botuľa
19.03.07,06:53
Prosím Vás o radu. Naša firma (stavebná) pri stavebných prácach rozsekla kábel telekomunikáciam. Uskutočnilo sa to v novembri 2006, s tým, že to bolo vyfakturované vo 02/07 so zdaniteľným plnením 11/06. Teraz sa rozhodujem, či je možné tento náklad uznať ako daňový. Poradíte mi niekto? A ako to zaúčtujem?
martinius
19.03.07,09:10
Môžeš napísať,čo vám presne fakturovali?Ako znie faktúra?
botuľa
19.03.07,09:20
Fakturujeme Vám náhradu škody spôsobenú v ŽA, časť Solinky dňa 22.11. 2006. V prílohe je priložený zoznam materiálu, ktorý bol na opravu použitý
martinius
19.03.07,09:58
Myslím,že by malo ísť o nedaňový výdavok:§21 odst.2písm.e.
botuľa
19.03.07,10:10
Ďakujem veľmi pekne
mudroš
19.03.07,15:22
Myslím si, že náhrada škody nie je zdaniteľné plnenie a malo to byť bez DPH. Ak by ste si chceli odpočítať DPH tak nemáte nárok, lebo ste neprijali zdaniteľné plnenie. Vráťte faktúru a požiadajte o opravu.
Čo sa týka škody, tak podľa zákona o účtovníctve je škodou iba neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. To, že ste spôsobili škodu inej účtovnej jednotke v zmysle Obchodného zákonníka ešte neznamená, že je to vaša škoda podľa zákona o účtovníctve.
Zaúčtujete to na 548 a bude to daňovo uznaný náklad.
martinius
20.03.07,08:14
Myslím si, že náhrada škody nie je zdaniteľné plnenie a malo to byť bez DPH. Ak by ste si chceli odpočítať DPH tak nemáte nárok, lebo ste neprijali zdaniteľné plnenie. Vráťte faktúru a požiadajte o opravu.
Čo sa týka škody, tak podľa zákona o účtovníctve je škodou iba neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. To, že ste spôsobili škodu inej účtovnej jednotke v zmysle Obchodného zákonníka ešte neznamená, že je to vaša škoda podľa zákona o účtovníctve.
Zaúčtujete to na 548 a bude to daňovo uznaný náklad.
Ak daňovo uznané náklady,tak by im mali vrátiť fa s tým,nech fakturujú opravu,ak šlo o opravu.Možno šlo naozaj o škodu,to predsa oni nemôžu jednostranne posúdiť a ak je na faktúre škoda,podľa mňa to nemá čo robiť v daňovo uznaných nákladoch.
Inak za rozseknutie takého kábla mohli dostať nielen náhradu škody,ale aj pokutu,preto som sa pýtala,čo presne na tej faktúre je uvedené.
botuľa
21.03.07,09:29
ZMENA! Myslíte, že ovplyvňuje niečo fakt, že uvedenú škodu vyšetruje polícia - teda firma sa bráni, že škodu ona nespôsobila, ale v tom období na uvedenom pozemku firma pracovala. Mám doklad od Telekomunikácii - oznámenie podľa § 196 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa..

Môže to ostať tak zaúčtované (548) a bude to daňový výdavok?
martinius
21.03.07,09:56
ZMENA! Myslíte, že ovplyvňuje niečo fakt, že uvedenú škodu vyšetruje polícia - teda firma sa bráni, že škodu ona nespôsobila, ale v tom období na uvedenom pozemku firma pracovala. Mám doklad od Telekomunikácii - oznámenie podľa § 196 Trestného poriadku na neznámeho páchateľa..

Môže to ostať tak zaúčtované (548) a bude to daňový výdavok?
Určite nie. Rátaj aj s účtovaním pokuty.
mudroš
21.03.07,20:44
Ak daňovo uznané náklady,tak by im mali vrátiť fa s tým,nech fakturujú opravu,ak šlo o opravu.Možno šlo naozaj o škodu,to predsa oni nemôžu jednostranne posúdiť a ak je na faktúre škoda,podľa mňa to nemá čo robiť v daňovo uznaných nákladoch.
Inak za rozseknutie takého kábla mohli dostať nielen náhradu škody,ale aj pokutu,preto som sa pýtala,čo presne na tej faktúre je uvedené.

Pozri si § 26 ods.4 zákona o účtovníctve. Čo je majetok pre účely tohto zákona je definované v § 2 ods. 4 písm. a).
Aj zákon o dani z príjmov sa pri pojme škoda odvoláva na zákon o účtovníctve (napr. § 21 ods. 2 písm e)).

Ako som uviedol, ide o pojem škoda pre účely účtovníctva a dane z príjmu. Z hľadiska obchodného alebo občianskeho práva však môže byť pojem škody širší. Ja som v nich však nikde definíciu škody nenašiel. Rieši sa tam zodpovednosť za škodu, spôsoby úhrady škody a podobne. Ale definíciu čo to vlastne škoda je som nenašiel. Dá sa to oddvodiť iba nepriamo.

Záverom:
čo nie je zakázané je dovolené.
Nezavádzajme si prísnejšie pravidlá ako stanovuje zákon. Ak niekto robí nejakú činnosť tak sa stáva, že druhému spôsobí škodu. nie je to škoda na jeho majetku.
Ostatne vôbec obmedzené uznávanie škody do daňových výdavkov považujem za nezmysel. Uvediem to na príklade.
Ak sa rozhodnem vyradiť dlhodobý hmotný majetok len preto, že ho nepotrebujem, je jeho daňová zostatková cena uznaný daňový výdavok.
Ak však zasiahne vyššia moc a majetok sa poškodí (neodstrániteľne), a musím ho vyradiť, potom je to daňovo neuznané !!!
Kde to má logiku ???
martinius
22.03.07,08:15
Pozri si § 26 ods.4 zákona o účtovníctve. Čo je majetok pre účely tohto zákona je definované v § 2 ods. 4 písm. a).
Aj zákon o dani z príjmov sa pri pojme škoda odvoláva na zákon o účtovníctve (napr. § 21 ods. 2 písm e)).

Ako som uviedol, ide o pojem škoda pre účely účtovníctva a dane z príjmu. Z hľadiska obchodného alebo občianskeho práva však môže byť pojem škody širší. Ja som v nich však nikde definíciu škody nenašiel. Rieši sa tam zodpovednosť za škodu, spôsoby úhrady škody a podobne. Ale definíciu čo to vlastne škoda je som nenašiel. Dá sa to oddvodiť iba nepriamo.

Záverom:
čo nie je zakázané je dovolené.
Nezavádzajme si prísnejšie pravidlá ako stanovuje zákon. Ak niekto robí nejakú činnosť tak sa stáva, že druhému spôsobí škodu. nie je to škoda na jeho majetku.
Ostatne vôbec obmedzené uznávanie škody do daňových výdavkov považujem za nezmysel. Uvediem to na príklade.
Ak sa rozhodnem vyradiť dlhodobý hmotný majetok len preto, že ho nepotrebujem, je jeho daňová zostatková cena uznaný daňový výdavok.
Ak však zasiahne vyššia moc a majetok sa poškodí (neodstrániteľne), a musím ho vyradiť, potom je to daňovo neuznané !!!
Kde to má logiku ???
Ja nie som tvorca zákonov a dobre viem,koľko je tam nelogických vecí. Tie nedaňové výdavky radím kvôli tomu,že v ak v prípade daňovej kontroly natrafíš na kontrolora s opačným názorom ako ty,tak v prípade nedaňových výdavkov nie je problém.Ten nastáva,ak má na daňovú uznateľnosť takéhoto prípadu iný názor ako ty a to už bude s pokutou.Preto v prípade sporných účtovaní odporúčam nedaňové.Prípadne ešte skúste názor daň.poradcu.Ja píšem,ako by som postupovala ja.
mudroš
24.03.07,15:08
Samozrejme aj ja píšem svoj názor.
Ale zákony sa menia a je potrebné meniť aj názory.
Voľakedy nebola škoda v zákone o účtovníctve definovaná a ak nsme opravili auto po havárii účtovali sme to ako škodu a bolo to daňovo uznané iba do výšky úhrad.
Aj zmarené investície sa účtovali ako škoda. dnes sa ako škoda účtuje iba vyradenie z dôvodu škody, inak na 548.
Pokiaľ viem, obdobný názor ako som uviedol má aj daňové riaditeľstvo.
Nie so za to, aby sme sa s daňovými úradníkmi za každú cenu dohadovali. Ale ak si mylíme, že máme pravdu, tak sa im dá rozumne argumentovať. A drvivá väčšina daňových úradníkov berie zreteľ na rozumné argumenty.
A ak náhodou neuspejeme? Čo také hrozné sa stane? (Nemám na mysli samozrejme daňové podvody ale normálny rozdiel vo vysvetlení zákona)
Dplatíme daň (tú by sme aj tak zaplatili, keby sme dali náklad ako daňovo neuznaný) a sankciu vo výške trojnásobku sadzby NBS z doplatku dane.
Ale si dobre "pokecáme" s daňovými úradníkmi (niečo sa popri tom možno dozvieme) a spokojne sa rozídeme. A úradníci budú spokojní, že majú daňové zistenie.
acco
31.07.07,14:53
Nám stavebná firma rekonštruovala budovu a tiež presekla telekomunikačný kábel umiestnený vo vchode budovy. Slovak Telekom nám poslal faktúru za "náhradu škody za opravu telekomunikačného kábla" bez DPH. Ja som ju zaúčtovala na 042, lebo celá budova je zatial na 042. Je to v poriadku?
Metodik
31.07.07,15:04
Osobne si myslím, že takáto náhrada škody inej spoločnosti je prevádzkovým rizikom a daňovo to uznávam. Nejde o škodu spôsobenú mne ako subjektu a preto v tomto prípade neuplatňujem §21 ods.2písm.e, a ani §19 ods.3 písm.g.
Osobitne pri stavebných prácach k takémuto niečomu prichádza, je to jednoducho podnikateľské riziko s ktorým táto spoločnosť musí pracovať.
Maxinka
30.08.07,12:49
Prosím Vás ja mám takúto FA: FA Vám spôsobenú škodu Vašim zamestnancom....
To náš zamest. rozbil sklo na výklade naším autom keď cúval. Istá firma, so dala oceniť škodu a od nám pýta náhradu. My sme to nahlásili poisťovni aby to išlo cez Zákon. poistku na automobil.Ako mám zaúčtovať takúto FA?
Danila
30.08.07,13:01
Prosím Vás ja mám takúto FA: FA Vám spôsobenú škodu Vašim zamestnancom....
To náš zamest. rozbil sklo na výklade naším autom keď cúval. Istá firma, so dala oceniť škodu a od nám pýta náhradu. My sme to nahlásili poisťovni aby to išlo cez Zákon. poistku na automobil.Ako mám zaúčtovať takúto FA?
http://www.porada.sk/t38666-komplikacia-pri-poistnej-udalosti.html
Maxinka
30.08.07,13:14
http://www.porada.sk/t38666-komplikacia-pri-poistnej-udalosti.html
Bola som sa tam pozrieť ale nič také som nenašla - na našom aute nebola vzniknutá škoda, ale na tom skle-výklade.Mohla by som to účtovať na 548/379 a keď mi príde z poistky vrátenie peňazí tak to môžem dať 379/221?Tá fa je uvedená aj s DPH takže mám aj nárok na odpočet DPH?!:(
emgeton
30.08.07,13:18
Bola som sa tam pozrieť ale nič také som nenašla - na našom aute nebola vzniknutá škoda, ale na tom skle-výklade.Mohla by som to účtovať na 548/379 a keď mi príde z poistky vrátenie peňazí tak to môžem dať 379/221?

379/221 - úhrada fa poškodenému ( úhrada, kt. ste zaplatili vy)

378/648 - predpis pohľadávky voči poisťovni ( na základe oznámenia o likvidácii poist. udalosti)
221/378 - prijatá úhrada od poisťovne.
Maxinka
30.08.07,13:20
379/221 - úhrada fa poškodenému ( úhrada, kt. ste zaplatili vy)

378/648 - predpis pohľadávky voči poisťovni ( na základe oznámenia o likvidácii poist. udalosti)
221/378 - prijatá úhrada od poisťovne.
Ďakujem, len asi nerozumiem aký účet mám dať na tú FA-prijatú od tej firmy?A tá DPH?!
emgeton
30.08.07,13:32
Ďakujem, len asi nerozumiem aký účet mám dať na tú FA-prijatú od tej firmy?A tá DPH?!

Ak Vám to faktúrujú, použite účet 321 namiesto 379.

Ak si požadujú náhradu škody, táto nie je predmetom DPH a mali faktúrovať mimo DPH. Vráťte fa na prepracovanie.
Maxinka
30.08.07,13:41
Ak Vám to faktúrujú, použite účet 321 namiesto 379.

Ak si požadujú náhradu škody, táto nie je predmetom DPH a mali faktúrovať mimo DPH. Vráťte fa na prepracovanie.
No veď oni si dali odhadnúť škodu nejakej firme,a nám tak aj napísali do FA . FA Vám spôsobenú škodu a fa je s DPH.
K tomu účtu - tú FA teda dam na 548/321,úhrada 321/221 a potom to ostatné 378/648,221/378?
emgeton
30.08.07,13:48
No veď oni si dali odhadnúť škodu nejakej firme,a nám tak aj napísali do FA . FA Vám spôsobenú škodu a fa je s DPH.
Fakturácia náhrady škody nie je predmetom dane (DPH) v zmysle § 2 zák. 222/2004 Zz. Vráťte im faktúru a požiadajte ich o jej opravu. Ak to necháte tak, nemáte nárok na odpočet DPH z tejto fa a takáto DPH by bola vašim nedaňovým nákladom.

K tomu účtu - tú FA teda dam na 548/321,úhrada 321/221 a potom to ostatné 378/648,221/378?
Ano.


zvyraznené
Najka
05.10.07,10:24
Ahojte, práve som dostala faktúru, na ktorej je uvedené: Fakturujeme Vám za poškodený stôl Vašimi zamestnancami na ubytovni: cena stolu bez DPH, obstarávacie náklady + doprava, montáž, DPH, suma celkom k úhrade. Ako to zaúčtovať?
Najka
05.10.07,11:07
Posúvam...
Tweety
05.10.07,11:35
Ahojte, práve som dostala faktúru, na ktorej je uvedené: Fakturujeme Vám za poškodený stôl Vašimi zamestnancami na ubytovni: cena stolu bez DPH, obstarávacie náklady + doprava, montáž, DPH, suma celkom k úhrade. Ako to zaúčtovať?
Veď oni vám fakturujú nový stôl aj s nákladmi na jeho obstaranie, ak stôl vaši zamestnanci poškodili, mali fakturovať spôsobenú škodu,( bez dph) ja by som faktúru vrátila na prepracovanie, vy ste si predsa nový stôl nekúpili.
Najka
05.10.07,11:42
Takže vo faktúre by mi mali uviesť, len: "spôsobená škoda bez dPH". ako by som to potom zaúčtovala, po oprave faktúry? 549/321
Tweety
05.10.07,11:45
Škoda spôsobená iným subjektom: 548/379.
Najka
05.10.07,11:46
A bolo by to daňovo uznané?
Tweety
05.10.07,11:57
A bolo by to daňovo uznané?
Je to škoda zavinená daňovníkom, takže nemôžeme hovoriť o daňovom výdavku podľa §19 Zákona o dani z príjmov. Ešte doplním, túto škodu by ste mali zosobniť zamestnancom, ktorí ju splôsobili, vtedy by nešlo o náklad -548, ale o pohľadávku voči zamestnancom.
Ivuchak
15.01.08,13:07
Mám podobný problém,naši zamestnanci majú zodpovednosť za tovar na sklade nášho obchodného partnera.Ten po vykonaní inventúry vyčíslil škodu a zaslal výzvu na zaplatenie náhrady škody. Prosím o radu, ako zaúčtujem túto výzvu, na 548 alebo 549 ? Je to daň.náklad? Ďakujem
Ivuchak
15.01.08,15:08
Mám podobný problém,naši zamestnanci majú zodpovednosť za tovar na sklade nášho obchodného partnera.Ten po vykonaní inventúry vyčíslil škodu a zaslal výzvu na zaplatenie náhrady škody. Prosím o radu, ako zaúčtujem túto výzvu, na 548 alebo 549 ? Je to daň.náklad? Ďakujem

ak to bude ale zosobnené zamestnancom, možem výzvu zaúčtovať 335/379 a úhradu 211/335 a bude to ok?PROSIM o odpoved, nie som celkom doma v PU.Vdaka.