48912
19.03.07,07:23
Dobrý deň, prišla nám poštou ponuka na odoberanie publikácie "Dane, účtovníctvo, mzdy a odvody" od spoločnosti Meritum, a.s.. Pri prezeraní knihy som našla nové výkazy: SUVAHA a VYKAZ ZISKOV A STRAT. Je to opatrenie MF/25812/2006-74 s účinnosťou od 01.01.2007. Viete niekto o tom, že by sa za r.2006 podavali tieto nové tlačivá??? Lebo v obchodoch predavaju len tie stare.
inuš
19.03.07,06:26
Za rok 2006 sa podávajú staré tlačivá. Tieto nové sa podávajú až za zdanovacie obdobie 2007
48912
19.03.07,06:37
Ďakujem za odpoveď.
Anonymka
21.05.07,06:24
Ahojte poraďáci!

Ja mám dotaz. Mám MRP Windows a mám tam už nové výkazy, lenže nie sú presne také, ako na stárnke www.finance.gov.sk (http://www.finance.gov.sk). Je tam dosť rozdielov v jednotlivých riadkoch. Neviem si rady, ktoré tlačivo výkazu mám používať. Chcem si totiž v exceli vypracovať tlačivo so vzorcami.
Anonymka
22.05.07,13:16
haló, prosím, niekto ... :)
Monikov
22.05.07,13:28
na stránke www.drsr.sk sú vzory účtovných výkazov za rok 2007
Viera
14.08.07,13:05
Ako sa budú vypĺnať nové výkazy za rok 2007 v časti - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - ( tzn. r. 2006 ) , keď oproti roku 2006 nám z výkazov vypadli niektoré účty ?
andrej_rv
14.08.07,17:12
Ako sa budú vypĺnať nové výkazy za rok 2007 v časti - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - ( tzn. r. 2006 ) , keď oproti roku 2006 nám z výkazov vypadli niektoré účty ?Do Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení opatrenia MF SR č. 25167/2003-92, opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74, opatrenia MF SR č. MF/26670/2005-74 pribudol opatrením MF SR č. MF/25812/2006-74 (bolo zverejnené v FS 12/2006 pod č. 67) ďalší §:

.§ 4ba
(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007.
(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa na účely vykazovania v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát zostatky výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.

Podľa môjho názoru to znamená, že zostatky účtov za predchádzajúce účtovné obdobie (r.2006), ktoré sa v novom výkaze nenachádzajú, sa pre účely vykazovania v nových výkazoch uvedú (pripočítajú) do tých riadkov, kam by patrili podľa nového členenia. Napr.tvorba opravnej položky k materiálu (pôv.účet 559A) vykazovaná na r. 24 VZaS vzor 2003 sa ako skutočnosť minulého účtovného obdobia vykáže vo VZaS vzor 2007 už na r.05, kde sa po novom tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (účet 505) vykazuje.
evina
14.08.07,19:01
K príspevku od Andreja - prevodový mostík v mojom softe to aj tak urobil.

Neviem si teraz už spomenúť a rok - bol to 2001 alebo 2002 pri zmene výkazov bol postup podobný.
Viera
15.08.07,04:37
Ďakujem za rady. Veľmi ste mi pomohli.
infoziadatel
12.09.07,13:15
Do Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení opatrenia MF SR č. 25167/2003-92, opatrenia MF SR č. MF/10069/2004-74, opatrenia MF SR č. MF/26670/2005-74 pribudol opatrením MF SR č. MF/25812/2006-74 (bolo zverejnené v FS 12/2006 pod č. 67) ďalší §:

.§ 4ba
(1) Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007.
(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2007, sa na účely vykazovania v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát zostatky výsledkových účtov preradia podľa položiek výkazu ziskov a strát.

Podľa môjho názoru to znamená, že zostatky účtov za predchádzajúce účtovné obdobie (r.2006), ktoré sa v novom výkaze nenachádzajú, sa pre účely vykazovania v nových výkazoch uvedú (pripočítajú) do tých riadkov, kam by patrili podľa nového členenia. Napr.tvorba opravnej položky k materiálu (pôv.účet 559A) vykazovaná na r. 24 VZaS vzor 2003 sa ako skutočnosť minulého účtovného obdobia vykáže vo VZaS vzor 2007 už na r.05, kde sa po novom tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám (účet 505) vykazuje.
________________________________________--
Prosím Vás, keď robím tlačivo Výkaz ziskov a strát platné na rok 2007, tak v stlpci minulé obdobie bolo k 31.12.2006 riadok 21 (účet652,654,655).
A keď teraz robím nové tlačivo, kam mám zaradiť tieto zostatky z riadku 21 starého tlačiva??
Pri tvorbe rezervy to mi je jasné, že na nákladové účty podľa príslušných nákladov.

Vopred ďakujem zuzula:confused:
Loja
14.09.07,07:27
Musíš si pripraviť tzv.preklasifikačný mostík - staré účty preklasifikovať, akoby sa na nich účtovalo podľa legislatívy platnej od 1.1.07. Napríklad z r.21 starého výkazu to môže byť v novom výkaze napr. r.13 (521-AE), r.15 (524-AE),r. 10 (518-AE), r.9 ( 501-AE) a pod.- ale v mínusových sumách! Samozrejme sa to týka bezprostredne predchádzajúceho obdobia. My máme hospodársky rok, takže táto hrôza ma už postretla. Pripravila som si excelovské tabuľky a rozpitvala minulý rok.
ANNAP
09.11.07,05:45
Musíš si pripraviť tzv.preklasifikačný mostík - staré účty preklasifikovať, akoby sa na nich účtovalo podľa legislatívy platnej od 1.1.07. Napríklad z r.21 starého výkazu to môže byť v novom výkaze napr. r.13 (521-AE), r.15 (524-AE),r. 10 (518-AE), r.9 ( 501-AE) a pod.- ale v mínusových sumách! Samozrejme sa to týka bezprostredne predchádzajúceho obdobia. My máme hospodársky rok, takže táto hrôza ma už postretla. Pripravila som si excelovské tabuľky a rozpitvala minulý rok.


prilep tie svoje tabuľky, snáď sa nám zídu a ťa oceníme.....