hellin
20.03.07,10:47
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či môže v súvahe ÚJ vykazovať súčasne zostatok nerozdeleného zisku aj neuhradenej straty? Ďakujem.
liba2
20.03.07,10:54
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či môže v súvahe ÚJ vykazovať súčasne zostatok nerozdeleného zisku aj neuhradenej straty? Ďakujem.Ak valné zhromaždenie sro nerozhodlo o rozdelení zisku alebo o uhradení straty, resp. rozhodlo že to bude tak - ako je to v účtovníctve, tak to tak zostane. Nie je to chyba.
hellin
20.03.07,10:57
Nebude teda potrebné vykázať iba jedno z toho, čiže napríklad znížiť nerozdelený zisk o neuhradenú stratu?
liba2
20.03.07,11:02
Nebude teda potrebné vykázať iba jedno z toho, čiže napríklad znížiť nerozdelený zisk o neuhradenú stratu?
Iba vtedy, ak valné zhromaždenie rozhodne, že strata minulých rokov sa uhradí z nerozdeleného zisku minulých rokov.
hellin
20.03.07,11:04
Ďakujem. : - )