skvrnka
19.03.07,17:48
V účtovníctve máme evidované dve pohľadávky :
1. z roku 1998 100.000,-
2. z roku 2002 90.000,-
doteraz neboli tvorené opravné položky k pohľadávkam.
Prosím poradiť, ako zaúčtovať opravné položky a najmä
či sú daňovo uznateľné z hľadiska zákona o dani z príjmov.
skvrnka
19.03.07,16:54
Ešte chcem doplniť k tej z roku 1998 - podnik je v konkurze,
my sme prihlásili pohľadávku, záver žiaden, stále menia správcu
konkurznej podstaty.
A tá z roku 2002 vyhrali sme sú, je u exekútora už cely rok 2006
a doteraz nám získal len 7.000,- , ktoré nám nabehli v 1/06
a potom nič, na náš dotaz prečo - odpoveď, že je to v konaní.
Opravné položky sa týkajú k 31.12.06.
skvrnka
20.03.07,05:58
Aj keď je na porade veľa príspevkov o opravných položkách,
nevie mi nikto poradiť tieto konkrétne prípady?