Slávka33
19.03.07,16:30
Ahojte poraďáci, veľmi nutne sa potrebujem dozvedieť, ako je to s výdavkami pre SZČO, ktorý si v r. 2005 uplatňoval skutočné výdavky, či si môže v r. 2006 uplatniť paušálne 40%, keď nemal žiadne záväzky. A či má na to vplyv, že v septembri 2006 živnosť prerušil. Veľmi pekne Vám ďakuje Slávka.
ormika
19.03.07,16:49
Ahojte poraďáci, veľmi nutne sa potrebujem dozvedieť, ako je to s výdavkami pre SZČO, ktorý si v r. 2005 uplatňoval skutočné výdavky, či si môže v r. 2006 uplatniť paušálne 40%, keď nemal žiadne záväzky. A či má na to vplyv, že v septembri 2006 živnosť prerušil. Veľmi pekne Vám ďakuje Slávka.
Môže si v roku 2006 uplatniť výdavky paušálne, ale ak mal napr. vystavenú faktúru v roku 2005 a uhradené ju mal v roku 2006, tak o túto sumu musíš upraviť základ dane v roku 2005 dodatočným daňovým priznaním. Samozrejme tak postupuje aj o neuhradené záväzky, poprípade ak má lízing začatý pred 1.1.2004. O úprave základu dane hovorí zákon o dani z príjmov, § 17. A ak živnosť prerušuje, tak isto za rok 2006 upravuje základ dane.
Terezap
19.03.07,18:21
Súhlasím s Ormikou, len pre doplnenie pridávam:
Pri prechode z JÚ na paušálne výdavky upraví živnostník základ dane takto:
1. Zvýši o :
- cenu nespotrebovaných zásob
- zostatky vytvorených rezerv a oprav. položiek k nadobudnutému majetku
- sumu pohľadávok ( okrem pohľadávok uvedených v § 19 odst.2 písm.h)
a i) ZDP
2. Zníži o :
- sumu záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daň. výdavok
- pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, kt. pripadá na
príslušné zdaň. obdobie, resp. jeho časť
Slávka33
19.03.07,18:55
On nevystavoval faktúry, príjmy mal na základe provízie. Nepochopila som to opravné DP r. 2005 ako by som ho mala opraviť? A akou formou mám zvýšiť ZD o pohľ r. 2005, to znamená, že provízia vyplatená v r. 2006 za obdobie 2005 sa pripočíta k ZD až po vyrátaní paušálnych výdavkov?Trochu som z toho jeleň
Katarina
19.03.07,18:58
Slávka nič v zlom, ale táto téma je už toľkokrát rozoberaná, stačí sa pozrieť cez vyhľadávač.Osobne si myslím, že dva týždne pred skončením termínu na podanie daňových priznaní by sme mali svoju poslednú enegiu využiť na to, aby sme si vzájomne pomohli v diskutabilných prípadoch, aby sme nikoho neukrátili a nikomu neublížili, čo sa týka správneho výpočtu dane.
Slávka33
19.03.07,19:00
Ďakujem za názor, budem sa musieť polepšiť.
VieraPopluharova
19.03.07,19:02
Prosim o pomoc poraďaci, mam znamu, ktorá má príjmy z tlmočenia a prekladania a poradenskej činnosti, neviem či správne chápem, ale podáva DP FO typ B kde uvedie prijmy na riadku 7 tabuľky č.1 a teraz može si uplatniť výdavky paušalne 40% a nezdaniteľnú čiastku na daňovníka 90816,-Sk ?Končí daňové a je tých prípadov toľko, že už z toho magorím. Ďakujem za pomoc.