sybila3
19.03.07,15:39
mala by som otázku: szčo kúpil nejaké náhradné diely, tak som ich neúčtovala do réžie lebo jeden stál 43.000 ale účtovala som v denníku ako materiál a vystavila skl.kartu. Vo výkaze majetku a záv. som to uviedla ako zásoby-materiál. Lenže po roku to je ešte na sklade a až tento rok sa to asi predá, už to neuvádzam v dp, ale len na skl. karte a po predaní, zaúčtujem ako príjem z predaja?
jamis
19.03.07,14:45
Ja by som to tozhodne dala do výkazov ako materiál - zásoby, alebo nejde náhodou o tovar, keď to bude predávať ?
sybila3
19.03.07,14:56
Vo výkazoch to má minulý rok, teraz je to vedené na skl.karte, bolo to kúpené ako ND-pre seba, ale potom to už nemohol použiť, tak to chce predať ako materiál, lebo to sa montuje na stroje.
Gabca
19.03.07,15:09
No ked to mas na sklade stale, tak to evidujes vo vykaze o majeku a zavazkoch nakolko to este stale mate v stave, aj na zaklade inventarizacie, nie? tak do vykazu to das do slpca 1 riadok 05 a aj do stlpca 2 toho isteho riaku. Mas to na stave aj na zaciaktu aj na konci obdobia. Ked to predate, tak to bude na buduci rok v riadku 05 v stlpci 1 a v stlpci 2 to uz nebude. Budes to mat vo vykaze o prijmoch a vydavkoch, bud v riadku 1, predaj tovaru, alebo v 2 predaj vyrobkov a sluzieb, zalezi ako to predate.
betka
19.03.07,17:36
mala by som otázku: szčo kúpil nejaké náhradné diely, tak som ich neúčtovala do réžie lebo jeden stál 43.000 ale účtovala som v denníku ako materiál a vystavila skl.kartu. Vo výkaze majetku a záv. som to uviedla ako zásoby-materiál. Lenže po roku to je ešte na sklade a až tento rok sa to asi predá, už to neuvádzam v dp, ale len na skl. karte a po predaní, zaúčtujem ako príjem z predaja?

Náhradné diely:
1. môžu byť tovarom alebo materiálom. Ak kupujete náhradné diely (napr. predajňa na autodoily) pre ďalší predaj, ide o tovar. Účtujete ako VOZD, v členení tovar. Vytvoríte si skladové karty. Do výkazu o MaZ, tovar v nákup.cene. Pri predaji napr. v roku 2007, POZD v členení predaj tovaru.
2. môžu byť materiálom, ak ste (napr. autoopravovňa), zakúpili ste náhradný diel na sklad za účelom montáže a opravy nejakého automobilu. Ide o VOZD, v členení materiál. Výkaz o MaZ ide do materiálu v nákup cene. Pri predaji POZD, v členení predaj výrobkov a služieb.

V DP sa vykazuje tento nákup ako súčasť VOZD, kt. mi znižuje ZD.
V roku predaja mi vstúpi do DP ako POZD, kt. mi zvýši ZD.
toria
03.01.08,10:20
Prosím o pomoc:
Manžel prerušil živnosť na 10 rokov, na sklade mu ale zostali zásoby. Ako urobím daňové priznanie??? Tieto zásoby na sklade dávam do príjmu, alebo to nechávam tak??? Ja som zisťovala vraj to mám dať do príjmu a nebudem mať s tým v budúcnosti žiadne problémi, ale mám to tam dať celé v skladových teda nákupných cenách??? Je toho dosť a tým pádom mu vychádza platiť daň z príjmu cca 35000. Je to takto správne???


VĎaka!!!
skaspa
03.01.08,10:32
Prosím o pomoc:
Manžel prerušil živnosť na 10 rokov, na sklade mu ale zostali zásoby. Ako urobím daňové priznanie??? Tieto zásoby na sklade dávam do príjmu, alebo to nechávam tak??? Ja som zisťovala vraj to mám dať do príjmu a nebudem mať s tým v budúcnosti žiadne problémi, ale mám to tam dať celé v skladových teda nákupných cenách??? Je toho dosť a tým pádom mu vychádza platiť daň z príjmu cca 35000. Je to takto správne???


VĎaka!!!
o tieto zásoby zvýšiš základ dane
§ 17 ods. 9 zákona o dani z príjmov: Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
a ods. 8 písm.a) (predpokladám, že keď je živnostník,tak účtuje v JÚ):
Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, .........; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane