Zuzka 335
20.03.07,09:21
Prosím Vás o radu:
Môj klient zdedil pozemok od matky, a tá predtým zdedila tento pozemok od brata ako jediná dedička. Pôvodný vlastník vlastnil pozemok viac ako 20 rokov, matka vlasntnila pozemok asi 3 mesiace a po nej zdedil pozemok syn. Ten ho vlastnil asi 3 mesiace a predal v roku 2006. Podľa mňa nemusí platiť daň z príjmu, lebo ide o dedičstvo v priamom rade.

ProsímVás o Váš názor na toto dedičstvo.
Veľmi pekne ďakujem.
Chobot
20.03.07,12:41
Prosím Vás o radu:
Môj klient zdedil pozemok od matky, a tá predtým zdedila tento pozemok od brata ako jediná dedička. Pôvodný vlastník vlastnil pozemok viac ako 20 rokov, matka vlasntnila pozemok asi 3 mesiace a po nej zdedil pozemok syn. Ten ho vlastnil asi 3 mesiace a predal v roku 2006. Podľa mňa nemusí platiť daň z príjmu, lebo ide o dedičstvo v priamom rade.

ProsímVás o Váš názor na toto dedičstvo.
Veľmi pekne ďakujem.

Tiež sa mi zdá, že ide o postupné dedičstvo, ktoré je oslobodené od platenia dane z príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. c ZoDP:

"c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, "
Zuzka 335
20.03.07,13:19
Srdečná vďaka za súhlas s mojim názorom. Ide však o značnú sumu prípadnej dane z príjmu, ak by nebola odvedená, prosím, ak máte niekto iný názor, ozvite sa, budem rada v každom prípade.