mariannak
19.03.07,14:58
Je nezaplatená daň z nehnuteľností daňovým výdavkom roku 2006 ak bola zaplatená až v januári 2007? (platobný výmer na daň z nehnuteľností 2006 bol splácaný 3 splátkami a 3. splátku som zaplatila až v januári 2007) Ďakujem
mariannak
19.03.07,14:12
prosím............
Zoltán Kovács
19.03.07,14:13
Účtuješ JÚ alebo PÚ? V JÚ iba tie splátky, ktoré si zaplatila. V PÚ na základe platobného výmeru zaúčtuje 532/379 a splátky 379/221 resp. 211. A celú daň z nehn. máš v nákladoch.