuje,že návšteva u lekára je taký veľký problém a ešte to dať aj na zápočet rokov . jooooooj!
juko
07.07.04,18:59
Ja by som chcel tiež prispieť k tejto téme svojím názorom. Keď si pozorne prečítate ZP §141 odst.2 písm. c/ sprevádzanie, tak mi z toho vychádza, že aj keď je manželka zamestnanca na MD, a zamestnanec ide s dieťaťom k lekárovi a tento mu dá potvrdenie, mal by ho zamestnávateľ akceptovať v rozsahu spomínaných 7 kalendárnych dní v roku. A tu sme vlastne aj pri druhej časti diskusie, či u každého zamestnávateľa 7 dní. Nie. Podľa mňa postup nového zamestnávateľa, ktorý si vyžiadal informáciu o vyčerpaných dňoch náhrad za sprevádzanie sa mi javí v zmysle citácie zákona za opodstatnené. Zlá varianta je aj túto náhradu riešiť formou alikvotnej časti. Je to blbosť. Ak si vyčerpá v roku 7 dní, má smolu a ďalšie už nedostane zaplatené.
Jozef Mihál
07.07.04,19:06
Keď si pozorne prečítate ZP §141 odst.2 písm. c/ sprevádzanie, tak mi z toho vychádza, že aj keď je manželka zamestnanca na MD, a zamestnanec ide s dieťaťom k lekárovi a tento mu dá potvrdenie, mal by ho zamestnávateľ akceptovať v rozsahu spomínaných 7 kalendárnych dní v roku.
S tým sa nedá nesúhlasiť.
Nika
08.07.04,08:59
Ďakujem za odpovede. Po niekoľkých prečítaniach zákona som to aj ja tak chápala, ale potrebovala som si to potvrdiť. Nie som zamestnávateľ. Ešte mám jednu otázku. Je to iných 7 dní ako v písmene a), čiže spolu 14?
Jozef Mihál
08.07.04,09:13
Je to iných 7 dní.
vladan
08.07.04,10:14
S tým sa nedá nesúhlasiť.
... tak predsa sme sa dostali ku koreňu veci. Že by predsa len bolo dobré, aby som to v zápočte rokov uvádzala??? :-))) Pekný deň
Aňa
08.07.04,11:01
súhlasím s Vladan - pokiaľ pracovník ide s dieťaťom na vyšetrenie a donesie potvrdenie od lekára zamestnávateľ nemá čo skúmať, či mohla ísť matka na MD s dieťaťom alebo nie. Predsa matka mohla byť tiež chorá alebo mohol tam byť iný dôvod.
Magma
08.07.04,12:09
Napriek všetkým názorom: v ZP je uvedené, ...ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zamestnávateľ vie, aké má deti zamestnanec a ak má 4-mesačné, je pravdepodobné, že manželka je na materskej dovolenke. Tak prečo by mu platil náhradu? V nutných prípadoch lekár napíše na priepustku, že správádzanie bolo nevyhnutné a nemáme čo ďalej riešiť. Ja len píšem, ako sa to u nás robí, netvrdím že je to tak dobre, ale predchádzajúce názory ma nepresvedčili o opaku. Skúste sa na to pozrieť z hľadiska zamestnávateľa.
vladan
08.07.04,12:36
prepáč, že opäť oponujem, ale len v prípade, že by som dotyčného zamestnanca súrne potrebovala na nejakú prácu, a on v tom čase chce ísť k lekárovi s dieťaťom, tak potom by som sa možno opýtala, či je to sprevádzanie nevyhnutné.
Ale ako viete, deti sú nevyspytateľné, takže ak dostane dieťa záchvat v pondelok, a jeho lekárka ordinuje poobede (po pracovnej dobe) až v piatok, tak uznajte, že sa nemôžem do ordinácie dostaviť až v piatok!!! Takže to slovko nevyhnutné rozumiem tak, že keďže má zamestnanec nárok na 7 dní na sprevádzanie, tak nech si ho vyčerpá kedy to on považuje za vhodné.
janaGT
08.07.04,12:36
Podľa môjho názoru, by sa mohol zamestnávateľ pozerať na tento problém aj z trochu ľudského hľadiska. Ja viem zo svojej vlastnej skúsenosti, že ísť s malým dieťaťom na kontrolu lekárovi, nie je nič slávne. Ja som s dcérou cestovala do 20 km vzdialeného mesta za lekárom a neviem si predstaviť, že by som musela ísť s malým niekoľko mesačným dieťaťom autobusom. Vždy zostal doma aj manžel, odviezol nás a zamestnávateľ nikdy neskúmal, či to bolo potrebné alebo nie. A to sme boli zamestnaní v tej istej firme. To bol len môj osobný názor.
Vladimír Ozimý
04.10.04,13:12
Ja by som sa rád spýtal, keĎ strávi u lekára 4 hodiny, ráta sa to ako pol dňa alebo sa to chápe ako jeden celý deň.
vladan
04.10.04,13:31
keď zamestnanec strávi u lekára 4 hodiny, rátajú sa mu iba 4 hodiny. Ale treba dávať pozor na neprítomnosť na pracovisku z dôvodu návštevy lekára a čas strávený na ceste ku lekárovi. Ak máte "pichačky" (alebo knihu dochádzky, kde sa zapisuje), tak tam si to viete presne zistiť, že koľko času bol mimo pracoviska. Ja osobne vyžadujem od zamestnancov, aby na potvrdení od lekára mali uvedený čas (ak sa nechcú flákať celý deň), aby som im potom mohla zrátavať hodiny strávené u lekára+cestu. Na rok to môže byť maximálne 56 hodín (8 hodín x 7 dní v roku), ale keď niekto kúskuje po 1 hodine, tak môže navštíviť lekára napr. 56x v roku. Je to takto spravodlivejšie - si myslím :-)
Pekný deň
Katka29
04.10.04,13:38
Súhlasím s Vladan. Aj v našej a.s. sčítavame hodiny s tým, že za rok môže zamestnanec z dôvodu návštevy lekára vymeškať 7 dní + 7 dní pri doprovode.

Pekný deň.
Nika
18.11.04,08:15
Môže sa sa zamestnávateľ rozhodnúť, že nebude preplácať ani tých 7 dní na vyšetrenie?
vladan
18.11.04,08:36
Môže sa sa zamestnávateľ rozhodnúť, že nebude preplácať ani tých 7 dní na vyšetrenie?nemôže! Zákonník práce jasne definuje, že na vyšetrenie/ošetrenie zamestnanca poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy. Čiže, ak nie je možné vykonať vyšetrenie po pracovnej dobe (alebo ak ho skolila nejaká choroba), tak je zamestnávateľ povinný pustiť zamestnanca na vyšetrenie (t.j. ospravedlniť ho z práce) a zároveň mu za tento čas poskytnúť náhradu príjmu v sume jeho priemerného hodinového zárobku.

Nika, to je to isté, ako keby si sa pýtala, "či sa zamestnávateľ môže rozhodnúť, či dá zamestnancovi výplatu alebo nie";)
Pekný deň
Nika
18.11.04,08:46
Ja to viem Vladan, len niektorí zamestnávatelia to nevedia.
vladan
18.11.04,08:50
Ja to viem Vladan, len niektorí zamestnávatelia to nevedia.
odporúčanie: vytlačiť znenie paragrafu zákonníka práce a zamestnávateľovi predložiť, nech to vidí čierne na bielom, že to tak a nijak inak:D
ivka70
03.05.07,14:14
Može zamestnávateľ zamestnancovi s mesačnou mzdou definovať, ze 7 dní má zaplatených v rámci mesačnej mzdy a zodpovedajúce hodiny mu iba ospravedlniť ale nezaplatiť priemernou mzdou a vyžadovať /ako pri pohyblivej pracovnej dobe/ ich nadpracovanie?
Tweety
03.05.07,14:15
Nie, nemôže.
endrju
03.05.07,14:17
Može zamestnávateľ zamestnancovi s mesačnou mzdou definovať, ze 7 dní má zaplatených v rámci mesačnej mzdy a zodpovedajúce hodiny mu iba ospravedlniť ale nezaplatiť priemernou mzdou a vyžadovať /ako pri pohyblivej pracovnej dobe/ ich nadpracovanie?

Taký postup nemá oporu v zákone. Aj pri pohyblivej pracovnej dobe si zamestnanec nadpracuje iba tú časť neprítomnosti, ktorá pripadá na voliteľnú časť pracovného dňa.
ivka70
03.05.07,14:20
Ale zamestnávateľ tvrdí, že mesačná mzda je definovaná tak, že sú v nej započítané všetky výhody a príplatky /teda nadčasy, pracovná pohotovosť a pod./ a medzi výhody započítava aj preplácanie návštev u lekára / 7 dní/ + doprevádzanie /dalších 7 dní/

Ako sa dá priti tomu brániť?
Tweety
03.05.07,14:21
Skús mu oponovať predložením ZP, konkrétne v §118 je definícia, čo je mzda.
Lienočka
04.06.07,08:56
Chcem sa spytať, čerpať 7 kalendárnych dní na sprevádzanie rodinného príslušníka môžu obaja rodičia, t.j. každý má nárok na 7 dní na dieťa aj otec aj matka? Samozrejme ak to nie je v ten istý deň. Takže spolu majú nárok na 14 dní? ďakujem
Tweety
04.06.07,09:03
§141 odst.2 c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,
Lienočka
04.06.07,09:17
Ďakujem. Ten text poznám, len si nie soom istá ako mám pristupovať k zneniu len jednému rodinnému príslušníkovi. Ak pracujú v rôznych firmách ako zistím či manžel čerpal alebo nie tých 7 dní. Takže neviem môže čerpať iba jeden?
veronikasad
04.06.07,09:24
Lekár by mal vydať potvrdenie pri jednej návšteve len jednému z rodičov, aj keď prídu na vyšetrenie obaja.
Každý z rodičov však môže čerpať 7 dní - zákon nehovorí, ktorý s rodičov môže prísť na lekárske vyšetrenie s dieťaťom.

-------
Veronika
Tweety
04.06.07,09:29
Ďakujem. Ten text poznám, len si nie soom istá ako mám pristupovať k zneniu len jednému rodinnému príslušníkovi. Ak pracujú v rôznych firmách ako zistím či manžel čerpal alebo nie tých 7 dní. Takže neviem môže čerpať iba jeden?
Asi tak, že jedno vyšetrenie, jedno potvrdenie jednému z rodičov.
Lienočka
04.06.07,09:53
Lekár by mal vydať potvrdenie pri jednej návšteve len jednému z rodičov, aj keď prídu na vyšetrenie obaja.
Každý z rodičov však môže čerpať 7 dní - zákon nehovorí, ktorý s rodičov môže prísť na lekárske vyšetrenie s dieťaťom.

-------
Veronika

Ďakujem. Ja som to tak chápala, ale potom ma citácia zákona od Tweety zmiatla. Myslela som si, že mi to v tom teple ani nepáli a neviem čítať medzi riadkami.