ali8
19.03.07,16:48
Ak mal živnostník v roku 2006 príjmy z podnikania napr. strojárska činnosť, a ku koncu roka si otvoril aj inú prevádzku napr. bar, ide robiť jednoduché účtovníctvo, má urobiť len jeden peňažný denník/všetko dať dokopy/, alebo si musí urobiť zvlášť na jednu zvlášť na druhú prevádzku? A keď zvlášť, tak až potom v daňovom priznaní sa spolu spočítajú príjmy a výdavky dokopy? A ešte jedna otázočka, môže si dať do výdavkov aj nákup vybavenia baru napr. kuchynské potreby, dekorácie atd. , ktoré kúpil pred otvorením podniku? Ja si myslím že áno, veď bez toho by nespustil prevádzku. Aleˇživnostenský úrad mu povolil otvorenie až po novom roku 2007, ale v decembri si už objednal tovar /pivo,nealko at´d/ tak aj toto už môže ísť do výdavkov hoc povolenie mal až po novom roku? ďakujem.
mysimis
19.03.07,17:52
Peňažný denník si budeš viesť jeden. Môžeš si pre prehľadnosť urobiť účtovanie v dvoch strediskách, aby si mal info o každej prevádzke. Podotýkam, že to musí byť robené v jednom peňažnom denníku. Čo sa týka výdavkov ktoré sú vybavením baru si môžeš dať do nákladov. Aj nákup tovaru si môžeš dať do nákladov a vo výkaze o majetku a záväzkoch si ich vyčísliš ako zásoby.
ali8
19.03.07,18:07
Všetko chápem ale čo to znamená vyčíslim ako zásoby?
mysimis
19.03.07,18:10
To znamná, že si urobíš inventúru k 31.12. a rozpíšeš si že aký tovar máš, priradíš si k tomu nákupné ceny, vynásobíš, sčítaš a stav zásob je hotový.
betka
19.03.07,19:12
Ešte by som dodala. Nie všetky výdavky na prevádzku baru môžu byť VOZD. Udali ste len nejaké drobnosti, kt. su VOZD. nič viac ste tam neinvestovali? Aby nešlo aj o nejaké TZ vymurovanie baru, ...., na to by som si dala pozor, alebo či ste tam nekúpili nejaký obchodný majetok (nábytok, kávovar, pípu na čapovanie piva, chladničky ........, kt. cena je viac ako 30000, Sk potom si toto všetko nemôžete dať ako VOZD. Len tak pre info...)
ali8
21.03.07,14:31
A keď si vypočítam tie zásoby na základe nákupných cien , kde sa tie zásoby potom vpisujú, alebo čo sa snimi potom robí?
A ďakujem aj betke za odpoveď , mur. práce tam nedávam, ani nijaký nábytok nad 30000, mám tam kávovar ktorý má veľkú hodnotu , platí sa na splátky ale bol kúpený až v roku 2007, takže teraz sa to netýka. Čiže ke´d som to dobre pochopila, tak tie faktúry ktoré sme nakúpili v roku 2006 mám si dať do výdavkov, ale aj niekde do zásob?