darinaS
20.03.07,07:20
Vie mi niekto poradiť kde sa dá stiahnuť na internete tlačivo Súvaha Uc ROPO SFOV 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uc ROPO SFOV 2-01 ?
Ďakujem
Olgica
20.03.07,07:30
Vie mi niekto poradiť kde sa dá stiahnuť na internete tlačivo Súvaha Uc ROPO SFOV 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uc ROPO SFOV 2-01 ?
Ďakujem
Na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) je súvaha Úč POD 1 - 01 a výkaz ZaS Úč POD 2 - 01.