scan718
19.03.07,22:46
Dobrý den, prosím o radu,

Našla jsem chybu v DPH v roku 2005 přesně 8/2005, jedná se o odpočet DPH, daňový úrad by nám měl vrátit DPH. Musím podat dodatečné hlášení, nebo si DPH můžu dát do 2/2007. Jaká je lhůta pro přijaté doklady na DPH, do jaké doby si je můžu uplatnit, aniž bych musela podávat dodatečné hlášení.
Dále mám ještě dobropis námi vystavený z roku 2005, ale doposud jsme ho neměli potvrzný od odběratele, poslal nám kopii až nyní. Můžu si DPH vyptat od daňového úřadu v 2/2007, nebo musím udělat dodatečné hlášení?

Předem děkuji moc za radu

Anežka
tinaM
19.03.07,22:48
Dobrý den, prosím o radu,

Našla jsem chybu v DPH v roku 2005 přesně 8/2005, jedná se o odpočet DPH, daňový úrad by nám měl vrátit DPH. Musím podat dodatečné hlášení, nebo si DPH můžu dát do 2/2007. Jaká je lhůta pro přijaté doklady na DPH, do jaké doby si je můžu uplatnit, aniž bych musela podávat dodatečné hlášení.
Dále mám ještě dobropis námi vystavený z roku 2005, ale doposud jsme ho neměli potvrzný od odběratele, poslal nám kopii až nyní. Můžu si DPH vyptat od daňového úřadu v 2/2007, nebo musím udělat dodatečné hlášení?

Předem děkuji moc za radu

Anežka
V oboch prípadoch podať dodatočné DP.
Marianna01
19.03.07,23:23
Dobrý den, prosím o radu,

Našla jsem chybu v DPH v roku 2005 přesně 8/2005, jedná se o odpočet DPH, daňový úrad by nám měl vrátit DPH. Musím podat dodatečné hlášení, nebo si DPH můžu dát do 2/2007. Jaká je lhůta pro přijaté doklady na DPH, do jaké doby si je můžu uplatnit, aniž bych musela podávat dodatečné hlášení.
Dále mám ještě dobropis námi vystavený z roku 2005, ale doposud jsme ho neměli potvrzný od odběratele, poslal nám kopii až nyní. Můžu si DPH vyptat od daňového úřadu v 2/2007, nebo musím udělat dodatečné hlášení?

Předem děkuji moc za radu

Anežka

Nemôžme povedať jednoznačne, že v prvom prípade musí podať dodatočné, ak chce nadmerný odpočet. pretože:

§ 51
Uplatnenie práva
na odpočítanie dane
(http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01012007.html#hore)


(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

Z citácie vyplýva: ak doklad, na zákl. ktorého chce uplatniť DPH dostala až teraz, môže si uplatniť DPH v2/2007...