mýval
19.03.07,10:23
Účtujem akciovú spoločnosť, ktorá vlastní akcie, ktoré sú súčasťou základného imania. Spoločnosť urobila výmenu akcií, niektoré nové akcie neboli prevzaté pôvodnými akcionármi, spoločnosť ich predala za 20 000,- Sk, hoci ich hodnota bola 175 000,-. Ako to mám zaúčtovať. Základné imanie zostalo v pôvodnej výške.