Ivetak1807
19.03.07,11:13
Ahojte poraďáci.

Neviete mi prosím niekto poradiť, či nájomné za prenájom pozemku za r. 2006 zaplatené až v januári 2007 je pripočítateľnou položkou? Je to prenájom pozemku od združenia fyzických osôb bez právnej subjektivity.

Ďakujem.
pongo
19.03.07,10:19
Záleží, kto prijal nájomné, kto robí daňové priznanie. Ak ide o fyzickú osobu, príjem priznáva v roku, kedy ho obdržala, ak o právnickú osobu, predpis príjmu zaúčtuje v starom roku ako pohľadávku. V daňovom priznaní to ale aj tak vylúči z nákladov, lebo ide o príjem za nájomné platené fyzickej osobe a to je nákladom až po zaplatení.
Ivetak1807
19.03.07,12:19
To nájomné platí s.r.o. /náklad a výdaj sro-čky/ tomu združeniu FO /je to ich príjem/. Zaúčtujem to v r. 2006 cez ID, ale neviem, či to treba pripočítať.