dara
19.03.07,21:36
Prosím poradiť nasledovný problém:

1. SZČO dostala vyplatené diéty od odberateľa pre ktorého bola robiť preklad v Nemecku, 100 EUR, má doklad príjmový pokladničný doklad + faktúry priamo od Nemeckej firmy .....

Otázka: Sú tieto diéty VOZD? Ja myslím, že áno, mali byť si myslím súčasťou OF.

Valutovú pokladňu nemá vytvorenú, nakoľko bude mať iba jeden príjem, vytvorím valutovú pokladňu v exceli a v PD zaúčtuje príjem už prepočítaný na SK. Koncom roka prepočítam zostatok vo valutovej pokladni kurzom k 31.12.2006 (K 29.12.2006) a vytvorím ID - čím zúčtujem kurzové rozdiely. Je to tak správne?
Zoltán Kovács
19.03.07,22:04
Prosím poradiť nasledovný problém:

1. SZČO dostala vyplatené diéty od odberateľa pre ktorého bola robiť preklad v Nemecku, 100 EUR, má doklad príjmový pokladničný doklad + faktúry priamo od Nemeckej firmy .....

Otázka: Sú tieto diéty VOZD? Ja myslím, že áno, mali byť si myslím súčasťou OF.

Valutovú pokladňu nemá vytvorenú, nakoľko bude mať iba jeden príjem, vytvorím valutovú pokladňu v exceli a v PD zaúčtuje príjem už prepočítaný na SK. Koncom roka prepočítam zostatok vo valutovej pokladni kurzom k 31.12.2006 (K 29.12.2006) a vytvorím ID - čím zúčtujem kurzové rozdiely. Je to tak správne?

Aj keď valutovú pokladňu urobíš v exceli do účta musíš to zaevidovať ako samostatnú pokladňu, samozrejme prepočítané na SKK. V JÚ sa o kurzových rozdieloch neúčtuje. Tým kurzovým rozdielom môžeš predísť ako napr. k 29.12. zúčtuješ do tej val.pokladne osobnú spotrebu v plnej výške zostatku val.pokladne. Takto k 31.12. budš mať stav 0,-
dara
19.03.07,22:10
Ďakujem, ja som účtovala kurzové v JÚ formou interného dokladu ako uzávierkové operácie.

Ďakujem za radu, samozrejme, že v PD mám oddelene valutovú pokladňu rozlíšenú od slovenskej, robím preto v exceli, pretože nemám modul v účtovnom programe valutová pokladňa, tak si to iba rozlišujem odliš.číslovaním dokladov, vediem v exceli ako pomocnú....
Zoltán Kovács
19.03.07,22:18
Ďakujem, ja som účtovala kurzové v JÚ formou interného dokladu ako uzávierkové operácie. Toto sa nerobí v JÚ

Ďakujem za radu, samozrejme, že v PD mám oddelene valutovú pokladňu rozlíšenú od slovenskej, robím preto v exceli, pretože nemám modul v účtovnom programe valutová pokladňa, tak si to iba rozlišujem odliš.číslovaním dokladov, vediem v exceli ako pomocnú....

Viď červené
dara
19.03.07,22:22
smith, kedysi som tu mala ohľadom valutovej aj príspevky skús kuknúť.

neviem ja som to doposiaľ robila, je to v postupoch účtovanie pre jú uvedené?

ako potom vykazuješ valutovú pokladňu v ju? ak v nej musíš mať zostatok, pretože sa používa?
Zoltán Kovács
19.03.07,22:24
smith, kedysi som tu mala ohľadom valutovej aj príspevky skús kuknúť.

neviem ja som to doposiaľ robila, je to v postupoch účtovanie pre jú uvedené?

ako potom vykazuješ valutovú pokladňu v ju? ak v nej musíš mať zostatok, pretože sa používa?

Vykazujem to vo Výkaze o majetku a záväzkoch. Ale neúčtujem, nakoľko nedojde k skutočnému pohybu peňazí (čo je podstata JÚ)
petovsan
19.03.07,22:29
... V JÚ sa o kurzových rozdieloch neúčtuje. Tým kurzovým rozdielom môžeš predísť ako napr. k 29.12. zúčtuješ do tej val.pokladne osobnú spotrebu v plnej výške zostatku val.pokladne. Takto k 31.12. budš mať stav 0,-
dovolím si oponovať, toto tvrdenie asi nebude správne, predsa aj v JÚ sa o kurzových rozdieloch účtuje !!!
Na konci roku predsa prepočítavam kurzové rozdiely zostatku valutových pokladní a účtujem do výdavkov alebo príjmov kurz. stratu alebo zisk, nie ???
A ak by si vybrala zostatok valut. pokladne nie kurzom NBS v deň výberu, ale v tom zostatku, aký je evidovaný v SKK ako osobnú spotrebu, tak predsa skreslíš základ dane, pretože tie kurz. rozdiely predstavujú buď zisk, alebo stratu, nie?
dara
19.03.07,22:30
Však to účtujem, iba interným dokladom, tým nedochádza k pohybu peňazí!
dara
19.03.07,22:31
podľa mňa sa kurzové rozdiely musia účtovať a sama si aj ty potrvdila, že to zohľadnuješ vo výkaze....
Zoltán Kovács
19.03.07,22:33
podľa mňa sa kurzové rozdiely musia účtovať a sama si aj ty potrvdila, že to zohľadnuješ vo výkaze....

Vo výkaze áno, aby som mal reálny obraz o majetku. Ale v JÚ kurzové rozdiely neovplyvňujú základ dane.

P.S. Som chlap.
petovsan
19.03.07,22:34
podľa mňa sa kurzové rozdiely musia účtovať a sama si aj ty potrvdila, že to zohľadnuješ vo výkaze....
určite sa kurzové rozdiely účtujú aj v JÚ, ale iba k 31.12. bežného roku v rámci uzávierkových operácií. V priebehu roku sa ti predsa pri pohybe vo valut. pokladni prepočet na SKK pohybuje v závislosti od kurzu prísl. meny, ale v zahr. mene ti nominálna hodnota zostáva pevná, a vlastne tým koncoročným prepočtom ju zreálniš na hodnotu v SKK kurzom k 31.12. !!!
Zoltán Kovács
19.03.07,22:37
určite sa kurzové rozdiely účtujú aj v JÚ, ale iba k 31.12. bežného roku v rámci uzávierkových operácií. V priebehu roku sa ti predsa pri pohybe vo valut. pokladni prepočet na SKK pohybuje v závislosti od kurzu prísl. meny, ale v zahr. mene ti nominálna hodnota zostáva pevná, a vlastne tým koncoročným prepočtom ju zreálniš na hodnotu v SKK kurzom k 31.12. !!!

A ovplyvní to základ dane? (No za túto otázku sa môžem hambiť, ale keď pochybím tak to aj uznám);)
petovsan
19.03.07,22:39
Vo výkaze áno, aby som mal reálny obraz o majetku. Ale v JÚ kurzové rozdiely neovplyvňujú základ dane.

P.S. Som chlap.

akože neovplyvňujú ??? napr. zahr. diéty som vyplatila zamestnancovi 200,- EUR kurzom 35,- = 7.000,-, ale tých 200,- EUR som napr. nakúpila 3 mesiace dozadu od banky za kurz 36,-, čiže dala som za ne viac peňazí, ako som uplatnila vo VOZD pri výplate cestovného zamestnancovi.
Ten rozdiel podľa toho, čo tvrdíš, ide buď podnikateľovi do vlastného, alebo z vlastného vrecka a nemám povinnosť to pri správnom určení zákl. dane zohľadniť??? to sa mi teda vôbec nezdá uveriteľné ...
Zoltán Kovács
19.03.07,22:41
akože neovplyvňujú ??? napr. zahr. diéty som vyplatila zamestnancovi 200,- EUR kurzom 35,- = 7.000,-, ale tých 200,- EUR som napr. nakúpila 3 mesiace dozadu od banky za kurz 36,-, čiže dala som za ne viac peňazí, ako som uplatnila vo VOZD pri výplate cestovného zamestnancovi.
Ten rozdiel podľa toho, čo tvrdíš, ide buď podnikateľovi do vlastného, alebo z vlastného vrecka a nemám povinnosť to pri správnom určení zákl. dane zohľadniť??? to sa mi teda vôbec nezdá uveriteľné ...

Preto som dal do zátvorky, že sa hambím za tú otázku. Mám väčšinou PÚ. Aj dobrý farár sa učí až do smrti. Ďakujem.
dara
19.03.07,22:42
smith prepáč, už viem, že si chlap!
petovsan
19.03.07,22:44
Preto som dal do zátvorky, že sa hambím za tú otázku. Mám väčšinou PÚ. Aj dobrý farár sa učí až do smrti. Ďakujem.
ok, no veď ja som si dovolila len tak opatrne oponovať, vzľadom k Tvojmu skóre na tunajšej porade, pretože sa mi teda veľmi nezdalo, že by si sa až takto mohol "potknúť".
Ale asi sa tu učíme a dozvedáme novoty skoro všetci, rado sa stalo, niekedy na oplátku !!!
cloe
19.03.07,22:50
Tak to som fakt prekvapená. Toľkokrát to tu už bolo na porade rozoberané, že v JU sa kurz.rozdiely neučtujú. Tak teraz som naozaj v pomykove.
Zoltán Kovács
19.03.07,22:52
Tak to som fakt prekvapená. Toľkokrát to tu už bolo na porade rozoberané, že v JU sa kurz.rozdiely neučtujú. Tak teraz som naozaj v pomykove.

mimotemy Žeby som mal aj ja trošku pravdu v tých kurzových rozdieloch v JÚ.

Tak toto sa celkom dobre rozbieha na ďalšiu debatu. Poďme na to:D
petovsan
19.03.07,22:59
mimotemy Žeby som mal aj ja trošku pravdu v tých kurzových rozdieloch v JÚ.

Tak toto sa celkom dobre rozbieha na ďalšiu debatu. Poďme na to:D

No a v tých predošlých debatách - nebolo to náhodou v tej rovine, že pri evidencii zahr. záväzkov a pohľadávok sa kurzové rozdiely neúčtujú ???
s tým plne súhlasím !!!
tinaM
19.03.07,23:02
) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je viac pokladní alebo viacej účtov v bankách, účtuje sa o každej pokladni a každom účte v banke v osobitnej pokladničnej knihe a v knihe účet v banke. Stavy a pohyby v pokladni a na účtoch v bankách sa účtujú v pokladničnej knihe a v knihe účet v banke a súčasne do príslušného súhrnného prehľadu o hotovosti a o účtoch v bankách v peňažnom denníku. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene sa otvoria pokladničné knihy a knihy účet v banke pre každý druh meny. V pokladničnej knihe a v knihe účet v banke sa účtuje v cudzej mene a v slovenskej mene. V peňažnom denníku sa účtuje v slovenskej mene. Kurzom Národnej banky Slovenska sa peňažné prostriedky v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kurzové rozdiely sa zaúčtujú ako posledné položky pred vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov v hotovosti a na účtoch v bankách.

Je to § 15 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ.
Zoltán Kovács
19.03.07,23:07
No a v tých predošlých debatách - nebolo to náhodou v tej rovine, že pri evidencii zahr. záväzkov a pohľadávok sa kurzové rozdiely neúčtujú ???
s tým plne súhlasím !!!

Asi máš pravdu, toto ma mohlo pomýliť.
Zoltán Kovács
19.03.07,23:07
) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je viac pokladní alebo viacej účtov v bankách, účtuje sa o každej pokladni a každom účte v banke v osobitnej pokladničnej knihe a v knihe účet v banke. Stavy a pohyby v pokladni a na účtoch v bankách sa účtujú v pokladničnej knihe a v knihe účet v banke a súčasne do príslušného súhrnného prehľadu o hotovosti a o účtoch v bankách v peňažnom denníku. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene sa otvoria pokladničné knihy a knihy účet v banke pre každý druh meny. V pokladničnej knihe a v knihe účet v banke sa účtuje v cudzej mene a v slovenskej mene. V peňažnom denníku sa účtuje v slovenskej mene. Kurzom Národnej banky Slovenska sa peňažné prostriedky v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kurzové rozdiely sa zaúčtujú ako posledné položky pred vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov v hotovosti a na účtoch v bankách15 Postupov účtovania v JÚ.

Je to § 15 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ.

Ďakujem za presnú citáciu. Už teraz nepochybujem.
cloe
19.03.07,23:10
mimotemy Žeby som mal aj ja trošku pravdu v tých kurzových rozdieloch v JÚ.

Tak toto sa celkom dobre rozbieha na ďalšiu debatu. Poďme na to:D
Neviem, či práve s tebou sme to nerozoberali, že KR v JU ti neovplyvňujú HV, pretože sa o nich neučtuje ale vlastne "ovplyvňujú", pretože ten KR mám akoby skrytý v tej uhradenej sume.
V podvojnom účtovníctve zoberieme pri úhrade hodnotu záväzku v cudzej mene a prepočítame kurzom NBS. Keď porovnáme to čo nám výjde s hodnotou v SK /akú mal záväzok pri svojom vzniku/, dostaneme KR.
Keď porovnáme dopad na HV, tak je vlastne ten istý. Neviem či to správne vysvetlujem, tak skúsim príklad:
V PU -
1. Hodnota fakt. 1000,-- EUR zaučt. 504/321 34000,-
2. Úhrada 1000,-- EUR zaučt. 321/221 35000,-
3. KR zaučt. 563/321 1000,-
---------
Náklady 35000,--

V JÚ
1. Hodnota fak. 1000,-- EUR neučtuje sa
2. Úhrada 1000,-- EUR VOZ 35000,--

Tak som to ja pochopila.
cloe
19.03.07,23:13
) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je viac pokladní alebo viacej účtov v bankách, účtuje sa o každej pokladni a každom účte v banke v osobitnej pokladničnej knihe a v knihe účet v banke. Stavy a pohyby v pokladni a na účtoch v bankách sa účtujú v pokladničnej knihe a v knihe účet v banke a súčasne do príslušného súhrnného prehľadu o hotovosti a o účtoch v bankách v peňažnom denníku. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene sa otvoria pokladničné knihy a knihy účet v banke pre každý druh meny. V pokladničnej knihe a v knihe účet v banke sa účtuje v cudzej mene a v slovenskej mene. V peňažnom denníku sa účtuje v slovenskej mene. Kurzom Národnej banky Slovenska sa peňažné prostriedky v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kurzové rozdiely sa zaúčtujú ako posledné položky pred vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov v hotovosti a na účtoch v bankách.

Je to § 15 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ.

Presvedčila si ma tiež! Ďakujem.:rolleyes:
Zoltán Kovács
19.03.07,23:18
Neviem, či práve s tebou sme to nerozoberali, že KR v JU ti neovplyvňujú HV, pretože sa o nich neučtuje ale vlastne "ovplyvňujú", pretože ten KR mám akoby skrytý v tej uhradenej sume.
V podvojnom účtovníctve zoberieme pri úhrade hodnotu záväzku v cudzej mene a prepočítame kurzom NBS. Keď porovnáme to čo nám výjde s hodnotou v SK /akú mal záväzok pri svojom vzniku/, dostaneme KR.
Keď porovnáme dopad na HV, tak je vlastne ten istý. Neviem či to správne vysvetlujem, tak skúsim príklad:
V PU -
1. Hodnota fakt. 1000,-- EUR zaučt. 504/321 34000,-
2. Úhrada 1000,-- EUR zaučt. 321/221 35000,-
3. KR zaučt. 563/321 1000,-
---------
Náklady 35000,--

V JÚ
1. Hodnota fak. 1000,-- EUR neučtuje sa
2. Úhrada 1000,-- EUR VOZ 35000,--

Tak som to ja pochopila.

Cloe máš pravdu, ale obaja sme to poplietli s priebežným účtovaním počas roka a uzávierkou roka. Ako píse petovsan: "No a v tých predošlých debatách - nebolo to náhodou v tej rovine, že pri evidencii zahr. záväzkov a pohľadávok sa kurzové rozdiely neúčtujú ???
s tým plne súhlasím !!!" (Nefunguje multictácia, neviem naraz viac príspevkov citovať, preto takto)
tinaM
19.03.07,23:24
mimotemy Ďakujem za bodíky.

Už sa aj mne stalo, že som sa sekla. Podľa mňa to nie je hanba.

Dôležité je dať to na správnu mieru.

Práve preto rada chodím na Poradu, lebo fakt sa tu dá poradiť s ľuďmi, ktorí vedia o čom hovoria.

Porada v tejto téme bola ukážková.
stefo1
29.05.07,21:06
ahojte, pocujte, nema tu niekto nahodou valutovú pokladňu v exceli?... neviem ako by mala asi vyzerať...:)... vrelááá vďakaaa vopred :)