MIMKA
19.03.07,18:50
Poprosila by som Vás radu v prípade účtovania predčasného ukončenia leasingu stroja z dôvodu neplatenia. Dňa 16.1.2007 vykonala leasingová spoločnosť záverečné vysporiadanie leasingovej zmluvy:

- pohľadávky z neuhradených leasingových splátok do termínu predčasného ukončenia LZ ku dňu 31.10.2006

- pohľadávky vo výške súčtu istín splátok nájomného splatných po termíne predčasného ukončenia LZ

- ďalšie nároky súvisiace s predčasným ukončením LZ:
úroky z omeškania úhrad súvisiacich s nájmom
zmluvná pokuta vo výške odúročeného ušlého zisku
minimálna paušálna pokuta
mimoriadne náklady: náklady za odobratie PL

Predmet leasingu bol odobratý v marci 2007, môžem si uplatniť mesačné odpisy za všetky mesiace roku 2006?

Prosím, prosím poraďte mi neviem si s tým rady, prosííííííííííííííííííííííí íím
Dancúľ
27.03.07,14:10
Poprosila by som Vás radu v prípade účtovania predčasného ukončenia leasingu stroja z dôvodu neplatenia. Dňa 16.1.2007 vykonala leasingová spoločnosť záverečné vysporiadanie leasingovej zmluvy:

- pohľadávky z neuhradených leasingových splátok do termínu predčasného ukončenia LZ ku dňu 31.10.2006

- pohľadávky vo výške súčtu istín splátok nájomného splatných po termíne predčasného ukončenia LZ

- ďalšie nároky súvisiace s predčasným ukončením LZ:
úroky z omeškania úhrad súvisiacich s nájmom
zmluvná pokuta vo výške odúročeného ušlého zisku
minimálna paušálna pokuta
mimoriadne náklady: náklady za odobratie PL

Predmet leasingu bol odobratý v marci 2007, môžem si uplatniť mesačné odpisy za všetky mesiace roku 2006?

Prosím, prosím poraďte mi neviem si s tým rady, prosííííííííííííííííííííííí íím


To by som chcela aj ja vedieť.Mám podobný problém.Automobil zakúpený 8.10.2005.Zaplatená akontácia,ale z dôvodu neplatenia bolo predčasné ukončenie leasingu k 24.1.2006.Viem že si nemôžem uplatniť odpis lebo na konci roka som nemala majetok vo firme ale v uzávierkových operáciach si môžem upraviť základ dane?A ako? Prosím poradte.
JDM
27.03.07,14:17
Mňa by to tiež zaujímalo: firme bol odobratý automobil z dôvodu neplnenia si finančných záväzkov voči prenajímateľovi. Konateľ je lajdák, dozvedela som sa o tom dnes, predmet bol zakúpený v 2005 a odobratý, čuduj sa svete - v decembri minulého roku. Pritom mám hotovú uzávierku, auto mi tam veselo funguje na všetkých príslušných účtoch. Čo s tým? Treba ho vyradiť, neviem ako, čo odpisy - zostanú v nákladoch, nezostanú.... Je to taký začarovaný kruh, z ktorého mi je akurát zle. Pamätám si dobu,keď bolo menej všelijakých podvodníkov.....ale to je odbočka.
Jana Acsová
27.03.07,14:20
Každé predčasné ukončenie finančného prenájmu je porušením podmienok ustanoveným zákonom o dani z príjmov (okrem postúpenia na nového nájomcu bezo zmeny podmienok zmluvného vzťahu) a je potrebné upraviť základ dane podľa § 17 ods. 26 ZoDP.
JDM
27.03.07,14:31
Každé predčasné ukončenie finančného prenájmu je porušením podmienok ustanoveným zákonom o dani z príjmov (okrem postúpenia na nového nájomcu bezo zmeny podmienok zmluvného vzťahu) a je potrebné upraviť základ dane podľa § 17 ods. 26 ZoDP.

Ak by som teda získala doklad od lízingovky, že našla pokračovateľa lízingu, tak sa celé odobratie predmetu lízingu len účtovne ukončí a ponechám vzniknuté náklady spojené s účtovaním takého predmetu v nákladoch?
Ďakujem pekne.
Jana Acsová
27.03.07,14:38
Ak by som teda získala doklad od lízingovky, že našla pokračovateľa lízingu...
Nedá sa získať doklad. Finančný prenájom sa ukončí buď predčasne, alebo sa postúpi na nového nájomcu. Ak bol s Vami nájomný vzťah riadne ukončený ... doklad nezoženiete. Nebude sa totiž jednať o prevod zmluvy ... ale leasingovka uzatvorí novú zmluvu, ktorá bude posudzovaná osobitne od tej Vašej.
Iná by bola iba skutočnosť, že k ukončeniu finančného prenájmu nedôjde. Záleží od prípadu. To sa však spravidla nerieši následne, ale vopred.
koňo
27.03.07,15:38
Leasing ukončený predčasne sa môže odpisovať maximálne do mesiaca ore odobratím predmetu. Ku koncu mesoiaca, kedy ho vezmú, už nie je v majetku a teda sa nesmie odpisovať. Splátku za mesiac odobratia (úroky a DPH) by som si uznal, ale možno s rizikom.
V účtovníctve by malo všetko sadnúť na protokol o fin. urovnaní s leas. spol.
Pri výpočte zákaldu dane postupovať tak, ako bolo povedané podľa § 17 ods. 26 písm. a)
Mimka, neviem koľko mesiacov si môžeš uplatniť, keď ti stroj zobrali v marci a podľa protokolu bežal leasing do októbra. Ak uplatníš iba do februára, máš istotu, ale stratíš. Ak uplatníš do septembra, získaš, ale je to riziko, lebo stroje sa nepoužíval na dosiahnutie príjmov. Daňovo by sa náklady dali uznať do sept. iba vtedy, ak by ste mali zmluvnú povinnosť ich platiť (boli by svojím spôsobom zmluvnou pokutou). A to ste asi mali, ke&´d leas. spol. kalkulovala nákaldy do okt.
Dancúľ
27.03.07,16:10
Každé predčasné ukončenie finančného prenájmu je porušením podmienok ustanoveným zákonom o dani z príjmov (okrem postúpenia na nového nájomcu bezo zmeny podmienok zmluvného vzťahu) a je potrebné upraviť základ dane podľa § 17 ods. 26 ZoDP.


Chcela by som poprosit ešte o radu a či to je podľa toho čo píšeš správne.Pr.
Automobil na leasing zakúpený 5.9.2005 v obst cene 2 559 039.-Sk.
Predčasné ukončenie leasingu z dôvodu neplatenia k 24.1.2006.
Podľa §27 alebo §28 výška odpisu je 639 768.-Sk
Podľa § 26 som uplatnila odpisy /4mes.r.2005/ 213 256,-sk.
V roku 2006 si neuplatním odpis za 1/2006 ale upravím základ dane, čiže rozdiel 639 768-213 256=426 256.-sk je položka znižujúca zaklad dane v uzávierkových operáciach?Prosím pomôžte.
koňo
27.03.07,18:27
Pre Dancúľ
Odpisy by si podľa mňa mala mať 284.340,- Sk (OC/36 = 71085*4).
Nemôžeš si uplatniť odpisy vo vyššej čiastke ako máš zaúčtované. Daňový zákon stanovuje horný limit, súčasne ale iba do výšky podľa účtovníctva ak je to menej.
JDM
28.03.07,08:04
Keď som vysporiadala všetky účtovné operácie pri odobratí predmetu lízingu, na účte 022 na strane dal mi ostalo 47410,-- Sk. Aby som ten zostatok zlikvidovala, môžem zaúčtovať 5../022?
A ak ten zostatok dám týmto spôsobom do nákladov a išlo o odobratie predmetu líz.spoločnosťou, je to potom položka zvyšujúca ZD tak ako odpisy z tohto majetku?
Ďakujem. Robím to prvýkrát.
koňo
28.03.07,08:45
Pre JDM
Ak sa ti vynuloval účet 474 a ostalo na 022 na Dal strane 47.410,- môže ísť len o chybu v odpisovaní. Povedal by som, že si odpísala viac (ťažko sa odpovedá, lebo nepoznám presné čísla).
JDM
28.03.07,14:17
Pre JDM
Ak sa ti vynuloval účet 474 a ostalo na 022 na Dal strane 47.410,- môže ísť len o chybu v odpisovaní. Povedal by som, že si odpísala viac (ťažko sa odpovedá, lebo nepoznám presné čísla).

Skúsim ešte popátrať.Ďakujem.
JDM
29.03.07,09:03
Prosím, stále mi to nevychádza, pomohol by niekto s konkrétnymi číslami?
Ide o úžitkový automobil, ktorý bol odobratý líz.spoločnosťou v 12/06.

OC: 1.356.608,70 Sk
počet splátok podľa spl.kalendára: 48
mesačný odpis vychádza: 28.263,-- Sk.

Predmet zakúpený a zaradený 15.3.2005.
Odpis v 2005: mesiace 10 x 28263,--, teda 551/082 282630,--
odpis v 2006: tu mátam, posledná zaplatená splátka 17.5. za 17.04.2006,
odobratie pre neplatenie v 12/06, zaúčtované mám
6 x 28263,--, teda 113052,-- na 551/082 /6xpreto,
lebo bolo v roku 6 splátok uhradených, a tu bude asi niekde pes zakopaný/.

A účet 474: z OC zaplatené 135.255,50 zvýš.spl.
4.058.80 poplatok za zml.
181.227,-- istina zapl. v roku 2005
125.862,80 istina zapl. v roku 2006
Vychádza mi tu zostatok 910.204,60 Sk. Tento účet mám odkontrolovaný.
Zradili tie odpisy.

Ďakujem za pomoc.
JDM
29.03.07,10:36
Prosím, stále mi to nevychádza, pomohol by niekto s konkrétnymi číslami?
Ide o úžitkový automobil, ktorý bol odobratý líz.spoločnosťou v 12/06.

OC: 1.356.608,70 Sk
počet splátok podľa spl.kalendára: 48
mesačný odpis vychádza: 28.263,-- Sk.

Predmet zakúpený a zaradený 15.3.2005.
Odpis v 2005: mesiace 10 x 28263,--, teda 551/082 282630,--
odpis v 2006: tu mátam, posledná zaplatená splátka 17.5. za 17.04.2006,
odobratie pre neplatenie v 12/06, zaúčtované mám
6 x 28263,--, teda 113052,-- na 551/082 /6xpreto,
lebo bolo v roku 6 splátok uhradených, a tu bude asi niekde pes zakopaný/.

A účet 474: z OC zaplatené 135.255,50 zvýš.spl.
4.058.80 poplatok za zml.
181.227,-- istina zapl. v roku 2005
125.862,80 istina zapl. v roku 2006
Vychádza mi tu zostatok 910.204,60 Sk. Tento účet mám odkontrolovaný.
Zradili tie odpisy.

Ďakujem za pomoc.

Prosím, ...
zuzanavo
02.06.08,06:08
Zdravím všetkých.
V mojom prípade ide o odobratie PL, ktorého OC je 22 823 769.- Sk
Je to značná suma a nie som si istá úpravou základu dane z titulu rozdielu v odpisoch (keďže boli porušené podmienky leasingu), ani spôsobom vyradenia z majetku.

OC: 22 823 769 SK
doba trvanie leas.: 60 mesiacov
účtovné odpisovanie: 144 mesiacov
zaradenie majetku: 10/2007
ukončenie LZ: 01/2008
odobratie PL: 02/2007


mesačný účt. odpis: 158 499.- daňový mesačný: 380 397.-

uplatnené úč. odpisy: 3 mesiace 2007 + 01/2008 = 158 499 x 4= 633 996.-

Uplatnený daňový odpis v daň. prizn. za 2007: 3 x 380397= 1 141 191.-

Poradte mi, prosím, ako a či upravím základ dane v r. 2008 (vychádza mi totiž
značný rozdiel medzi odpismi - a to ešte v môj prospech)

Ako zúčtujem vyradenie majetku z evidencie -cez odpisy, v zostatkovej cene?
Tu som si opäť neistá, hospodársky výsledok by som dostala do obrovských záporných hodnôt, nehovoriac o zápornom vlastnom imaní.

Bola by som veľmi vďačná, keby niekto z Vás mal toľko času, aby sa na to pozrel, bojím sa, že moje výkazy "skočia" do červených čísel.

Vďaka
zuzanavo
02.06.08,06:24
Zdravím všetkých.
V mojom prípade ide o odobratie PL, ktorého OC je 22 823 769.- Sk
Je to značná suma a nie som si istá úpravou základu dane z titulu rozdielu v odpisoch (keďže boli porušené podmienky leasingu), ani spôsobom vyradenia z majetku.

OC: 22 823 769 SK
doba trvanie leas.: 60 mesiacov
účtovné odpisovanie: 144 mesiacov
zaradenie majetku: 10/2007
ukončenie LZ: 01/2008
odobratie PL: 02/2007


mesačný účt. odpis: 158 499.- daňový mesačný: 380 397.-

uplatnené úč. odpisy: 3 mesiace 2007 + 01/2008 = 158 499 x 4= 633 996.-

Uplatnený daňový odpis v daň. prizn. za 2007: 3 x 380397= 1 141 191.-

Poradte mi, prosím, ako a či upravím základ dane v r. 2008 (vychádza mi totiž
značný rozdiel medzi odpismi - a to ešte v môj prospech)

Ako zúčtujem vyradenie majetku z evidencie -cez odpisy, v zostatkovej cene?
Tu som si opäť neistá, hospodársky výsledok by som dostala do obrovských záporných hodnôt, nehovoriac o zápornom vlastnom imaní.

Bola by som veľmi vďačná, keby niekto z Vás mal toľko času, aby sa na to pozrel, bojím sa, že moje výkazy "skočia" do červených čísel.

Vďaka

Zabudla som uviesť, že PL by bol zaradený v druhej odpisovej skupine.