Guso
20.03.07,09:01
Vie mi niekto poradiť v nasledovných prípadoch:
1. U viacerých spoluvlastníkov – fyzických osôb vlastniacich nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádzajú bytové aj nebytové priestory, byt užívajú osoby, ktoré nie sú vlastníkmi, ale sú v príbuzenskom pomere ku niektorým spoluvlastníkom nehnuteľnosti (deti, rodičia). Musí byť na takýto byt nájomná zmluva a platené nájomné? Ešte upresňujem pre prípad potreby, že u spoluvlastníkov ide o fyzické osoby, uplatňujúce pri DP paušálne výdavky z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti.

2. V prípade, ak vlastním byt a užívajú ho bezplatne osoby v príbuzenskom pomere s vlastníkom bytu (deti, rodičia), posudzuje sa to rovnako ako prvý prípad, alebo je rozdiel, ak sa v uvedenej nehnuteľnosti prenajímajú aj nebytové priestory? Má vplyv na daňovú povinnosť pre DP okolnosť, že sú pri bezplatnom užívaní bytu užívateľom príbuzné osoby?

Ide tu v podstate v oboch prípadoch o možný príjem z prenájmu z ktorého sa vypočíta DP. Otázka je, či je to v prípade bezplatného užívania napadnuteľné daňovým úradom.
betka
20.03.07,09:40
Vie mi niekto poradiť v nasledovných prípadoch:
1. U viacerých spoluvlastníkov – fyzických osôb vlastniacich nehnuteľnosť, v ktorej sa nachádzajú bytové aj nebytové priestory, byt užívajú osoby, ktoré nie sú vlastníkmi, ale sú v príbuzenskom pomere ku niektorým spoluvlastníkom nehnuteľnosti (deti, rodičia). Musí byť na takýto byt nájomná zmluva a platené nájomné? Ešte upresňujem pre prípad potreby, že u spoluvlastníkov ide o fyzické osoby, uplatňujúce pri DP paušálne výdavky z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti.

K príslušnému príjmu podľa par. 6 odsek 3, si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky vo výške 40%. Tým, že vy nemáte príjmy od príbuzných, neuplatňujete si k týmto príjmom paušálne výdavky.
Iné by bolo, ak by ste uplatňovali skutočné výdavky. Predstavte si, že nemáte príjem z prenájmu bytu. A vykonáte tu nejaké opravy (VOZD alebo TZ (VOZD cez odpisy). Tu by išlo okrátenie príjmov ...
Príjmy-Výdavky= 0- VOZD .....

2. V prípade, ak vlastním byt a užívajú ho bezplatne osoby v príbuzenskom pomere s vlastníkom bytu (deti, rodičia), posudzuje sa to rovnako ako prvý prípad, alebo je rozdiel, ak sa v uvedenej nehnuteľnosti prenajímajú aj nebytové priestory? Má vplyv na daňovú povinnosť pre DP okolnosť, že sú pri bezplatnom užívaní bytu užívateľom príbuzné osoby?

Nechcem porušiť etiketu porady č. 14.

Ide tu v podstate v oboch prípadoch o možný príjem z prenájmu z ktorého sa vypočíta DP. Otázka je, či je to v prípade bezplatného užívania napadnuteľné daňovým úradom.

To, že prenajímate bezplatne, je podľa mňa Vaša vec. Nikto Vám nehovorí, že musíte dostať za to nejaké PP. NA jednej strane Vám s prenájmom nevznikajú VOZD, a na druhej POZD. Iné by bolo, keby ste si uplatňovali skutočné výdavky, tu už by mohol DU ...
Guso
20.03.07,10:48
Ďakujem za odpoveď, ale ešte mi nie je všetko jasné.
Samozrejme, že očakávam radu, usmernenie, ako by to malo byť v súlade so zákonom, aby DÚ nemohol pri prípadnej kontrole nič vytknúť.
Ešte raz sa pýtam, či má vplyv na posúdenie, či užívateľom bytu je príbuzná osoba, alebo cudzia osoba? Alebo vo všeobecnosti je možný bezplatný prenájom aj voči cudzej osobe?
Je možné, aby DÚ pri kontrole posúdil bezplatne užívaný byt ako krátenie dane z potenciálne možného nájomného vo výške obvyklej na trhu? Je to niekde stanovené v zákone, vyhláške, usmernení, vo výklade k zákonu, alebo je to na subjektívnom posúdení konkrétneho pracovníka DÚ?
K uvedeným prípadom uvediem ešte možný konkrétny prípad, ktorý je reálny. Rodičia prepíšu nehnuteľnosť na deti a nemajú k nej vlastnícky vzťah. Ostanú však užívať byt v nehnuteľnosti, kde sa nachádzajú aj bytové aj nebytové priestory. Môže v takomto prípade niekto očakávať, že budú deti od rodičov, od ktorých dostali nehnuteľnosť, žiadať platenie nájomného? Môže v tomto prípade posúdiť DÚ bezplatné užívanie bytu ako krátenie príjmu?
Môže DÚ žiadať o doplatenie DP z možného príjmu z výšky prenájmu obvyklého na trhu, aj keď by bol prenájom bezplatný?
betka
20.03.07,11:00
Zákon ZDP par.2 základné pojmy:
Chobot
20.03.07,11:40
Ďakujem za odpoveď, ale ešte mi nie je všetko jasné.
Samozrejme, že očakávam radu, usmernenie, ako by to malo byť v súlade so zákonom, aby DÚ nemohol pri prípadnej kontrole nič vytknúť.
Ešte raz sa pýtam, či má vplyv na posúdenie, či užívateľom bytu je príbuzná osoba, alebo cudzia osoba? Alebo vo všeobecnosti je možný bezplatný prenájom aj voči cudzej osobe?
Je možné, aby DÚ pri kontrole posúdil bezplatne užívaný byt ako krátenie dane z potenciálne možného nájomného vo výške obvyklej na trhu? Je to niekde stanovené v zákone, vyhláške, usmernení, vo výklade k zákonu, alebo je to na subjektívnom posúdení konkrétneho pracovníka DÚ?
K uvedeným prípadom uvediem ešte možný konkrétny prípad, ktorý je reálny. Rodičia prepíšu nehnuteľnosť na deti a nemajú k nej vlastnícky vzťah. Ostanú však užívať byt v nehnuteľnosti, kde sa nachádzajú aj bytové aj nebytové priestory. Môže v takomto prípade niekto očakávať, že budú deti od rodičov, od ktorých dostali nehnuteľnosť, žiadať platenie nájomného? Môže v tomto prípade posúdiť DÚ bezplatné užívanie bytu ako krátenie príjmu?
Môže DÚ žiadať o doplatenie DP z možného príjmu z výšky prenájmu obvyklého na trhu, aj keď by bol prenájom bezplatný?

Myslím, že je to výhradné právo vlastníka, rozhodnúť, komu prename byt, či prenajme za odplatu alebo bezodplatne, či už je to rodinný príslušník alebo relatívne cudzia osoba. Myslím, že v prípade daňovej kontroly by daňový úrad na základe dôkazov (zo strany DÚ aj zo strany vlastníka bytu) musel preukázať, že ide o krátenie dane. Veď predsa platí prezumpcia neviny, nemyslím, že by stačilo samotné podozrenie Dú na krátenie dane z príjmu.

V každom prípade by ale bolo čudné a podozrivé, keby niekto bezodplatne prenajímal byt cudzej osobe. U tých rodičov si myslím, že je to bez pochýb, ale pokiaľ ide o cudziu osobu, aj ja by som v takom prípade vlastníka podozrieval zo zatajovania príjmu.

Ak máš taký prípad, určite je na to nejaký dôvod (nožno nejaká reciprocita, ale také niečo), že za prenájom nepýtaš peniaze. Ja by som sa poistil nájomnou zmluviou, kde by vyslovene bolo uvedené, že prenájom sa podkytuje bezodplatne (prípadne že aké sú na to dôvody). Veď pokiaľ neide o rodinného príslušníka, tak asi nikomu nič nedáš len za jeho modré oči.
betka
20.03.07,13:09
To, že prenajímate zadarmo, štát len získava, nebudem vysvetľovať prečo, ale iba vo vzťahu FO nepodnikateľ (podnikateľ) ku podnikateľovi, alebo spoločnosti. Stačí len kalkulačka a dá sa ....
Guso
20.03.07,13:52
"Myslím, že je to výhradné právo vlastníka, rozhodnúť, komu prename byt, či prenajme za odplatu alebo bezodplatne, či už je to rodinný príslušník alebo relatívne cudzia osoba. Myslím, že v prípade daňovej kontroly by daňový úrad na základe dôkazov (zo strany DÚ aj zo strany vlastníka bytu) musel preukázať, že ide o krátenie dane. Veď predsa platí prezumpcia neviny, nemyslím, že by stačilo samotné podozrenie Dú na krátenie dane z príjmu."

S tým právom vlastníka plne súhlasím, len neviem, ako sa na to pozerajú pracovníci DÚ.

Ďakujem za odpovede.
Tie cudzie osoby som spomenul iba preto, lebo som prešiel zákon o dani z príjmov, ale som nenašiel paragraf, z ktorého by vyplynulo, že by sa mali posudzovať príbuzné a cudzie osoby (nie zahraničné) rozdielne. Podľa toho sú si podľa zákona o DP rovné. Potom neviem na základe čoho by mali byť rodičia posudzovaní ináč, aj keď logika a etika hovorí niečo iné. Podľa §2, zo základných pojmov, na ktoré ma upozornil prechádzajúci príspevok, sa dá usúdiť, že u príbuzných ide o závislé osoby – personálne prepojené osoby, aj keď nie sú bližšie špecifikované, ale ďalej v zákone sa spomína už len zahraničná závislá osoba, kde by mohol byť vplyv na výšku zdaniteľného príjmu – úprava základu dane (§17, §18 zákona o DP).
Je potom dobré mať ošetrené zmluvou o prenájme aj prenájom bytu pre príbuzných s uvedením bezodplatného prenájmu? Je to pre prípad daňovej kontroly potrebné a zároveň postačujúce?
Chobot
20.03.07,14:21
"Myslím, že je to výhradné právo vlastníka, rozhodnúť, komu prename byt, či prenajme za odplatu alebo bezodplatne, či už je to rodinný príslušník alebo relatívne cudzia osoba. Myslím, že v prípade daňovej kontroly by daňový úrad na základe dôkazov (zo strany DÚ aj zo strany vlastníka bytu) musel preukázať, že ide o krátenie dane. Veď predsa platí prezumpcia neviny, nemyslím, že by stačilo samotné podozrenie Dú na krátenie dane z príjmu."

S tým právom vlastníka plne súhlasím, len neviem, ako sa na to pozerajú pracovníci DÚ.

Ďakujem za odpovede.
Tie cudzie osoby som spomenul iba preto, lebo som prešiel zákon o dani z príjmov, ale som nenašiel paragraf, z ktorého by vyplynulo, že by sa mali posudzovať príbuzné a cudzie osoby (nie zahraničné) rozdielne. Podľa toho sú si podľa zákona o DP rovné. Potom neviem na základe čoho by mali byť rodičia posudzovaní ináč, aj keď logika a etika hovorí niečo iné. Podľa §2, zo základných pojmov, na ktoré ma upozornil prechádzajúci príspevok, sa dá usúdiť, že u príbuzných ide o závislé osoby – personálne prepojené osoby, aj keď nie sú bližšie špecifikované, ale ďalej v zákone sa spomína už len zahraničná závislá osoba, kde by mohol byť vplyv na výšku zdaniteľného príjmu – úprava základu dane (§17, §18 zákona o DP).
Je potom dobré mať ošetrené zmluvou o prenájme aj prenájom bytu pre príbuzných s uvedením bezodplatného prenájmu? Je to pre prípad daňovej kontroly potrebné a zároveň postačujúce?


V praxi sa ten bezodplatný prenájom rodičom v prípade bytu darovaným rodičmi deťom upravuje v darovacej zmluve, kde sa uvedie klauzula o práve dožitia v darovanej nehnuteľnosti.
Guso
20.03.07,14:36
"To, že prenajímate zadarmo, štát len získava, nebudem vysvetľovať prečo, ale iba vo vzťahu FO nepodnikateľ (podnikateľ) ku podnikateľovi, alebo spoločnosti. Stačí len kalkulačka a dá sa ...."

:confused:
Tak tomuto nerozumiem. Viem, že pre štát je výhodné, ak sa niekto okrem štátu postará o byty a bývanie , ale si myslím, že každý prenájom, z ktorého sa platí daň z príjmu je pre štát výhodnejší, ako bezodplatný prenájom.
Guso
20.03.07,14:56
"V praxi sa ten bezodplatný prenájom rodičom v prípade bytu darovaným rodičmi deťom upravuje v darovacej zmluve, kde sa uvedie klauzula o práve dožitia v darovanej nehnuteľnosti."

Právo dožitia je možné uplatniť aj pri dedení a predaji so zapísaním vecného bremena na liste vlastníctva na katastri, ktoré sa prenáša aj na nových vlastníkov. Ale práve preto si myslím, že právo dožitia ešte neznamená automaticky bezodplatný prenájom. Alebo sa mýlim?
Nie je preto predsa najlepšie mať ošetrené zmluvou o prenájme aj prenájom bytu pre príbuzných s uvedením bezodplatného prenájmu? (Môže ísť aj o iný prípad ako rodičov užívajúcich byt v nehnuteľnosti darovanej deťom.)