ANNAP
19.03.07,15:36
Je daňovým nákladom / výnosom / kurzový rozdiel pri prepoćte poskytnutej zálohy na DHM - účet 052
mám 052 - 3 900 000 CZK
kurzový rozdiel mi vychádza 251 850 Sk , účtujem 563A / 052.

čo včuľ ????
ANNAP
19.03.07,18:11
posuvam.......
ANNAP
20.03.07,06:05
nik, nič ?......
ANNAP
28.03.07,06:35
Ak by to niekto potreboval:
volala som na DRSR Žilina a bolo mi veľmi príjemnou a ochotnou formou vysvetlené, že každý kurzový rozdiel vznikajúci pri prepočte majetku v cudzej mene k poslednému dňu roka je daňovým nákladom aj keď sa to týka účtu 052.